Il-Poeżija – 3 SEK

IL-WERREJ TAL-PAĠNA

Poeżiji

Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti ta’ Ġorġ Borg

Pitirross ta’ Victor Fenech

Waħdi ta’ Rużar Briffa

Waħdi ta’ Dun Karm

Matul is-Snin tal-Ħajja ta’ Ġużè Aquilina

Poeta ta’ Dun Karm

Ħabbata ta’ Marjanu Vella

Raqdet il-Belt ta’ Lilian Sciberras

Arizona ta’ Achille Mizzi

Qasba ta’ Mario Azzopardi

Tifkiriet ta’ Tfuliti ta’ Karmenu Vassallo

Fis-Skiet ta’ Carmel Calleja

Fjura tas-Sur ta’ Mario F. Bezzina

Noti dwar il-poeżiji

  • Preżentazzjoni b’noti dwar uħud mill-poeżiji f’Nadriet 3. (Stephen Lughermo)

Poeżija għad-Diskussjoni

Termini Letterarji


 

Il-Poeżija

Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti ta’ Ġorġ Borg

Filmat tas-Sur Kenneth Grima.

 

Interpretazzjoni tal-poeżija Il-Bejjiegħ ta-Gazzetti minn Jorje Bosios


 

Preżentazzjoni Kritika tal-poeżija Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti (Doreen Coleiro)

Il-Bejjiegh


 

Pitirross ta’ Victor Fenech

Interpretazzjoni tal-poeżija Pitirross minn Soraya Cardona


Filmat tas-Sur Kenneth Grima.

Waħdi ta’ Rużar Briffa

Filmat mis-Sur Kenneth Grima.


 

Interpretazzjoni tal-poeżija Waħdi minn Carmel Aquilina.

 

Filmat qasir dwar il-ħajja ta’ Rużar Briffa. (Briguglio, M. u Laus, A. (Diretturi). (2006). Tikka… fuq Rużar Briffa. Malta: Where’s Everybody?)

 

Attività għall-Bord Interattiv (Starboard) inħejjija minn Dorianne Bartolo.

Deskrizzjoni tal-attività: L-istudenti jċaqalqu kliem mill-ġenb tal-paġna  biex jimlew il-vojt f’nota dwar il-poeżija Waħdi.  L-attività tinkludi wkoll ir-risposti li jinsabu fuq paġna 2. Din l-attivita tħejjiet minn Dorianne Bartolo. (F’każ li l-kliem ta’ ġenb ma jkunx jidher agħfas CTRL+- )

Wahdi_DorianneBartolo

Preżentazzjoni Prezi dwar il-poeżija Waħdi ta’ Rużar Briffa minn Ann Marie Camilleri.

 


Preżentazzjoni Kritika tal-poeżija Waħdi (Doreen Coleiro)
Wahdi ta Ruzar Briffa

Waħdi ta’ Dun Karm

Filmat tas-Sur Kenneth Grima.

 

Interpretazzjoni tal-poeżija Waħdi minn Maria Vella.

Preżentazzjoni Kritika tal-poeżija Waħdi (Doreen Coleiro)
Wahdi ta’ Dun Karm


 

Matul is-Snin tal-Ħajja ta’ Ġużè Chetcuti

Interpretazzjoni tal-poeżija Matul is-snin tal-ħajja minn Nadine Falzon.

Filmat tas-Sur Kenneth Grima

 

Preżentazzjoni Kritika tal-poeżija Matul is-snin tal-Ħajja (Doreen Coleiro)
Matul is-Snin tal-Ħajja ta' Gużè Chetcuti

 

Preżentazzjoni tal-poeżija Matul is-Snin tal-Ħajja (Nicole Zammit, Suzanne Butigieg, Isaac Dalli, Kieran Curmi, 3 CORAL 2016 – L-Iskola Sekondarja, Iż-Żejtun, Kulleġġ San Tumas More)

Matul is-Snin tal-Ħajja ta' Gużè Chetcuti

 

 

Preżentazzjoni bit-Taħriġ fuq il-poeżija Matul is-Snin tal-Ħajja (Vincent Galea)

Karta tat-Taħriġ u Risposti fuq il-poeżija Matul is-Snin tal-Ħajja ta’ Ġużè Chetcuti


 

Poeta ta’ Dun Karm

Interpretazzjoni tal-poeżija Pitirross minn James Azzopardi 

 

Filmat tas-Sur Kenneth Grima.

Ħabbata ta’ Marjanu Vella

Interpretazzjoni tal-poeżija Ħabbata minn Anthea Saliba.


 


 


Noti PDFPPT dwar il-poeżija Ħabbata.Habbata

 

Preżentazzjoni Analitika tal-poeżija Ħabbata ta’ Marjanu Vella (Doreen Coleiro)
Habbata


 

Raqdet il-Belt ta’ Lilian Sciberras

Interpretazzjoni tal-poeżija Raqdet il-Belt minn Kristian Milan.

 

Preżentazzjoni Kritika tal-poeżija Raqdet il-Belt (Doreen Coleiro)
Raqdet il-Belt - Lilian Sciberras


 

Arizona ta’ Achille Mizzi

Filmat tas-Sur Kenneth Grima.


 

Qasba ta’ Mario Azzopardi

Interpretazzjoni tal-poeżija Qasba minn Roberto D’Amato)


Filmat tas-Sur Kenneth Grima.

 

Filmat tas-Sa Sharon Micallef Cann.


 

Tifkiriet ta’  Tfuliti ta’ Karmenu Vassallo

Interpretazzjoni tal-poeżija Tifkiriet ta’ Tfuliti minn Ivan Grech Ferrante


Filmat tas-Sur Kenneth Grima.

 

Filmat tas-Sa Sharon Micallef Cann

 


 

Fis-Skiet ta’ Carmel Calleja

Interpretazzjoni tal-poeżija Fis-Skiet minn Luke Żammit


Filmat tas-Sur Kenneth Grima

 

Preżentazzjoni analitika tal-poeżija Fis-skiet ta’ Carmel Calleja minn Doreen Coleiro.

Fis-Skiet


 

Fjura tas-Sur ta’ Mario F. Bezzina

Interpretazzjoni tal-poeżija Fjura tas-Sur ta’ Mario F. Bezzina (Claire Bonello)


 


 

 

Preżentazzjoni Prezi b’noti dwar uħud mill-poeżiji fis-sillabu mill-antoloġija Nadriet 3. (Stephen Lugermo)


 

Poeżija għad-Diskussjoni

Li kieku kont saħħara – poeżija miktuba minn għalliema tad-Dipartiment tal-Malti bħala “esperiment fil-kreattività tal-ħsieb” f’laqgħa mas-Sur Karl Borg.

Li kieku kont sahhara


 

Termini Letterarji

Eżerċizzju bl-użu tal-Bort Interattiv – Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard yar / Smartboard iwb) dwar it-termini letterarji .

Għan tar-riżorsa: Eżerċizzju prattiku dwar id-definizzjonijiet u t-tħaddim tat-termini letterarji b’eżempji misluta mill-poeżiji fis-sillabu tat-3 sena.

Deskrizzjoni tar-riżorsa: Fl-1 paġna, l-istudenti jqabblu numru ta’ termini mad-definizzjoni tagħhom.
Fit-2 paġna, l-istudenti jċaqalqu t-termini letterarji lejn l-eżempju l-aktar addattat.

 

Eżerċizzju interattiv dwar it-Termini Letterarji.

Kwizz termini