Il-Kitba – 6

Il-Werrej tal-Paġna

Kitba ta’ Istruzzjonijiet, Proċessi u Direzzjonijiet
Kitba ta’ Ittra
Kitba ta’ Artiklu
Stampa Storja


 

Kitba ta’ Istruzzjonijiet, Proċessi u Direzzjonijiet

Il-Kitba ta’ Riċetta – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

 

Il-Kitba ta’ Riċetta – Soppa tal-karrotti – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

 

Il-Kitba ta’ Riċetta – Tagħrifa għall-Għalliema (Josette Baldacchino)

 

Il-Kitba ta’ Riċetta – Karta tat-Taħriġ (Josette Baldacchino)


 

Kitba ta’ Ittri

Ittri Stampati u Elettroniċi ta’ OpinjoniPreżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Ittri Stampati u Elettroniċi ta’ Lment – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)


 

Kitba ta’ Artiklu

Kitba ta’ Artiklu – Preżentazzjoni (Josette Baldacchino)

Kitba ta’ Artiklu – Taħriġ (Josette Baldacchino)


 

Stampa Storja

VP

Stampa Storja ta’ Victor Pulis

L-istampi kollha – Paġna li tinkludi l-istampi kollha.

Waħda waħda – Stampa f’kull paġna.

L-istampi kollha – BI – L-istampi biex jintewerew fuq il-bord interattiv.

Taħriġ marbut mal-Istampa Storja

Qabbel– L-istudenti jqabblu s-sentenzi t-tajba mal-istampi mogħtija.

Imla l-vojt – L-istudenti jimlew il-vojt bi kliem li jaħsbu li hu xieraq. Taħriġ immirat għal studenti li jistgħu jaħdmu waħedhom.

Għajnuniet għal studenti li għandhom assistenza

Agħżel it-tajba – L-istudenti jimlew il-vojt bil-kelma t-tajba mogħtija.

Kliem muftieħ – L-istudenti jimlew il-vojt bl-ittri fi kliem mogħtija.