Is-Sillabu – 6

Il-Werrej tal-Paġna

Is-Sillabu

Il-Malti bħala Lingwa Barranija

Il-Kotba Obbligatorji u Supplimentari għall-Primarja

 


IS-SILLABU TAS-SITT SENA (Sal-aħħar tas-sena skolastika 2022-2023)

1) Il-Grammatika

2) Ir-Razzjonal

3) Il-Ħiliet


 

Mis-sena skolastika 2023-2023 ‘il quddiem …

Il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti (Livell 6) – Is-Sitt Sena Primarja


 


Il-Programm tal-Metalingwa u tal-Letteratura (Livell 6) – Is-Sitt Sena Primarja


 

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi: Mejju 2018

 


 

Il-Kriterji tal-Assessjar u l-Assessjar Kontinwu tal-Malti għas-6 Sena (Primarja) Minn Settembru 2023


 

Dokument (Excel Sheet) għaż-żamma tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu.

Riżorsa li l-għalliema jistgħu jużaw, għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki tal-Assessjar Kontinwu fis-6 Sena tal-Primarja. 

Gwida għall-użu tad-Dokument mill-Għalliema

 

Id-dokument (Spreadsheet) tas-Sitt Sena (Primarja) 


Sena Skolastika 2023-2024: Għall-Qari Mgħajjat l-għalliema għandhom jużaw il-Kriterji tal-Assessjar u jagħtu lill-istudent/a marka minn 10.
Meta jiġu biex idaħħlu din il-marka fl-Excel Sheet huma għandhom jirduppjaw din il-marka (biex tiġi minn 20) kif indikat fl-istess spreadsheet.  

F’każ ta’ diffikultà dwar il-mili tal-marki f’dawn id-dokumenti tistgħu tikkuntattjaw lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fuq 2598 2927.


 

Kampjun ta’ Skema ta’ Xogħol u Riżorsi

Skema ta’ xogħol għas-Sitt Sena bit-Tema – Ix-xogħlijiet u s-snajja’ (PDF / DOCX)

Leħħiet – Għodod ta’ Xogħlijiet

Kif tagħmel Preżentazzjoni ta’ Proġett

Intervista lil Gwida

Djaogu dwar ix-xogħol ta’ Wejter 1

Djalogu dwar ix-xogħol ta’ Wejter 2

Għand id-Dentist – L-Iskript

Għand id-Dentist – L-istorja sħiħa u l-ġeneru

Għand id-Dentist – Leħħiet

L-Użu tal-Virgoletti

It-Taħdita tal-Veterinarju

Xogħol għad-dar – It-Taħdita tal-Veterinarju: Risposti

Il-Proċess tal-Ħobża Maltija – Teħid ta’ noti 

 

Kummenti Pożittivi – Leħħiet


Kampjuni ta’ Pjanijiet ta’ Ħidma

Kampjuni ta’ Pjanijiet ta’ Ħidma li jistgħu jintużaw mill-għalliema tas-6 sena (Primarja)

 


 

Il-Malti bħala Lingwa Barranija

Il-Malti bħala Lingwa Barranija (Livell 6) Is-Sitt Sena Primarja


 

Linji Gwida tal-Metalingwa għall-Malti bħala Lingwa Barranija (Primarja-Induction)


 

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi: Mejju 2018

 


 

L-Assessjar Kontinwu u l-Kriterji Tiegħu għas-6 sena (Primarja)

 


 

IL-KOTBA OBBLIGATORJI TAS-SITT SENA

Lingwa

Stilel 6
Kalejdoskopju 6

Il-Qwiel u l-Idjomi

Il-lista tal-Qwiel u ċ-ċirkulari.

Letteratura

Senduq Kuluri (aħmar)
Senduq Buffuri (aħmar)

IL-KOTBA SUPPLIMENTARI GĦALL-PRIMARJA

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Marzu 2021)

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Diċembru 2018)

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Lulju 2017)

Lista aġġornata ta’ kotba ta’ qari supplimentari tal-Malti fil-Primarja (stejjer u poeżiji) (Diċembru 2016)

Lista ta’ kotba għall-qari supplimentari

Tista’ tara l-karti mgħoddija tal-eżamijiet annwali tal-Malti minn hawn.

IL-BENCHMARK TAL-MALTI

Il-karti tal-2016

Il-karti tal-2015

Il-karti tal-2014

Kummenti u Suġġerimenti (2014)

Kummenti u suġġerimenti

Il-karti tal-2013

Kummenti u Suġġerimenti (2013)

Il-karti tal-2012

Il-karti tal-2011

Il-Manwal tal-Orali (Oral Tests Handbook)

Tagħrif ġenerali

L-ASSESSJAR GĦAT-TAGĦLIM