Mid-9 sal-11-il Sena (Sekondarja)

Il-Werrej tal-Paġna

 


 

Linji Gwida tal-Assessjar Kontinwu għad-9 u l-10 sena mis-sena skolastika 2023 – 2024   

Linji Gwida tal-Assessjar Kontinwu (Aġġornat 16 ta’ Ottubru 2023)


 

Dokument tal-Karti Mudelli għall-Kandidati tal-Iskola u Privati tal-Malti ĊES22 (2025)


 

Dokument tal-SBA (School Based Assessment) tal-Malti ĊES22 (2025)

 

DLAP 264/2022 Il-Karta tal-Eżami Annwali tal-Malti tad-9 sena-2023


 

Id-Disa’ Sena – Kompetenzi Ewlenin

Il-Kriterji tal-Assessjar – Id-9 Sena (Sekondarja) – Kompetenzi Ewlenin


 

L-Għaxar Sena – Kompetenzi Ewlenin

Il-Kriterji tal-Assessjar – L-Għaxar Sena – Kompetenzi Ewlenin (CCP)