L-Għaxar Sena (4 KE) – Ir-Riżorsi

IL-WERREJ TAL-PAĠNA

Il-Qari

Il-Grammatika

  • Il-Prepożizzjonijiet – Taħriġ għall-bord interattiv u Karti tat-taħriġ (Adreana Farrugia, Francesco Bonello u Nicole Said)
  • In-Negattiv – Taħriġ Interattiv (Daniela Buhagiar)

It-Taħdit

IL-QARI

Entużjażmu bil-Futbol

Silta għall-Qari dwar Entużjażmu bil-Futbol (Marlon Barbara – Kap tad-Dipartiment tal-Malti)

Karti tat-Taħriġ fuq is-silta Entużjażmu bil-Futbol (Marlon Barbara – Kap tad-Dipartiment tal-Malti)

It-Tweġibiet għall-Eżerċizzji fil-Karta tat-Taħriġ

Filmat b’Taqbila ħelwa ta’ Ġorġ Agius dwar il-logħba tal-Ballun


 

Salvaw b’Miraklu – Rakkonti strambi ta’ Baħħara minn madwar id-dinja. (Daniela Buhagiar)

Il-Bahar CCP
 

 
Il-Barri ta’ Żeppu ta’ KilinFehim mill-Qari permezz ta’ taħriġ interattiv (Daniela Buhagiar)
Il-Barri ta Zeppu
 

 
Taħriġ il-Fehem dwar il-Junk Food imħejji minn Justin Schembri.

L-1 Lezzjoni

L-1 Lezzjoni_Junk Food

 

 

 

 

 

It-2 u t-3 Lezzjoni

It-2 u t-3 lezzjoni_Junk Food

 

 

 

 

 

 

Kont taf li … Kurżitajiet – Preżentazzjoni interattiva  (Daniela Buhagiar)


IL-GRAMMATIKA


 

Il-Prepożizzjonijiet

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija minn Adreana Farrugia, Francesco Bonello u Nicole Said.

L-Għan tar-Riżorsa: L-istudenti jitħarrġu fl-użu tal-prepożizzjonijiet.

Deskrizzjoni tar-Riżorsa: L-1 paġna – L-istudenti jagħżlu jekk iridux jużaw stampa ta’ kamra tas-sodda tas-subien jew tal-bniet għall-eżerċizzju dwar il-prepożizzjonijiet.

It-2 / It-3 paġna – L-istudenti jintalbu jressqu l-kliem lejn l-oġġetti fl-istampa. (Din il-parti tal-eżerċizzju tista’ tkun varjata billi pereżempju l-istudenti jimmarkaw jew jinnumeraw l-oġġetti indikat).  Wara jridu jgħidu fejn jinsab dak l-oġġett u fir-risposta tagħhom jinkludu prepożizzjoni. L-għalliem jista’ juża r-risposta mogħtija mill-istudenti l-użu tal-propożizzjoni.

Karta tat-Taħriġ – Prepożizzjonijiet.

Dan it-taħriġ (imħejjija minn Adreana Farrugia, Francesco Bonello u Nicole Said) jkompli ma’ dak preċedenti. L-istudenti jkomplu jipprattikaw l-użu tal-prepożizzjonijiet billi  jirrispondu mistoqsijiet dwar l-istampi użati fir-riżorsa ta’ qabel.


 

In-Negattiv

Taħrig Interattiv  għat-tagħlim tan-negattiv bit-tema tad-drittijiet tal-annimali. (Daniela Buhagiar)

In-negattiv


 


It-Taħdit

Għadam tal-Mejtin

Riċetta għall-Festa ta’ Halloween (Daniela Buhagiar)

Ghadam tal-Mejtin-Halloween


 

X’taf dwar il-Beach Volley?

Taħriġ interattiv fit-taħdit (Daniela Buhagiar)

Il-Beach Volley-Kwizz


 

X’taf dwar l-ikel li tiekol?

Preżentazzjoni Interattiva bit-Taħriġ (Daniela Buhagiar)

X’taf dwar l-ikel li tiekol? – Risposti għat-Taħriġ fil-Preżentazzjoni


 

Taħriġ dwar Riklam – Il-Maxokk

Preżentazzjoni Interattiva bit-Taħriġ (Daniela Buhagiar)