Il-Poeżija – 5 SEK

WERREJ TAL-PAĠNA


Aqta’ Fjura u Ibni Kamra – Immanuel Mifsud

Interpretazzjoni tal-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra ta’ Immanuel Mifsud minn Sephora Cutajar (MCAST)

 

Filmat tal-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra ta’ Immanuel Mifsud (Kenneth Grima – stmc.zejtunsecondary.skola.edu.mt)

Filmat tal-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra ta’ Immanuel Mifsud (Stefano Farrugia)

Il-Qari tal-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra.

Speaker Aqta’ Fjura u Ibni Kamra

aqta fjura

Interpretazzjoni artistika tal-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra

Interpretazzjoni artistika tal-poeżija mill-Istudenti tal-Iskola Sekondarja taż-Żokrija, fil-Kulleġġ Marija Reġina. Ikklikkja r-ritratti biex issegwi l-filmat.Video Kreattiv 2_v

Video Kreattiv 3_v

Preżentazzjoni tal-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra (Abigail Attard)

Prezentazzjoni Aqta Fjura u Ibni Kamra-Abigail Attard

Nota fuq il-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra (Abigail Attard)

Aqta Fjura u Ibni Kamra-Nota

Xogħol Individwali fuq il-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra (Abigail Attard)

 

Aqta Fjura u Ibni Kamra-Riflessjoni Individwali

Xogħol fi gruppi fuq il-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra (Abigail Attard)

Aqta Fjura u Ibni Kamra-Xoghol fi Gruppi

 


 

Fejn Jorqod ir-Riħ – Achille Mizzi

Filmat tal-poeżija Fejn Jorqod ir-Riħ ta’ Achille Mizzi (Stefano Farrugia)

Filmat tal-poeżija Fejn Jorqod ir-Riħ ta’ Achille Mizzi (Kenneth Grima stmc.zejtunsecondary.skola.edu.mt)

Interpretazzjoni tal-poeżija Fejn Jorqod ir-Riħ minn Malik Atwair (MCAST 2016)

Żagħżugħ ta’ Dejjem – Dun Karm Psaila

Filmat tal-poeżija Żagħżugħ ta’ Dejjem ta’ Dun Karm Psaila (Stefano Farrugia)

Filmat tal-poeżija Żagħżugħ ta’ Dejjem ta’ Dun Karm Psaila (Kenneth Grima – stmc.zejtunsecondary.skola.edu.mt)

Interpretazzjoni tal-poeżija Żagħżugħ ta’ Dejjem minn Steve Vella (MCAST 2016)

Ġarġir mal-Ħerża – Marjanu Vella

Interpretazzjoni tal-poeżija Ġarġir mal-Ħerża ta’ Marjanu Vella minn Alexander Ellul (MCAST)

Filmat tal-poeżija Ġarġir mal-Ħerża ta’ Marjanu Vella (Kenneth Grima – stmc.zejtunsecondary.skola.edu.mt)

Filmat tal-poeżija Ġarġir mal-Ħerża ta’ Marjanu Vella (Stefano Farrugia)

Ġeraldine – Trevor Żahra

Interpretazzjoni tal-poeżija Ġeralidine ta’ Trevor Żahra minn Jake Vassallo

Filmat tal-poeżija Ġeralidine ta’ Trevor Żahra (Stefano Farrugia)

Filmat tal-poeżija Ġeraldine ta’ Trevor Żahra (Kenneth Grima – stmc.zejtunsecondary.skola.edu.mt)

 

Ktejjeb ta’ Għajnuna għall-Komponimenti Letterarji – Ina Cutajar

Dan il-ktejjeb għandu jservi ta’ għajnuna għall-bini ta’ Komponimenti Letterarji msejsa fuq Bejn Ħaltejn. Kull taqsima hi maħsuba bħala qafas biex tgħin lill-istudenti jittrattaw tema. Għal kull taqsima hemm preżentazzjoni biex tgħin lill-għalliema jsaħħu l-ispjega.

bejn-haltejn

Il-Kunċett tar-Relazzjonijiet – Ina Cutajar

il-kuncett-tar-relazzjonijiet

In-Nozzjoni tan-Natura – Ina Cutajar

in-nozzjoni-tan-natura

Ir-Rwoli tal-Mara vs tar-Raġel – Ina Cutajar

ir-rwol-tal-mara-vs-ragel

It-Teknika – Ina Cutajar

it-teknika

It-Tema tas-Solitudni – Ina Cutajar

it-tema-tas-solitudni

Kitbiet Awtobijografiċi – Ina Cutajar

kitbiet-awtobijografici

L-Esperjenza Umana u s-Sentiment Uman – Ina Cutajar

l-esperjenza-umana-is-sentiment-uman