Is-Smigħ – 5 SEK


 

Fehim mis-Smigħ (Rotta 1)

Ix-Xwejjaħ ta’ Sardinja – Fehim mis-Smigħ (Michelle Attard)

Isma’ is-silta Ix-Xwejjaħ ta’ Sardinja

Karti tat-TaħriġIx-Xwejjaħ ta’ Sardinja

Skema ta’ marki għal dan it-taħriġ.


Filmati ta’ Kanzunetti bil-Malti

Proġett bi sħab bejn L-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST bi sħab mad-Dipartiment tal-Kurrikulu tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Is-Sinjur

Tkanta – Cherylis Camilleri
Kompożitur – Mark Scicluna
Awtur – Emil Calleja Bayliss

Is-Sinjur

Ġismi

Tkanta – Ecca Muscat
Direzzjoni – Gail Mallia
Kompożitur – Matthew Pellicano
Awtur – Mark Pellicano

Gismi

Lest Ngħix Biss Għalik

Ikanta – Glen Vella
Kompożitur – Philip Vella
Awtur – Philip Vella
Direzzjoni – Lara Scerri
Produzzjoni – Sam Vassallo

Lest nghix biss ghalik