Il-Ħdax-il Sena (5 KE) – Ir-Riżorsi

Il-Werrej tal-Paġna

Lingwa

  • Il-Muntanja Everest – Preżentazzjoni dwar l-ogħla muntanja u l-isport estrem. (Daniela Buhagiar)
  • Il-Gwerra – Preżentazzjoni interattiva bit-tema tal-gwerra (Daniela Buhagiar)
  • Aqta’ Min Huma – Kwiżż interattiv dwar personaġġi magħrufa Maltin (Daniela Buhagiar)
  • L-Imperattiv – Nagħmlu Girlanda (Stefania Scicluna)
  • In-Numri – Preżentazzjoni, Noti u Taħriġ (Stefania Scicluna)

Letteratura


 

Lingwa

Qari u Taħdit

Il-Muntanja Everest Preżentazzjoni dwar l-ogħla muntanja fid-dinja u l-isport estrem. (Daniela Buhagiar)


 

 
Il-GwerraPreżentazzjoni Interattiva bit-tema tal-gwerra (Daniela Buhagiar)


 

 

Aqta’ Min Huma – Kwiżż interattiv dwar personalitajiet magħrufa Maltin (Daniela Buhagiar)


 

L-Imperattiv – Nagħmlu Girlanda (Stefania Scicluna)

 

 

In-Numri

Preżentazzjoni b’Noti u Taħriġ fuq in-Numri (Stefania Scicluna)

Storja b’Taħriġ fuq in-Numri (Stefania Scicluna)

Risposti għat-Taħriġ

Kwiżż Online fuq in-Numri – (Stefania Scicluna)

 


 

Letteratura

Proża

Firda minn Kelb ta’ Ġuże Ellul MercerKwiżż interattiv (Daniela Buhagiar)
Firda minn Kelb-kwizz

Bl-Irħis ta’ Vincent Vella – Kwiżż interattiv (Daniela Buhagiar)