Il-Qari – 3

IL-KOTBA SUPPLIMENTARI GĦALL-PRIMARJA

K2Lista ta’ kotba għall-qari supplimentari

Litteriżmu

K3Pjan tal-lezzjonijiet (tal-Qari u l-Kitba) għat-tielet sena tal-primarja

(Preżentazzjoni magħmula minn Josephine Mifsud, għalliema fl-Iskola Primarja B tal-Mosta)

K2 – Riżorsi tal-Qari

Riżorsi Diġitali bil-Malti (L-applikazzjonijiet jistgħu jitniżżlu mill-Google Play permezz tat-tablet.  Jinsabu wkoll fit-tablet mogħti lill-istudenti tar-raba’ sena tal-iskola primarja.)

Rizorsi Digitali elearning


K5/6 – Riżorsi għall-Fehim mill-Qari

(Jinkludu mistoqsijiet u eżerċizzji li jistħarrġu aspetti varji tal-metalingwa f’kuntest.)

Il-Brimba Il-BrimbaIl-Lezzjoni tal-Kraft Il-Lezzjoni tal-KraftIl-Proġett Il-ProgettIl-Qarnita u l-Granċ Il-Qarnita u l-GrancIt-Tfal Jgħinu fix-Xogħol tad-Dar It-Tfal Jghinu fix-Xoghol tad-DarIż-Żewġt Iħbieb Iz-Zewgt IhbiebLogħba Noli Loghba Noli


 

Minku u Rokku Minku u RokkuNilagħbu Ġewwa Nilaghbu GewwaXi Ħaġa Tajba Xi Haga Tajba


K5/6Taħriġ il-Fehem (Josepha Spiteri)

Dawn ir-riżorsi mogħtija mis-Sa Josepha Spiteri huma mibnija fuq is-sillabi ta’ qabel. L-għalliema li jużawhom għandhom jagħżlu l-eżerċizzji tal-grammatika skont is-sillabu l-ġdid. 

Tahrig il-fehem


 


K8Ix-Xadini l-Ħelwin u l-Ħamsin Euro (Android)

Biex tuża apk file, trid tagħmel download ta’ dan il-file direttament fit-tablet. Wara ssib dan il-file fid-download folder tat-tablet u b’double click tinstalla l-apk file. Jaf jitolbok biex taċċetta l-installation mis-security settings.

Kitba u qari: Anton Falzon
Disinji: Albert Pace u Sue Flask fuq ideat ta’ Amanda Vella
Animazzjonijiet: Albert Pace
Produzzjoni: L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu