Is-Smigħ – 3 SEK

IL-WERREJ TAL-PAĠNA

Filmati oriġinali ta’ kanzunetti bil-Maltin

Taħriġ b’Temi Varji

Taħriġ Interattiv fuq il-Kanzunetti


 

Eżamijiet Fehim mis-Smigħ – Nofs is-Sena 2017-2018

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ – Rotta 1

Il-Karta tal-Istudenti – Rotta 1

Il-Karta tal-Għalliema – Rotta 1

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ – Rotta 2

Il-Karta tal-Istudenti – Rotta 2

Il-Karta tal-Għalliema – Rotta 2

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ – Rotta 3

Il-Karta tal-Istudenti – Rotta 3

Il-Karta tal-Għalliema – Rotta 3


Proġett bi sħab bejn L-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST bi sħab mad-Dipartiment tal-Kurrikulu tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Tkanta – Alexia Micallef
Direzzjoni – Joelle Dimech u Michelle Portelli
Produzzjoni – Joelle Dimech

L-Ghanja tas-sajjied

Ikanta – Mike Spiteri
Direzzjoni – Yelna Conti

Fejn thobb il-qalb

 

  • Pupa


 

  • Fejn marru t-tfal

 

  • Ħdejk (Produzzjoni u direzzjoni ta’ Rachel Azzopardi u Jeremai Aquilina.)


 

  • L-aħħar bidwi f’Wied il-Għasel (Produzzjoni ta’ Lorella Castillo.)

 

 

L-Aħħar Bidwi f’Wid il-GħaselAlexia Saliba u Miriana Curmi


 

 

  • Kemm hu sabiħ (Produzzjoni ta’ Karl Grech, Yannick Farrugia u Liam Formosa)


 

 

  • Jien ma naħdimx (Produzzjoni ta’ Lorella Aquilina, Matthew Cachia, Luana Camilleri u Stephanie Mizzi)


 

Taħriġ Interattiv fuq Kanzunetti

Jien Ma Naħdimx – (Bernice Magro, Shanalise Bugeja u Daniela Mifsud)

Jien Ma Naħdimx – (Alexia Saliba u Miriana Curmi)

 

  • Il-lupu li tarah hi biss (Produzzjoni ta’ Gabriella Pace, Tom Pace, Gabriel Piscopo u Max Psaila.)


 

  • Għal dejjem (Produzzjoni ta’ Quelin Abela Wilson, Malcolm Agius u Sean Blake.)


 

  • Baħħar (Produzzjoni ta’ Marianna Calleja, Katya D’Amato, Daniel Diacono u Francesca Galea.)


 

  • Imħabba f’Kemmuna (Produzzjoni ta’ Aerial Malta)


 


Il-Malti bħala għodda ta’ Komunikazzjoni u Integrazzjoni

Taħrig fuq il-filmat – Barranin li tghallmu l-Malti

 


Ismagħni ftit ħabib – Chiara (Arianna Mangion)

Segwi d-diska. 

Tisliba Interattiva fuq id-diska (Arianna Mangion)