Merħba fis-Sit malti.skola.edu.mt

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u Stefan Borg

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Riżorsi Interattivi tas-Smigħ għat-Tagħlim tal-Malti bħala Lingwa Barranija.

Il-Ħuta – Fehim mis-smigħ: Taħriġ interattiv imħejji mis-Sa Christabel Attard.
Din ir-riżorsa hija mmirata għall-istudenti tal-Primarja. 

 


Emme – L-Għasfur Ċkejken: Fehim mis-smigħ – Taħriġ Interattiv fuq il-kartun Emme mħejji mis-Sur Owen Farrugia.
Din ir-riżorsa hija mmirara għall-istudenti tal-Primarja.


 


It-Tberik tal-Annimali: Fehim mis-Smigħ – Taħriġ Interattiv fuq Avviż mħejji mis-Sa Amanda Lupi Spencer. 
Dan it-taħriġ huwa mmirat għall-istudenti tal-Primarja.


 


Festi Nazzjonali u Reliġjużi: Taħriġ Interattiv dwar il-kultura tal-festi mħejji mis-Sa Ylenia Baldwin.
Din ir-riżorsa hija mmirata għall-istudenti fl-iskola Medja jew Sekondarja.