Il-Grammatika – MLB (Primarja)

Il-Grammatika


 

Il-Kompartattiv u s-Superlattiv

Preżentazzjoni fuq il-Komparattiv u s-Superlattiv (Josette Baldacchino)

Taħriġ Interattiv fuq il-Kompartattiv u s-Superlattiv (Josette Baldacchino)

 

Kliem li jgħinni nistaqsi (Josette Baldacchino)

Preżentazzjoni – Kliem li jgħinni nistaqsi

Taħrig interattiv – Ikklikkja r-risposta t-tajba

Taħriġ interattiv  – Qabbel il-mistoqsija t-tajba mar-risposta 


Taħriġ għat-tagħlim tal-Konsonanti u l-Vokali.
3 Konsonanti jew Vokali
1 Il-Vokali 

 

2 Il-Konsonanti
4 Aktar Konsonanti jew Vokali

 

 


L-Artiklu 

 Preżentazzjoni u Karta tat-Taħriġ fuq l-artiklu ta’ ismijiet tal-annimali li nsibu fir-razzett. (Mariana Cauchi, Francesca Attard u Brendan Buttigieg)

Karta 2 It-2 lezzjoni

Preżentazzjoni – L-Artiklu ta’ kliem li jibda b’konsonanti xemxin. (Mark Camenzuli)

rizorsa-1

Preżentazzjoni – L-Artiklu ta’ kliem li jibda b’ittri qamrin u ittri xemxin.

rizorsa-2

 

Taħriġ għat-tagħlim tal-Artiklu. 7 Aktar dwar l-Artiklu Xemxi 6 L-Artiklu Xemxi

5 L-Artiklu

In-Nom KomuniJosette Baldacchino

50_In-Nomi_Komuni

 

In-Nomi Proprji Josette Baldacchino

51_In-Nomi_Proprji

Nomi Komuni jew ProprjiJosette Baldacchino

52 _Nomi_Komuni_jew_Nomi_Proprji

 

Il-Ġens tan-NomJosette Baldacchino

53_Il-Gens_tan-Nom

Maskil jew FemminilJosette Baldacchino

54_Maskil_jew_Femminil

 

Il-Plural SħiħJosette Baldacchino

56_Il-Plural Shih

 

Il-Plural: Tajba jew ĦażinaJosette Baldacchino

57_Il-Plurali_-_Tajba_jew_HazinaIl-Plural (is-Suffiss s, i jew ijiet) – Josette Baldacchino

58 _Il-Plural_-_Suffiss_- i_jew_-ijiet

Il-Plural MiksurJosette Baldacchino

59_Il-Plural_Miksur

 

Il-Plural Miksur (bl-ie fil-kelma) – Josette Baldacchino

60_Il-Plural_Miksur_-_Plural_bil-vokali_ie_fih

 

Ikteb il-Plural Josette Baldacchino

61_Ikteb_il-Plural

 

Il-KollettivJosette Baldacchino

62_Il-Kollettiv

Taħriġ fuq il-Pronomi Personali

16 Il-Pronomi Personali 17 Aktar dwar il-Pronomi Personali

 

Taħriġ fuq Il-Pronomi Interogattivi18 Il-Pronomi Interrogattivi 19 Ikteb il-Pronomi Interrogattivi

 

Taħriġ dwar kif tikteb Informazzjoni Personali20 Informazzjoni Personali

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-1 sal-1021 In-Numri mill-1 sal-10

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-1 sad-19 22 In-Numri - Mill-11 sad-1923 Ikteb in-Numri mill-11 sad-19

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-10 sal-100 24 In-Numri mill-Għaxra sal-Mija

 

Taħriġ dwar in-Numri  mid-19 sal-10025 In-Numri - Mid-19 sal-100

 

Taħriġ dwar in-Numri Ordinali mill-1 sal-100  26 In-Numri Ordinali mill-1 sal-10

 

Taħriġ dwar il-Ħin (Is-Sigħat)27 Il-Hin (Is-Sighat)

Taħriġ dwar il-Qari tal-Ħin28 Naqraw il-Ħin

29 X'hin hu


 


Il-Verb

Verbi Bażiċi  għall-istudenti li qed jitgħallmu l-Malti bħala lingwa Barranija (Josette Baldacchino)

 

 

Il-Verb fl-ImperfettJosette Baldacchino

63_Il-Verbi_fl-Imperfett

L-Imperattiv Josette Baldacchino

64_L-Imperattiv

L-Oppost – Josette Baldacchino

55_L-Oppost


 

Karta tat-Taħriġ – Prepożizzjonijiet (taħt, fuq, wara, quddiem, ħdejn…) ta’ Josienne Farrugia

fejn-qieghed

 


Riżorsi għat-Tagħlim tal-Malti lill-Barranin minn Sharon Micallef Cann.

TEMA 1: JIEN

Preżentazzjoni dwar vokabolarju li wieħed juża biex jintroduċi lilu nnifsu.

Jien

Karti tat-taħriġ – (1) | (2) maħsuba biex l-istudenti jipprattikaw dak li tgħallmu permezz tal-preżentazzjoni.

Jien_HO

TEMA 2: IL-FAMILJA TIEGĦI

Ġenerali

Komiks – (1) | (2) Taħriġ dwar vokabolarju u sentenzi dwar il-membri tal-familja mħejjija minn Sue Flask

Jien u l-familja

Leħħiet – agħżel il-membru tal-familja li tixtieq minn hawn taħt:

jien ħu oħt missier omm  
kuġin kuġina ziju zija nanna nannu

Preżentazzjoni (l-ewwel parti) – dwar informazzjoni personali.

Il-familja 1

Preżentazzjoni (it-tieni parti) – dwar il-maskil u l-femminil (dak u dik).

Il-familja_M_F

Preżentazzjoni (it-tielet parti) – reviżjoni taż-żewġ preżentazzjonijiet ta’ qabel.

Il-familja 3

 

Poeżija (PPT / PDF) addattata biex titkanta u/tinżifen, qabel ir-rikreazzjoni jew qabel mal-istudenti jmorru d-dar, miktuba minn Connie Sciberras.

Gurnata Skola