It-Taħdit – 2 SEK

R2 K6 – Nifhem li fit-taħdit, barra l-fatti, nista’ ndaħħal ukoll l-opinjonijiet u s-sentimenti tiegħi li jistgħu jkunu parti mid-deskrizzjonijiet, l-ispjegazzjonijiet u r-rakkonti imma dejjem, b’konsiderazzjoni minn qabel tal-kuntest, is-sitwazzjoni u l-udjenza tiegħi.

Taħriġ dwar it-tema tal-Kaċċa