Il-Qari – 3

Il-Werrej tal-Paġna

Lista ta’ Kotba Supplimentari tal-Qari
Pjan tal-Lezzjonijiet
Riżorsi Diġitali tal-Qari

Riżorsi għall-Fehim mill-Qari

Taħriġ il-Fehem għat-3 Sena

Ix-Xadini l-Ħelwin u l-Ħamsin Euro (Riżorsa Diġitali)


 

IL-KOTBA SUPPLIMENTARI TAL-QARI GĦALL-PRIMARJA

K2Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Marzu 2021)


 

Litteriżmu

K3Pjan tal-lezzjonijiet (tal-Qari u l-Kitba) għat-tielet sena tal-primarja

(Preżentazzjoni magħmula minn Josephine Mifsud, għalliema fl-Iskola Primarja B tal-Mosta)


 

K2 – Riżorsi tal-Qari

Riżorsi Diġitali bil-Malti (L-applikazzjonijiet jistgħu jitniżżlu mill-Google Play permezz tat-tablet.  Jinsabu wkoll fit-tablet mogħti lill-istudenti tar-raba’ sena tal-iskola primarja.)

Rizorsi Digitali elearning


 

K5/6 – Riżorsi għall-Fehim mill-Qari

(Jinkludu mistoqsijiet u eżerċizzji li jistħarrġu aspetti varji tal-metalingwa f’kuntest.)

Il-Brimba

Il-Brimba


 

Il-Lezzjoni tal-Kraft

Il-Lezzjoni tal-Kraft


 

Il-Proġett

Il-Progett


 

Il-Qarnita u l-Granċ

Il-Qarnita u l-Granc


 

It-Tfal Jgħinu fix-Xogħol tad-Dar

It-Tfal Jghinu fix-Xoghol tad-Dar


 

Iż-Żewġt Iħbieb

Iz-Zewgt Ihbieb


 

Logħba Noli

Loghba Noli


 

Minku u Rokku

Minku u Rokku


 

Nilagħbu Ġewwa

Nilaghbu Gewwa


 


Xi Ħaġa Tajba

Xi Haga Tajba


 
K5/6Taħriġ il-Fehem (Josepha Spiteri)

Dawn ir-riżorsi mogħtija mis-Sa Josepha Spiteri huma mibnija fuq is-sillabi ta’ qabel. L-għalliema li jużawhom għandhom jagħżlu l-eżerċizzji tal-grammatika skont is-sillabu l-ġdid. 

Tahrig il-fehem


 
K8Ix-Xadini l-Ħelwin u l-Ħamsin Euro (Android)

Biex tuża apk file, trid tagħmel download ta’ dan il-file direttament fit-tablet. Wara ssib dan il-file fid-download folder tat-tablet u b’double click tinstalla l-apk file. Jaf jitolbok biex taċċetta l-installation mis-security settings.

Kitba u qari: Anton Falzon
Disinji: Albert Pace u Sue Flask fuq ideat ta’ Amanda Vella
Animazzjonijiet: Albert Pace
Produzzjoni: L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu