Is-Smigħ – 4 SEK

Werrej tal-Paġna

Fehim mis-Smigħ bil-Karti tat-Taħriġ

Filmati ta’ Kanzunetti

 • Ħallejt il-passi warajk
 • Bħal tifla żgħira

Taħditiet fuq l-istorja tal-Ilsien Malti

 • Żmien il-Preistorja
 • Żmien l-Ewwel Ċiviltajiet
 • Żmien l-Għarab 1
 • Żmien l-Għarab 2
 • Influwenzi Semitiċi
 • Żmien in-Normanni
 • Il-Miġja tal-Kavallieri
 • Żmien il-Kavallieri
 • Aktar dwar l-influwenza tar-Rumanz fuq il-Malti
 • L-influwenza tal-ħakma Franċiża u dik Ingliża fuq il-Malti

 


Eżamijiet Fehim mis-Smigħ – Nofs is-Sena 2017-2018

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ – Rotta 1

Il-Karta tal-Istudenti – Rotta 1

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ – Rotta 2

Il-Karta tal-Istudenti – Rotta 2

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ – Rotta 3

Il-Karta tal-Istudenti – Rotta 3


 

Taħriġ għall-Fehim mis-Smigħ u l-Qari

Darba jew Tnejn fil-Ġimgħa (mill-ktieb Sempreviva)  ta’ Trevor Żahra

Darba jew Tnejn fil-Ġimgħa ta’ Trevor Żahra – Is-Smigħ tas-Silta

Karti tat-Taħriġ fuq Darba jew Tnejn fil-Ġimgħa (Michelle Cutajar, Josette Baldacchino u Paul Gatt)

  


FILMATI TA’ KANZUNETTI BIL-MALTI

Proġett bi sħab bejn L-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST bi sħab mad-Dipartiment tal-Kurrikulu tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Ħallejt il-Passi Wrajk

Ikanta – Jurgen Xerri
Direzzjoni – Mattias Vella
Produzzjoni – Dane Camilleri

Hallejt il-passi wrajk

 

Bħal Tifla Żgħira

Tkanta – Maria Cassar
Direzzjoni – Dasser Prendergast
Produzzjoni – Dasser Prendergast, Christa Dimech, Cristina Micallef, Christabel Mallia, Jennifer Galea

Bhal tifla zghira

 

L-ISTORJA TAL-ILSIEN MALTI

Taħditiet tas-Sa Doreen Coleiro.

Ilsien il-Malti fi Żmien l-Ewwel Ċiviltajiet  Silta b’Taħriġ  Interattiv għal Rotta 2 – Michela Saliba, Gareth Curmi u Shazel Brincat

Żmien in-Normanni – Silta b’Taħriġ Interattiv għal Rotta 3 Nicole Galea

L-Iżvilupp tal-Malti fi Żmien il-Kavallieri Silta b’Taħriġ Interattiv għal Rotta 3 – Michela Saliba, Gareth Curmi u Shazel Brincat