It-Taħdit – 2 SEK

R3 K2 Nagħti bil-fomm il-livell meħtieġ ta’ dettall f’dak li ngħid u nżomm dejjem mas-suġġett meta nagħti deskrizzjonijiet, spjegazzjonijiet u rakkonti, wara li nagħraf u ngħarbel il-kuntest, is-sitwazzjoni u l-udjenza.

Taħriġ dwar tema Soċjali – L-Ibbuljar u d-Diskriminazzjoni (PDF / DOC)


R2 K6 Nifhem li fit-taħdit, barra l-fatti, nista’ ndaħħal ukoll l-opinjonijiet u s-sentimenti tiegħi li jistgħu jkunu parti mid-deskrizzjonijiet, l-ispjegazzjonijiet u r-rakkonti imma dejjem, b’konsiderazzjoni minn qabel tal-kuntest, is-sitwazzjoni u l-udjenza tiegħi.

Taħriġ dwar it-tema tal-Kaċċa