Il-Poeżija – 2 SEK

IL-WERREJ TAL-PAĠNA

  • Wied Qirda ta’ Dun KarmFilmat (Anthea Rizzo), Preżentazzjoni (Helen Barbara), Qari tal-Poeżija (Prof. Manwel Mifsud)
  • Il-Ħajku ta’ Anton ButtigiegInterpretazzjoni (Edward Brooks), Preżentazzjonijiet (Helen Barbara, Marilyn Saliba), Qari tal-Poeżija (Prof. Manwel Mifsud)
  • Gelmus ta’ Ġorġ PisaniFilmat (Matthew James Ellul), Qari tal-Poeżija (Prof. Manwel Mifsud), Preżentazzjoni Analitika (Doreen Coleiro)
  • Id-Dwejra ta’ Joe FriggieriFilmat (Charlton Azzopardi), Preżentazzjoni (Helen Barbara), Preżentazzjoni Kritika (Doreen Coleiro), Qari tal-Poeżija (Prof. Manwel Mifsud)
  • Noti dwar il-poeżijiPreżentazzjoni Prezi b’noti fuq poeżiji mill-antoloġija Nadriet 2 (Stephen Lughermo)

Poeżiji mill-Istudenti: Julian MamoAmy Borg


Il-Poeżiji

Ballata ta’ Rużar Briffa

Interpretazzjoni tal-poeżija Ballata minn Miriam Ciantar.

BallataRiżorsa tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi)

Ballata

Wied Qirda ta’ Dun Karm

Interpretazzjoni tal-poeżija Wied Qirda minn Anthea Rizzo.

Wied QirdaRiżorsa tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Wied Qirda

  Isma’ jew niżżel il-poeżija Wied Qirda (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Ġejja x-Xita ta’ Mary Meylak

Interpretazzjoni tal-poeżija Ġejja x-Xita minn Jenny Mercieca.

Ġejja x-XitaRiżorsa tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Ġejja x-Xita

Ġejja x-XitaRiżorsa tas-Sur Alan Saliba, Kap tad-Dipartiment tal-Malti, fl-Iskola Sekondarja tal-Bniet, Tal-Ħandaq, fil-Kulleġġ San Injazju.

Ġejja x-Xita

Isma’ jew niżżel il-poeżija Ġejja x-Xita (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

 


Nota dwar l-Epigramm u eżempji ta’ dan l-istil ta’ poeżija ta’ Anton Buttiġieġ

mħejjija minn George Mifsud.  (PDF / DOC) 


Nota dwar il-Ħajku u eżempji ta’ dan l-istil ta’ poeżija ta’ Oliver Friggieri mħejjija minn George Mifsud.  (PDF / DOC)

 

Il-Ħajku ta’ Anton Buttigieg

Interpretazzjoni tal-poeżija Il-Ħajku ta’ Anton Buttigieg minn Edward Brooks

Il-ĦajkuRiżorsa tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Il-Ħajku

Il-ĦajkuRiżorsa tas-Sa Marilyn Saliba, għalliema fl-Iskola Sekondarja tal-Bniet, il-Kulleġġ Marija Reġina, il-Mosta.

Il-Ħajku

Isma’ jew niżżel il-poeżija Il-Ħajku (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Il-Barri ta’ Ġorġ Pisani

 Interpretazzjoni tal-poeżija Il-Barri minn Vanessa Vella.

Il-Barri Riżorsi tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Il-Barri

Isma’ jew niżżel il-poeżija Il-Barri (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Bebbux ta’ Mary Meylak

Isma’ jew niżżel il-poeżija Bebbux (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Fil-Menqa ta’ Ġorġ Peresso

Interpretazzjoni tal-poeżija Fil-Menqa minn Mark Frendo.

Isma’ jew niżżel il-poeżija Fil-Menqa (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Fil-Menqa ta Gorg Peresso Preżentazzjoni analitika tal-poeżija Fil-Menqa ta’ Ġorġ Peresso minn Doreen Coleiro

Gelmus ta’ Ġorġ Pisani

Interpretazzjoni tal-poeżija Gelmus minn Matthew James Ellul.

Isma’ jew niżżel il-poeżija Gelmus (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Preżentazzjoni analitika ta’ Gelmus – Ġorġ Zammit (Doreen Coleiro).

Gelmus

Ġunju ta’ Dun Karm

Isma’ jew niżżel il-poeżija Ġunju (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Id-Dwejra ta’ Joe Friġġieri

Interpretazzjoni tal-poeżija Id-Dwejra minn Charlton Azzopardi.

Preżentazzjoni bl-awdjo tal-poeżija Id-Dwejra minn Helen Barbara.

Id-dwejra

Preżentazzjoni Analitika tal-poeżija Id-Dwejra (Doreen Coleiro)

Id-Dwejra

Isma’ jew niżżel il-poeżija Id-Dwejra (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Il-Ħajt tas-Sejjieħ ta’ Rena Balzan

Isma’ jew niżżel il-poeżija Il-Ħajt tas-Sejjieħ (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

It-Tokki tal-Paternoster ta’ Achille Mizzi

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija mis-Sur Ryan Caruana.

L-għan tal-attività: L-istudenti  jisimgħu moti differenti filwaqt li  jisiltu t-tifsira u l-emozzjonijiet marbuta magħhom.

Deskrizzjoni tal-attività: Fl-1 paġna meta tingħafas l-istampa bil-mistoqsija fuqha jinstema’ d-daqq tal-qanpiena.

Fit-2 paġna hemm żewġ stampi ta’ żewġ qniepen, kull waħda b’mota differenti biex l-istudenti jesperjenzaw daqq differenti li jwassal messaġġi differenti  (id-daqq tal-qniepen waqt funeral u d-daqq tal-qniepen fil-festa).

Fit-3 paġna, meta tingħafas l-istampa jinstemgħu tokki qanpiena (li jixbhu lil dawk tal-Paternoster).

Interpretazzjoni tal-poeżija It-Tokki tal-Paternoster ta’ Achille Mizzi (Mikiel).

Isma’ jew niżżel il-poeżija It-Tokki tal-Paternoster (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Lejl tat-Tfulija ta’  Ġorġ Borġ

Interpretazzjoni tal-poeżija minn James Abdilla

Isma’ jew niżżel il-poeżija Lejl tat-Tfulija (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Marsaxlokk ta’ Charles Flores

Interpretazzjoni minn Luke Borg

Preżentazzjoni dwar il-poeżija Marsaxlokk minn Maria Simiana.

Marsaxlokk

Isma’ jew niżżel il-poeżija Marsaxlokk (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Settembru ta’ Wallace Ph. Gulia

Isma’ jew niżżel il-poeżija Settembru (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Sjesta Maltija ta’ Kilin

Isma’ jew niżżel il-poeżija Sjesta Maltija (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Stedina ta’  Joe Friggieri

Isma’ jew niżżel il-poeżija Stedina (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Univers Ieħor ta’ Dun Karm

Interpretazjoni min Leah Cauchi

Isma’ jew niżżel il-poeżija Univers Ieħor (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Noti fuq il-poeżiji fis-sillabu mill-antoloġija Nadriet 2. Preżentazzjoni Prezi minn Stephen Lughermo

 

Julian Mamo – Kulleġġ San Benedittu

Dun Karm

Ir-rebbiegha

 

ix-xitwa

 

Amy Borg – Kulleġġ San Injazju

Amy Borg - Il-Hobza Maltija

Il-Kennies tal-Belt Valletta

Amy Borg-L-Ghanja tal-Holqien