Il-Kitba – 4

IL-KITBA

Fit-tabella t’hawn taħt issib ġeneri differenti ta’ kitba b’tagħrifiet għall-għalliema flimkien ma’ eżerċizzji u kampjuni:

Djalogu

Preżentazzjoni
Karti tat-Taħriġ
Attività
Listi Preżentazzjoni
Karti tat-Taħriġ
Djarju Preżentazzjoni
Tagħrif
Karti tat-Taħriġ
Avviż Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Informazzjoni Personali    Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Messaġġ Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Riklam Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Slowgan Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Intervista Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji u Kampjuni
Rakkonti Fittizji Tagħrifa għall-Għalliema
Eżerċizzji

 


Kitba ta’ Djalogu

K5: Nikteb mill-bidu jew inkompli djalogi ta’ mhux inqas minn 70 kelma fuq temi li jittrattaw il-ħajja tiegħi ta’ kuljum u l-ambjent ta’ madwari. 

Il-kitba ta’ djalogu – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Karti tat-Taħriġ (Josette Baldacchino)

Poġġi s-sentenzi tad-djalogu f’sekwenza – Attività (Josette Baldacchino)

 


Kitba ta’ Listi

K2: Nikteb listi ta’ kliem u sentenzi fuq l-affarijiet li għandi nagħmel, bħal ngħidu aħna lista tax-xiri jew qadjiet. 

Il-Listi – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Karti tat- taħriġ (Josette Baldacchino)

 


 

Kitba ta’ Djarju

K6: Inżomm djarju bil-ġrajjiet l-aktar importanti għalija tal-ġurnata. 

X’nista’ nikteb fid-Djarju – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Il-Kitba ta’ Djarju – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Djarju – Karti tat-Taħriġ – (Josette Baldacchino)

 

Preżentazzjoni dwar kitba ta’ djarju mis-Sa Antonella Ferrante u mis-Sa Louise Chircop.

Id-djarju

Id-djarju tiegħi

 


Ir-Rakkonti Fittizji

K3: Nikteb rakkonti fittizji li jkun fihom karattri, postijiet u ġrajjiet. 

Nikteb rakkonti fittizji – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

 

Uża l-istampi biex tikteb rakkont – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

Ikteb rakkont permezz ta’ dawn l-istampi – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

Ikteb rakkont fi grupp – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

 Kompli dan ir-rakkont – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

 

Ippjanar ta’ rakkonti – Karti tat-taħriġ (Josette Baldacchino)

 

====================================================

 

STAMPA STORJA

Stampa Storja ta’ Amanda Vella

Amanda Vella

L-istampi kollha AV – Paġna li tinkludi l-istampi kollha.

Waħda waħda AV – Stampa f’kull paġna.

L-istampi kollha – BI_AV – L-istampi biex jintewerew fuq il-bord interattiv.

 

Taħriġ marbut mal-Istampa Storja

Qabbel AV – L-istudenti jqabblu s-sentenzi t-tajba mal-istampi mogħtija.

Imla l-vojt AV – L-istudenti jimlew il-vojt bi kliem li jaħsbu li hu xieraq. Taħriġ immirat għal studenti li jistgħu jaħdmu waħedhom.

Għajnuniet għal studenti li għandhom bżonn assistenza

Agħżel it-tajba AV – L-istudenti jimlew il-vojt bil-kelma t-tajba mogħtija.

Kliem muftieħ AV – L-istudenti jimlew il-vojt bl-ittri fi kliem mogħtija.

Stampa Storja ta’ Bernard Attard

Bernard Attard

L-istampi kollha Kulur BA – Paġna li tinkludi l-istampi kollha.

L-istampi kollha Bla Kulur BA – Paġna li tinkludi l-istampi kollha. Ideali biex titqassam mal-istudenti u jagħtuha l-kulur.

Waħda waħda BA – Stampa f’kull paġna.

L-istampi kollha-BI Kulur BA – L-istampi biex jintewerew fuq il-bord interattiv.

 

Taħriġ marbut mal-Istampa Storja

Qabbel BA – L-istudenti jqabblu s-sentenzi t-tajba mal-istampi mogħtija.

Imla l-vojt BA – L-istudenti jimlew il-vojt bi kliem li jaħsbu li hu xieraq. Taħriġ immirat għal studenti li jistgħu jaħdmu waħedhom.

 

Aktar eżerċizzji tal-Kitba

Aljeni
Il-kuġina tagħlaq sninha

 

Għajnuniet għal studenti li għandhom assistenza

Agħżel it-tajba BA – L-istudenti jimlew il-vojt bil-kelma t-tajba mogħtija.

Kliem muftieħ BA – L-istudenti jimlew il-vojt bl-ittri fi kliem mogħtija.