Il-Malti bħala Lingwa Barranija – Sekondarja

Riżorsi għall-Istudenti Barranin fl-Iskola Sekondarja.

Dokumenti relatati mat-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija – Livell Medju/Sekondarja.

Assessjar Formattiv- Medja_Sekondarja


 

Qafas ta’ Referenza għall-Metodoloġiji Plurali (QREMP) għal-Lingwi u l-Kulturi 

X’inhu? Huwa deskrizzjoni kompluta li timplimenta b’mod konkret il-kompetenzi plurilingwi u interkulturali u r-riżorsi li jistgħu jiġu żviluppati fit-tagħlim grazzi għall-metodoloġiji plurali. Għaldaqstant il-QREMP jikkontribwixxi b’mod sostanzjali biex jintlaħqu l-għanijiet edukattivi maħsuba mill-Kunsill tal-Ewropa f’dak li għandu x’jaqsam mal-lingwi u l-kulturi.

X’inhuma l-metodoloġiji plurali?  Il-metodoloġiji plurali għal-lingwi u l-kulturi huma metodoloġiji didattiċi li jinvolvu l-użu ta’ bosta (jew għallinqas aktar minn waħda) lingwi u kulturi fl-istess ħin waqt il-proċess tat-tagħlim… Aktar…

Min għandu jkun jaf dwar il-QREMP? L-għalliema tas-suġġetti kollha li għandhom interess fl-edukazzjoni plurilingwi u interkulturali. Dawk li jħarrġu lill-għalliema, dawk li jieħdu deċiżjonijiet fil-kamp tal-edukazzjoni lingwistika, dawk li jfasslu l-kurrikulu u l-programmi skolastiċi kif ukoll kittieba ta’ kotba għat-tagħlim.

Il-QREMP joffri:
• Deskrizzjoni sistematika tal-kompetenzi u r-riżorsi (Tagħrif, Kapaċitajiet Attitudnijiet) li għandhom jiġu żviluppati fi prospettiva ta’ edukazzjoni plurilingwi u interkulturali… Aktar…
• Database li tipprovdi materjal għat-tagħlim online…Aktar…
• Kitt għat-taħriġ tal-għalliema online …Aktar…

F’dan is-sit wieħed isib bosta riżorsi għat-tagħlim tat-tieni lingwa.

 


Riżorsi għat-Tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija

  • Smigħ

Iċ-Ċikonja Bajda – Mistoqsijiet dwar filmat (Taħriġ ta’ Maureen Zammit, Filmat ta’ Saviour Bonnici)

 


Riżorsi tas-smigħ għall-istudenti barranin tas-sekondarja kif ukoll karti tat-taħriġ. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Tema 1 – Aħna min aħna

 Aħna min aħna

tema-1

 

Tema 2 – Niddeskrivu l-familji tagħna

 Niddeskrivu l-familji tagħna

tema-2

 

Tema 3 – Il-belt jew ir-raħal tagħna

 Il-belt jew ir-raħal tagħna

tema-3

 

Tema 4 – Djarna u bini madwarna

 Djarna u bini madwarna

tema-4

 

Tema 5 – Pajjiżna u dinjitna

 Pajjiżna u dinjitna

tema-5

 

Pajjiżna Malta – Filmat (Joanne Camilleri

Karta tat-Taħriġ – Kitba ta’ Sentenzi dwar Malta (Joanne Camilleri)

 

 

Tema 6 – L-ambjent naturali

 L-ambjent naturali

tema-6

 

Tema 7 – Ħbiebna l-ħlejjaq l-oħra

 Ħbiebna l-ħlejjaq l-oħra

tema-7

 

Tema 8 – Nibżgħu għal saħħitna

 Nibżgħu għal saħħitna

tema-8

 

 

Tema 9 – Biex nimlew żaqqna

 Biex nimlew żaqqna

tema-9

 

Tema 10 – X’nagħmlu kuljum

 X’nagħmlu kuljum

tema-10


Il-Malti bħala għodda ta’ Komunikazzjoni u Integrazzjoni

Taħrig fuq il-filmat – Barranin li tgħallmu l-Malti


 

Lessiku għall-Barranin

Riżorsi għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Membri tal-Familja mill-Kap tad-Dipartiment tal-Malti, is-Sa Fiona Camilleri

Filmat b’vokabolarju marbut ma’ Membri tal-Familjari

Il-Karta tal-Identità – Mili ta’ Formola b’informazzjoni Personali

Taħriġ il-Fehem – Il-Karta tal-Identità

L-Arblu tar-Razza – Aqra s-silta u imla l-vojt

 


Lezzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ ismijiet ta’ djar Maltin.

L-Ismijiet ta’ Djar Maltin fuq il-Bord Interattiv (ActivInspire)

L-ismijiet tad-djar – Aqsam f’kategoriji Karta tat-Taħriġ

L-ismijiet tad-djar – Aqsam F’kategoriji Twegibietgħat-taħriġ

 

Karatteristiċi ta’ Bliet u Rħula Maltin

bliet-u-rhulaKejl – Użin u Qisien

uzin-u-qisien Reċipjenti u Pożati

recipjenti-u-pozati Xi nsibu fil-garaxxgaraxxXi nsibu fil-living room

living-roomFilmat dwar il-Festa

Il-Festa 2

Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ frażijiet realtati ma’ Tislim u Tislijiet, imħejjija mid-Dipartiment tal-Malti fuq idea ta’ Tiziana Bugeja.

Tislim u Tislijiet

 

Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ xogħlijiet u professjonijiet, imħejjija mid-Dipartiment tal-Malti fuq idea ta’ Tiziana Bugeja.

Xogħlijiet u Professjonijiet

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-ilbies, imħejjija minn Tiziana Bugeja.

Lbies vokabolarju

 

Riżorsi għat-tagħlim tal-Malti lill-barranin imħejjija minn Sharon Micallef Cann.

Preżentazzjoni dwar il-Membri tal-Familja u vokabolarju marbut ma’ kif tintroduċi lilek innifsek.

Il-familja

Karti tat-taħriġ – maħsuba biex l-istudenti jipprattikaw vokabolarju li tgħallmu fil-preżentazzjoni ta’ qabel.

Il-familja_HO


 

  • Grammatika

In-Nomi Proprji u Komuni ta’ Marvic Lanzon u Christine Meli

Lezzjoni b’riżorsi interattivi bl-għan li l-istudenti jitgħallmu jagħżlu bejn nomi proprji u komuni. 

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Smartboard) użata f’din il-lezzjoni.


  • Il-Maskil u l-Femminil ta’ Josefa Debono u Elodie Farrugia

Lezzjoni b’riżorsi interattivi bl-għan li l-istudenti jitgħallmu jagħżlu bejn in-nomi fil-Maskil u dawk fil-Femminil. Dawn in-nomi ittieħdu minn ismijiet ta’ djar Maltin.


  • Il-Preżent Attwali permezz tal-Partiċipju Attiv

Riżorsa interattiva online għat-tagħlim tal-użu tal-Preżent Attwali permezz tal-Partiċipju Attiv (Jake Debattista). 

Ir-Risposti ta’ dan it-Taħriġ