Il-Qwiel u l-Idjomi – 3 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

Qwiel

Spjegazzjoni tal-Qwiel (David Muscat)

Idjomi

Spjegazzjoni tal-Idjomi (David Muscat)


QWIEL


Qwiel tat-Tielet Sena spjegati ms-Sur David Muscat, Uffiċjal Edukattiv tal-Malti. (Isma’ jew niżżel il-fajl.)

  Qwiel 1

~  Il-ħanżir taqtagħlu denbu ħanżir jibqa’.

~  Min jitwieled tond ma jmutx kwadru.

~  Fl-aħħar tal-mazzita ssib iż-żbiba.

~  Bil-kelma t-tajba toħroġ il-far mit-toqba.

~  Traqqa’  l-pannu bil-qaraħmar.

~  Kappell ma jmejjilx lill-ieħor.

  Qwiel 2

~  Min mejjet fis-sakra u min mejjet għal qatra.

~  Il-lupu jibdel sufu imma mhux għemilu.

~  Il-qasba ma ċċaqċaqx għalxejn.

~  L-ispiżjar milli jkollu jtik.

~  Bla flus la tgħannaq u lanqas tbus.
 

Idjomi

Idjomi marbuta ma’ temi spjegati minn David Muscat, Uffiċjal Edukattiv. (Isma’ jew niżżel il-fajl.)
flus

  Idjomi marbuta mat-tema tal-flus