Vetrina

F’din il-paġna wieħed jista’ japprezza permezz tar-ritratti, prattiċi u ideat marbutin ma’ attivitajiet ta’ tagħlim kif ukoll esibizzjonijiet li jippromwovu xogħol l-istudent.

L-iskop huwa li:

  • naqsmu ideat ta’ kif jista’ jiġi esibit ix-xogħol tal-Malti tal-istudent u tal-għalliema,
  • niċċelebraw ambjenti addattati u motivati fejn qed isir it-tagħlim tal-Malti,
  • inħeġġu għalliema oħra jaqsmu magħna l-prattiċi u l-ideat tajbin tagħhom.

Għalkemm ħafna mir-ritratti jitkellmu waħedhom, oħrajn huma marbutin ma’ pedagoġija li se nkunu qegħdin nispjegawha fil-qosor.


 


Il-Folklor Malti: L-esperjenza ta’ wħud mill-istudenti fl-iskola Medja, Maria Reġina

Waqt il-preżentazzjonijiet dwar il-Folklor Malti ħareġ it-talent u kif żmien il-Covid ta spinta lix-xogħol tal-idejn.

Hekk fost l-oħrajn Nathan taha għat-tisjir. Emerson ħadem hu stess in-nassa tal-vopi: sengħa li tgħallem mill-familja tiegħu, Charly kellu ċ-ċans jirriċerka dwar l-antenati tiegħu li kienu fost l-ewwel sewwieqa tal-karozzi msejħa tal-linja, Noelene rat kif ommha taħdem ix-xogħol tal-idejn b’mod partikolari l-bizzilla u qed titrawwem hi wkoll.

Ma naqasx il-garr tal-istonku meta rajna d-diversi ikel tradizzjonali Malti bil-ħobża, il-pastizzi u l-qagħaq tal-għasel li jiddominaw! Dan hu l-wirt, dak li jagħmilna dak li aħna. Hu kruċjali li dan ma jintilifx għax hu dan li jagħtina identita’ u li jiddistingwina bħala Maltin.

Ilek ma tilgħab logħba boċċi jew passju? Proset lill-istudenti tal-klassi 7.4 u klassijiet oħra li bis-saħħa tad-Dipartiment tal-Malti dan kollu jitla’ fil-wiċċ għax l-istudent jippreżenta r-riċerka tiegħu quddiem sħabu. Int qed tagħmel xi ħaġa biex dan il-wirt ma jintilifx? Tħallix iż-żmien jgħaddi u dan kollu jkun biss tifkira nostalġika jew memorja tal-passat.

Nirringrazzjaw lis-Sur Mark Ciantar u l-klassi tiegħu talli għoġobhom jaqsmu din l-esperjenza magħna. 


Riżorsi użati waqt il-lezzjoni tal-letteratura biex tiġi mgħallma l-poeżija Żagħżugħ ta’ Dejjem ta’ Dun Karm, fl-Iskola Ewropea, Brussell I mill-għalliema Sharon Micallef Cann.

 

Riżorsi u kitbiet ta’ studenti Maltin li qed jattendu u jistudjaw fl-Iskola Ewropea, Brussell I mill-għalliema Sharon Micallef Cann


Jum Dun Karm – Ottubru 2019 

Matteo NaudiSkola Ewropea – Lussemburgu 2 

Fl-okkażjoni ta’ Jum Dun Karm, Matteo Naudi student Malti li qed isegwi l-istudji tiegħu fl-Iskola Ewropea ta’ Lussemburgu, ħejja preżentazzjoni dwar il-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila bl-għajnuna tal-għalliem tiegħu s-Sur Neil Sammut.  


Il-Malti fl-Istorja

Żjajjar b’rabta mas-sillabu tas-7 sena fil-Palazz tal-Inkwiżitur b’kollaborazzjoni ma’ Heritage Malta, fejn l-istudenti jingħataw taħriġ prattiku dwar l-ilbies tradizzjonali ta’ pajjiżna u l-inkwiżizzjoni f’Malta.  


Laqgħa mal-awtur Vincent Vella fl-Iskola Sekondarja, Kulleġġ San Benedittu

Rapport tal-Attività: Is-Sur Francesco Bonello

Nhar l-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018, fl-iskola tagħna kellna attività differenti minn dik tas-soltu. Magħna kellna lill-awtur Malti Vincent Vella. Vella huwa awtur ta’ bosta xogħlijiet, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Huwa ġie jkellem lill-istudenti tal-ħames sena dwar in-novella tiegħu li ġġib l-isem ta’ ‘Bl-Irħis’ u li tinsab fl-antoloġija Bejn Ħaltejn u li qiegħda fis-sillabu taċ-ĊES. Matul it-taħdita l-istudenti kellhom iċ-ċans isaqsuh dwar il-kitbiet tiegħu, dwar x’jispirah biex jikteb u wkoll dwar l-aħħar premjijiet letterarji li rebaħ kemm f’Malta kif ukoll lil hinn minn xtutna. Ma naqsux ukoll mistoqsijiet relatati man-novella nnifisiha u mat-tema ewlenija tagħha. Żgur li għall-istudenti kienet esperjenza sabiħa aktar u aktar għall-fatt li setgħu jitkellmu mal-awtur tan-novella nnifsu u jsaqsuh b’mod dirett dak li xtaqu jiċċaraw miegħu dwar in-novella ‘Bl-Irħis’.

 


 Jum Dun Karm 2017 – L-Esperjenza tal-istudenti u l-għalliema tal-Kulleġġ Marija Reġina

Rapport tal-Attività: Is-Sur Mark Ciantar u Veronique Vella

Jum Dun Karm Marija Regina-2017

L-istudenti tal-Kulleġġ Marija Reġina waqt l-attività ta’ Tifkira mtellgħa mid-Dipartiment tal-Malti fid-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar f’Ħaż-Żebbuġ


Proġett ispirat mill-ktieb Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta ta’ Trevor Żahra fil-Kulleġġ Marija Reġina

Artiklu tas-Sur Mark Ciantar

Il-Progett tal-Bandiera


 

Ċelebrazzjoni ta’ Jum Dun Karm – 19 ta’ Ottubru 2017

Skola Primarja San Lawrenz – Għawdex


Sessjoni Prattika ta’ Malti għall-Barranin

Lezzjoni mħejjija mis-Sur Reno Saliba, Skola Sekondarja, Kulleġġ San Nikola

Il-kċina hija librerija oħra u sors kbir ta’ tagħlim b’gost, barra li timla żaqqek ukoll… b’ikel li jirrifletti l-kultura Maltija, li tant tinteressa lil dawn l-istudenti barranin.  Mezz ukoll ta’ kif jinserixxu rwieħhom.


L-Imperattiv mgħallem b’mod Prattiku

Lezzjoni mħejjija mis-Sa M. Micallef, Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina.

Ikklikkja hawn biex tara r-riżorsi użati f’din il-lezzjoni.


 

Kaċċa għat-Teżor – Zito Zandarell (bl-elementi allegoriċi)

Attività mill-għalliema tal-Ewwel Sena fl-Iskola Medja, Kulleġġ Marija Reġina.
(Is-Sur M. Ciantar, Is-Sa D. Bonello, Is-Sa M. Micallef)

 

Katrina Galea Curmi u Antonella Sant

L-Ewwel Esperjenza fuq ir-Radju għal Katarina Galea Curmi
L-Ewwel Darba fuq ir-Radju għal Antonella Sant

Gyllain Marie Pace

L-Ewwel Sena (Coral), Skola Sekondarja Żejtun, Kulleġġ San Tumas More

L-Awtobijografija Tiegħi Awtobijografija-Tieghi-Gyllain-Pace-Form-1 Il-Gżejjer Gidaxx Il-Gzejjer-Gidaxx-Gyllain-Pace-Form-1 Meta Ssakkart… Meta-Ssakkart-Gyllain-Pace-Form-1


 

Xogħol ta’ Kitba mill-Istudenti tal-Kulleġġ Santa Tereża

Ħajku – Martina Treeby, Klassi 2.1

Martina Treeby 2.1 Hajku

Persuna li nammira – Nicole Porter, Klassi 2.1

Nicole Porter Form 2


Il-Malti… …Naqra, Nitpaxxa, Nixtarr

Magazin elettroniku kkreat bi sħab mat-taqsima tal-lingwi tal-Fakultà tal-edukazzjoni. Għal-lingwa Maltija ħa sehem is-Sur Christian Spiteri mill-iskola Medja tan-Naxxar. Fih kitbiet b’ġeneri differenti u anke xi logħob, kollha kemm huma xogħlijiet l-istudenti  tal-ewwel u t-tieni sena fl-iskola Medja tan-Naxxar.

Ħolqien ta’ riżorsi simili jistgħu jkunu parti mil-lezzjonijiet tal-Malti u t-tema trasversali tal-Litteriżmu Diġitali. Din ir-rivista nħolqot b’xejn online permezz tas-sit www.joomag.com u tista’ taċċessaha wkoll online 
Magażin tal-Malti - Naqra, Nitpaxxa, Nixtarr - Christian Spiteri


 

Żjara marbuta mal-Proġett Il-Folklor Malti tal-Ewwel Sena tas-Sekondarja

Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru 2016, studenti tal-ewwel sena mill-klassi tas-Sa Maria Vella mill-Kulleġġ San Ġorġ Preca, kellhom esperjenza sabiħa ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu. Hemmhekk ipparteċipaw fi programm imħejji minn Heritage Malta b’rabta mas-sillabu tal-Malti dwar il-folklor tagħna.

L-ewwel parti tal-programm kienet marbuta mal-ilbies tradizzjonali Malti tan-nisa u l-irġiel. Il-Kuratur tal-Palazz tal-Inkwiżitur is-Sur Kenneth Cassar spjega lill-istudenti l-proċess tal-produzzjoni tad-drapp mill-qoton u l-kliem ewlieni tal-ilbies tradizzjonali Malti bħat-terħa, il-milsa, iċ-ċuqlana u l-kabozza waqt li raw kif kienu jintlibsu. Wara bl-għajnuna tas-Sa Jennifer Buġeja, l-istudenti ħadu sehem f’żewġ attivitajiet relatati. Fl-ewwel attività riedu jagħżlu l-ħwejjeġ tradizzjonali minn ħwejjeġ aktar moderni. Imbagħad b’dawk l-istess ħwejjeġ tradizzjonali libbsu żewġ manikini; wieħed minnhom jirrappreżenta lin-nisa u l-ieħor lill-irġiel. Wara l-istudenti waħħlu immarkaw l-istess ilbies permezz ta’ leħħiet li juru l-ilbies differenti li ntuża.

It-tieni attività kienet il-qofol ta’ kollox. L-istudenti ħadu sehem f’reċta li kienet rappreżentazzjoni ta’ smigħ ta’ kawża quddiem l-Inkwiżitur li seħħet tassew f’dan il-Palazz bosta snin ilu. Qabel ir-reċta, l-istudenti libsu l-kostum tal-karattru li kienu qed jirrappreżentaw fir-reċta fosthom in-nutar, il-qassis, l-Inkwiżitur, l-akkużata, iċ-ċerimonjier u x-xhieda.

L-istudenti ħadu sehem b’serjetà kbira u interessaw ruħhom ħafna. Din il-ħarġa serviet bħala l-punt tat-tluq għall-proġett tal-Malti li se jaħdmu fil-ġimgħat li ġejjin.


Jum Dun Karm – 17 ta’ Ottubru 2016

Attività organizzata miċ-Ċentru tal-Kurrikulu f’Ħaż-Żebbuġ

Invalid Displayed Gallery

Ara r-ritratti kollha ta’ din l-okkażjoni.


 

Rapport dwar attività fl-okkażjoni ta’ Jum Dun Karm (17/10/2016) fl-Iskola Primarja  ta’ Ħal Kirkop, Kulleġġ San Benedittu.

dun-karm-special-assemblyAttività fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Kirkop – Kulleġġ San Benedittu

Invalid Displayed Gallery

Ara r-ritratti kollha ta’ din l-okkażjoni.


Mixjet il-Malti – Żjara l-Biblijoteka Nazzjonali (20 – 26 ta’ April 2016)

Invalid Displayed Gallery

Ara r-ritratti kollha ta’ din l-okkażjoni.


Nitgħallmu mill-Eurovision – Skola Medja – Kulleġġ San Injazju

Mit-Tnejn 14 sal-Ġimgħa 18 ta’ Novembru, klassi tal-Malti tal-Ewwel Sena ħadet sehem fi proġett edukattiv differenti mis-soltu. Dan għaliex huma ġew mgħallma żewġ topiks tal-grammatika (l-artiklu u l-artiklu mal-partiċelli) u ġeneru ta’ kitba (djalogu) permezz ta’ riżorsi edukattivi marbutin mal-Eurovision u mal-Junior Eurovision fosthom filmati, intervisti, kanzunetti u ritratti. L-istudenti ħadu gost jitgħallmu permezz ta’ attivitajiet marbuta ma’ kantanti lokali bħal Ira Losco u Amber, u kantanti barranin bħall-kantanti ċkejknin tal-Junior Eurovision 2016. Emmelie De Forest, rebbieħa internazzjonali tal-Eurovision Song Contest 2013 u Christina Magrin li rrappreżentat lil Malta fil-Junior Eurovision 2016 aċċettaw li jinvolvu ruħhom fil-proġett edukattiv tagħna. Lezzjoni oħra b’differenza kienet meta b’sorpriża għal din il-klassi, il-kantanta popolari Gaia, l-ewwel rebbieħa Maltija tal-Junior Eurovision 2013, ingħaqdet mal-istudenti fil-lezzjoni sabiex tgħinhom jiktbu d-djalogi li kienu qed jiktbu fuqha stess! Għal dawn il-lezzjonijiet kienu preżenti l-Kap tal-Iskola, il-Prinċipal tal-Kulleġġ u l-Uffiċjal Edukattiv tal-Malti li lkoll kemm huma taw is-sapport biex naħdmu fuq dan il-proġett edukattiv. Ħajr lil Dr. George Cremona kif ukoll lill-għalliema s-Sa Janica Magro.

junior


Il-Klassi tas-Sa Dorianne Vassallo, għalliema tal-Malti fl-Iskola Sekondarja tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca, il-Ħamrun.

 


Jien Qattus – Kitbiet ta’ Kaylen Bugeja, Aisha Mifsud Borg u Nor Adden Galea mill-Iskola Primarja ta’ San Ġwann, Kulleġġ Santa Klara (Għalliema is-Sa Rebecca Falzon).

L-istudenti ħadmu t-taħriġ il-fehem minn Stilel ta’ Jien Qattus. Wara segwew preżentazzjoni fejn iddiskutew l-affarijiet importanti fil-ħajja ta’ qattus, kif iqatta’ l-ġranet tiegħu u x’differenzi hemm bejn qattus li jgħix fid-dar u dak li jgħix barra fit-triq. Hawnhekk tista taqsam t-tfal fi gruppi sabiex iniżżlu nomi u aġġettivi relatati ma’ dan. F’lezzjoni oħra l-istudenti tħarrġu f’idjomi u espressjonijiet sbieħ li jistgħu jintużaw fil-kitbiet u raw kif jistgħu jinkluduhom fil-kitba tagħhom. Fl-aħħar nett it-tfal kollha ħadmu b’mod individwali fuq il-mistoqsijiet li bnejna flimkien fuq il-bord waqt li kienu mgħejjuna b’mod kontinwu mill-għalliema tagħhom speċjalment fejn kellhom xi diffikultà.

Jien Qattus


Skola Medja tar-Rabat, Kulleġġ San Nikola. (Carmeline Micallef)

Ħajjet il-Maltin, lura fiż-żmien: strumenti antiki, ħwejjeġ ta’ dari, ikel tipiku Malti, il-Karnival u għanjiet l-anzjana Grezz!

Inbati biex noħloq storja. L-istampi jagħtuni daqqa t’id!

SAM_0356

Mort għand tal-growser.
Imnalla ħadt miegħi l-lista tax-xirja!
Smajna … kantajna … għazilna l-kliem u l-istampi!
U hekk hu … għalikom … il-kanzunetta:
Il-Bajja tal-Mellieħa!

Ejjew noħolqu l-kliem! Lesti għall-isfida?


 

Skola Sekondarja Naxxar, Kulleġġ San Nikola

Xogħol dwar temi kurrenti organizzat fuq sfond li jirrappreżenta set tat-televiżjoni.


 

Skola Nazzjonali Sport

Għalliema: Vania Cauchi, Lisa Busuttil u Josette Bugeja Micallef

Skola Sekondarja (In-Naxxar) Kulleġġ San Nikola

Għalliem: Ray Saliba