Il-Qari – 2

Il-Werrej tal-Paġna

Lista ta’ kotba Supplimentari għall-Primarja

Riżorsi b’Temi Varji

Taħriġ għal wara l-qari ta’ silta

Kotba Diġitali bil-Malti

Filmati b’Qari ta’ Kotba

Attivitajiet u Pjanijiet tal-Lezzjonijiet tal-Qari

Riżorsi Varji addattati għall-Qari


 

Lista ta’ Kotba Supplimentari għall-Primarja

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Marzu 2021)


 

Fil-Ġnien

Vokabularju

Qabbel l-Istampa mal-Kelma

Biex Tibda l-Kelma

Biex Tispiċċa l-Kelma

Ikklikkja s-Sillabi

Mexxi l-Ittri

 

Isma’ s-Silta dwar il-Ġnien

Isma’ u mmarka

Stampa għat-Taħdit

Punti għat-Taħdit

Ikteb


 

Il-Ġugarelli

Vokabularju

Qabbel l-Istampa mal-Kelma

Biex Tibda l-Kelma

Biex Tispiċċa l-Kelma 

Imla bil-Vokali

Agħżel il-Kelma u Iktibha fil-Kaxxa

Isma’ s-Silta dwar il-Ġugarelli

Isma’ u mmarka

 

Stampa għat-Taħdit

Punti għat-Taħdit Ikteb


 

Il-Ħaddiema

Vokabularju

Qabbel l-Istampa mal-Kelma

Biex Tibda l-Kelma

Biex Tispiċċa l-Kelma

Għaqqad il-Kelma

Ressaq il-Kelma

Il-Ġens

Isma’ u Agħżel

Stampa għat-Taħdit

Punti għat-Taħdit

Il-Kitba


 

Il-Kuluri

Vokabularju

Qabbel l-Istampa mal-Kelma

Biex Tibda l-Kelma  

Biex Tispiċċa l-Kelma

Sib il-Kuluri

 

Isma’ s-Silta dwar il-Kuluri

Isma’ u mmarka

Stampa għat-Taħdit

Punti għat-Taħdit

Il-Kitba


 

It-Trasport

Vokabularju

Qabbel l-Istampa mal-Kelma

Biex tibda l-Kelma

Biex tispiċċa l-Kelma

Ifforma l-kelma

Isma’ u Ikteb ir-Risposta

Stampa għad-Diskussjoni

Punti għat-Taħdit

IktebIkteb il-kelma


 

L-Għid

Vokabularju

Isma’ s-Silta dwar l-Għid

Isma’ u immarka


 

Lura Lejn l-Iskola

Vokabularju

Qabbel il-kelma mal-istampa Biex tibda l-kelma Biex tispiċċa l-kelma

Isma’ s-Silta dwar Lura lejn l-Iskola

Isma’ u immarka Imla l-vojt

Stampi u punti għat-taħdit

Ikteb


 

Ħdejn il-Baħar


Vokabularju

Qabbel

Biex tibda l-kelma

Biex tispiċċa l-kelma

Għaqqad is-sillabi

Aqra u ikteb ir-risposta

Ħassar ir-risposta l-ħażina

 

Isma’ s-Silta dwar Ħdejn il-baħar (Bl-effetti) 

Isma’ s-Silta dwar Ħdejn il-baħar (Mingħajr effetti)


Isma’ u mmarka r-risposta
Taħdit

Punti għat-taħdit

Ikteb


 

Il-Familja

Vokabularju

Biex tibda

Ikklikkja l-ittra n-nieqsa

Għaqqad is-sillabi 

 

Isma’ s-Silta dwar il-Familja

Isma’ u mmarka

Stampa għat-taħdit

Punti għat-taħdit

Ikteb


 


Il-Frott

Vokabularju 1 

Vokabularju 2

Qabbel

Ikteb il-vokali

Ikteb u fittex l-isem tal-frotta fil-fittiexa

Isma’ u agħżel ir-risposta t-tajba

Taħdit Ikteb


 

Il-Ħaxix li nieklu

Vokabularju

Qabbel

Biex tibda l-kelma

Ikteb l-ittri neqsin

Ħares lejn l-istampa Ħares lejn l-istampa

Tisliba

Isma’ s-Silta dwar il-Ħaxix li nieklu (Bl-Effetti)

Isma’ s-Silta dwar il-Ħaxix li nieklu (Mingħajr effetti)

Isma’ u aħdem Taħdit – Leħħiet

Taħdit – Diskussjoni (Dokument għall-Għalliema)

Ikteb


 


Il-Kċina

Vokabularju

Qabbel

Biex tibda l-kelma

Biex tispiċċa l-kelma

Imla l-vojt

Għaqqad is-sillabi

Isma’ s-Silta dwar il-Kċina

Isma’ u aħdem Taħdit u kitba


 

Il-Milied

Vokabularju

Qabbel

Biex tibda l-kelma

Ikklikkja l-ittra n-nieqsa

Fittex il-kelma

Imla l-vojt fit-tisliba

Isma’ s-Silta dwar il-Milied (Bl-effetti)

Isma’ s-Silta dwar il-Milied (Mingħajr effetti)

Isma’ u mmarka r-risposta t-tajba

 

Taħdit – Punti għad-Diskussjoni Ikteb ittra lil Santa Klaws


 

L-Annimali tar-Razzett

 

Vokabularju

Biex tibda l-kelma Ikklikkja l-ittra n-nieqsa

Ressaq ir-risposta t-tajba

Iktibni sew

Isma’ u agħzel ir-risposta t-tajba

Taħdit Ikteb


 

Taħriġ għal wara l-Qari ta’ Silta

Karta tat-Taħriġ (DOC / PDF)  bil-għan li tinħadem wara l-qari ta’ silta (Elaine Ciantar).


 

Kotba diġitali bil-Malti

Stampi mill-ktieb elettroniku Żaqqinu jagħżel x’jiekol.

 
Ikklikkja fuq il-kliem jew l-istampi biex tniżżel l-istampi.

Jew ikklikkja hawn biex tiżżel l-istampi kollha f’daqqa.

Banana

Ċikkulata

banana cikkulata

Ġobon

Ħelu

cheese helu

Ħuta

Ġelat

fish icecream

Ilma

Kejk

water cake

 

Naf

 

Ninqeda

 

Kocc

 

Mill-a

 

Sitt


 

Filmati b’Qari ta’ Kotba 

Il-Qari tal-ktieb Bongi Wongi ta’ Jesmond Grech minn Doreen Coleiro, Uffiċjal Edukattiv tal-Malti


 

Attivitajiet tal-Qari

Attivitajiet għall-qari bil-Malti maħsubin u mħejjijin mill-għalliema tal-1, it-2 u t-3 Sena tal-iskejjel primarji 


 

Lezzjonijiet tal-Litteriżmu

Sett ta’ lezzjonijiet tal-litteriżmu maħsubin għall-ewwel tliet snin tal-primarja u mħejjija minn għalliema li jgħallmu fi skejjel Primarji. 


 

Riżorsi varji addattati għall-Qari 

Preżentazzjoni Iż-żgħar tal-annimali (Louise Chircop)

annimali-zghar-1

 

 
Preżentazzjoni – Annimali żgħar u d-dar tagħhom (Mill-għalliema tal-Iskola Primarja B tal-Mosta)

Annimali u d-dar taghhom

 

 

Iċ-Ċawla u l-VolpiPreżentazzjoni (Nadia Bonnici)

Ic-cawla u l-volpi_Bonnici

 

 
Karta tat-taħriġ mis-Sa Jane Borg, għalliema fil-Kulleġġ De La Salle

Inżel Xita

Pjan ta’ lezzjoni mis-Sa Josette Bezzina, għalliema fl-Iskola Primarja ta’ Birżebbuġa

 

 
Il-Pupa Tiegħi

Preżentazzjonijiet mis-Sa Corinne Micallef, LSA fl-Iskola Primarja Stella Maris ta’ Ħal Balzan

 

 
Fil-Kampanja mal-Familja

 

 
Jum il-Missier

 

 
Ħdejn il-Baħar

 

 
Preżentazzjonijiet dwar xi ħlejjaq tal-baħar  mis-Sa Antonella Ferrante u mis-Sa Louise Chircop.Annimali tal-BaharĦlejjaq tal-baħar

 

 
Preżentazzjonijiet dwar il-membri tal-familja tiegħi mis-Sa Antonella Ferrante u mis-Sa Louise Chircop.

Il-familja

Il-familja tiegħi

 

 
Preżentazzjoni dwar il-frott mis-Sa Antonella Ferrante u mis-Sa Louise Chircop.

Il-frott

Il-frott

 

 
Preżentazzjoni dwar il-partijiet tal-ġisem mis-Sa Antonella Ferrante u mis-Sa Louise Chircop.

JienaJiena

 

 
 Il-forom

Il-forom (fis-singular)

Il-forom (fil-plural)

X’forma hi?

Il-forom 3D (fis-singular)

Il-forom 3D (fil-plural)