Merħba fis-Sit malti.skola.edu.mt

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u Stefan Borg

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Dokumenti tal-Assessjar Kontinwu u l-Kriterji tiegħu għar-4, is-7 u t-8 Sena tal-Malti bħala Lingwa Barranija

Kull wieħed minn dawn id-dokumenti qed jieħu post żewġ dokumenti oħra li diġà kienu qed jintużaw mill-għalliema tal-Malti bħala Lingwa Barranija: Il-Kriterji tal-Assessjar Kontinwu u Assessjar tal-Malti għall-Barranin. Il-ġbir ta’ dawn id-dokumenti f’wieħed sar biex ikun hemm aċċess aħjar u aktar faċli għal dawn id-dokumenti.

Ir-4 Sena
Is-7 Sena
It-8 Sena