Il-Kitba – 4

Il-Werrej tal-Paġna

Preżentazzjonijiet u Taħriġ dwar Ġeneri Differenti ta’ Kitba

Stampa Storja


 

Preżentazzjonijiet u Taħriġ dwar Ġeneri Differenti ta’ Kitba

K5: Nikteb mill-bidu jew inkompli djalogi ta’ mhux inqas minn 70 kelma fuq temi li jittrattaw il-ħajja tiegħi ta’ kuljum u l-ambjent ta’ madwari. 

  • Kitba ta’ Djalogu

Il-kitba ta’ djalogu – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Imla l-vojt tad-Djalogu Karta tat-Taħriġ (Josette Baldacchino) 

Karti tat-Taħriġ (Josette Baldacchino)

Poġġi s-sentenzi tad-djalogu f’sekwenza – Attività (Josette Baldacchino)


 
K2: Nikteb listi ta’ kliem u sentenzi fuq l-affarijiet li għandi nagħmel, bħal ngħidu aħna lista tax-xiri jew qadjiet. 

  • Kitba ta’ Listi

Il-Listi – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Karti tat- taħriġ (Josette Baldacchino)


 

K6: Inżomm djarju bil-ġrajjiet l-aktar importanti għalija tal-ġurnata.

  • Kitba ta’ Djarju

X’nista’ nikteb fid-Djarju – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Il-Kitba ta’ Djarju – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Djarju – Karti tat-Taħriġ – (Josette Baldacchino)

 

Preżentazzjoni dwar kitba ta’ djarju mis-Sa Antonella Ferrante u mis-Sa Louise Chircop.

Id-djarju tiegħi

Id-djarju


 

K3: Nikteb rakkonti fittizji li jkun fihom karattri, postijiet u ġrajjiet. 

  • Ir-Rakkonti Fittizji

Nikteb rakkonti fittizji – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

 

Uża l-istampi biex tikteb rakkont – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

Ikteb rakkont permezz ta’ dawn l-istampi – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

Ikteb rakkont fi grupp – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

 Kompli dan ir-rakkont – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

 

Ippjanar ta’ rakkonti – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)


 

K4: Nikteb testi fattwali ta’ mhux inqas minn 70 kelma b’tagħrifiet fejn ngħix jien, il-persuni li nħobb u annimali, passatempi, festi u l-bqija. 

  • Il-Kitba ta’ Testi Fattwali

Nikteb test fattwali – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Ikteb test fattwali – Taħriġ (Josette Baldacchino)


 

K3 – STAMPA STORJA

Stampa Storja ta’ Amanda Vella

Amanda Vella

L-istampi kollha AV – Paġna li tinkludi l-istampi kollha.

Waħda waħda AV – Stampa f’kull paġna.

L-istampi kollha – BI_AV – L-istampi biex jintewerew fuq il-bord interattiv.

 

Taħriġ marbut mal-Istampa Storja

Qabbel AV – L-istudenti jqabblu s-sentenzi t-tajba mal-istampi mogħtija.

Imla l-vojt AV – L-istudenti jimlew il-vojt bi kliem li jaħsbu li hu xieraq. Taħriġ immirat għal studenti li jistgħu jaħdmu waħedhom.

Għajnuniet għal studenti li għandhom bżonn assistenza

Agħżel it-tajba AV – L-istudenti jimlew il-vojt bil-kelma t-tajba mogħtija.

Kliem muftieħ AV – L-istudenti jimlew il-vojt bl-ittri fi kliem mogħtija.

Stampa Storja ta’ Bernard Attard

Bernard Attard

L-istampi kollha Kulur BA – Paġna li tinkludi l-istampi kollha.

L-istampi kollha Bla Kulur BA – Paġna li tinkludi l-istampi kollha. Ideali biex titqassam mal-istudenti u jagħtuha l-kulur.

Waħda waħda BA – Stampa f’kull paġna.

L-istampi kollha-BI Kulur BA – L-istampi biex jintewerew fuq il-bord interattiv.

 

Taħriġ marbut mal-Istampa Storja

Qabbel BA – L-istudenti jqabblu s-sentenzi t-tajba mal-istampi mogħtija.

Imla l-vojt BA – L-istudenti jimlew il-vojt bi kliem li jaħsbu li hu xieraq. Taħriġ immirat għal studenti li jistgħu jaħdmu waħedhom.

 

Għajnuniet għal studenti li għandhom assistenza

Agħżel it-tajba BA – L-istudenti jimlew il-vojt bil-kelma t-tajba mogħtija.

Kliem muftieħ BA – L-istudenti jimlew il-vojt bl-ittri fi kliem mogħtija.