Is-7 Sena Medja

Il-Werrej tal-Paġna

Il-Kriterji tal-Assessjar mis-Sena Skolastika 2020-2021 
Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi
Termini Letterarji
Linji Gwida għall-Eżami Annwali tal-Malti minn Ġunju 2020
Assessjar Kontinwu u l-Kriterji tal-Assessjar tal-Malti bħala Lingwa Barranija
Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi – Il-Malti bħala Lingwa Barranija
Assessjar Summattiv tal-Malti bħala Lingwa Barranija minn Ġunju 2022


Il-Kriterji tal-Assessjar mis-Sena Skolastika 2020 – 2021

Il-Kriterji tal-Assessjar – Is-7 Sena (Medja)

Il-Kriterji tal-Assessjar – Is-7 Sena  (Medja) – Kompetenzi Ewlenin (CCP) 

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi

Il-linji gwida li fuqhom għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali.  

Termini Letterarji

Din il‑lista tindika t‑termini letterarji li l‑istudenti huma mistennija jkunu jafu meta jersqu għall‑assessjar kontinwu u għall-eżami. It‑termini qed jitqassmu fuq is‑snin kollha tas‑sekondarja għal skop ta’ assessjar u biex l‑istudenti jkunu jafu liema termini jistgħu jiġu mistoqsija fuqhom .


 


 
Linji Gwida għall-Eżami Annwali tal-Malti minn Ġunju 2020 

Assessjar Kontinwu u l-Kriterji tiegħu tal-Malti bħala Lingwa Barranija Rotot 1 – 3

L-Assessjar Kontinwu u Kriterji tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 1

 

Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 2

Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 3 

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi – Il-Malti bħala Lingwa Barranija

Il-linji gwida li fuqhom għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali.  

Assessjar Summattiv tal-Malti bħala Lingwa Barranija minn Ġunju 2022