Il-Kitba – 4

 IL-KITBA

Fit-tabella t’hawn taħt issib ġeneri differenti ta’ kitba b’tagħrifiet għall-għalliema flimkien ma’ eżerċizzji u kampjuni:

Avviż Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Informazzjoni Personali    Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Kapxin Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Messaġġ Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Riklam Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Slowgan Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Intervista Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni

Hawn taħt issib eżerċizzji tal-kitba fuq:

Aljeni
Il-kuġina tagħlaq sninha

Kitba ta’ djarju

Preżentazzjoni dwar kitba ta’ djarju mis-Sa Antonella Ferrante u mis-Sa Louise Chircop.

Id-djarju

Id-djarju tiegħi

====================================================

STAMPA STORJA

Stampa Storja ta’ Amanda Vella

Amanda Vella

L-istampi kollha AV – Paġna li tinkludi l-istampi kollha.

Waħda waħda AV – Stampa f’kull paġna.

L-istampi kollha – BI_AV – L-istampi biex jintewerew fuq il-bord interattiv.

 

Taħriġ marbut mal-Istampa Storja

Qabbel AV – L-istudenti jqabblu s-sentenzi t-tajba mal-istampi mogħtija.

Imla l-vojt AV – L-istudenti jimlew il-vojt bi kliem li jaħsbu li hu xieraq. Taħriġ immirat għal studenti li jistgħu jaħdmu waħedhom.

Għajnuniet għal studenti li għandhom bżonn assistenza

Agħżel it-tajba AV – L-istudenti jimlew il-vojt bil-kelma t-tajba mogħtija.

Kliem muftieħ AV – L-istudenti jimlew il-vojt bl-ittri fi kliem mogħtija.

Stampa Storja ta’ Bernard Attard

Bernard Attard

L-istampi kollha Kulur BA – Paġna li tinkludi l-istampi kollha.

L-istampi kollha Bla Kulur BA – Paġna li tinkludi l-istampi kollha. Ideali biex titqassam mal-istudenti u jagħtuha l-kulur.

Waħda waħda BA – Stampa f’kull paġna.

L-istampi kollha-BI Kulur BA – L-istampi biex jintewerew fuq il-bord interattiv.

 

Taħriġ marbut mal-Istampa Storja

Qabbel BA – L-istudenti jqabblu s-sentenzi t-tajba mal-istampi mogħtija.

Imla l-vojt BA – L-istudenti jimlew il-vojt bi kliem li jaħsbu li hu xieraq. Taħriġ immirat għal studenti li jistgħu jaħdmu waħedhom.

Għajnuniet għal studenti li għandhom assistenza

Agħżel it-tajba BA – L-istudenti jimlew il-vojt bil-kelma t-tajba mogħtija.

Kliem muftieħ BA – L-istudenti jimlew il-vojt bl-ittri fi kliem mogħtija.