Merħba fis-Sit malti.skola.edu.mt

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u Stefan Borg

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Riżorsi Interattivi tas-Smigħ għat-Tagħlim tal-Malti bħala Lingwa Barranija.

Il-Ħuta – Fehim mis-smigħ: Taħriġ interattiv imħejji mis-Sa Christabel Attard.
Din ir-riżorsa hija mmirata għall-istudenti tal-Primarja. 

 


Emme – L-Għasfur Ċkejken: Fehim mis-smigħ – Taħriġ Interattiv fuq il-kartun Emme mħejji mis-Sur Owen Farrugia.
Din ir-riżorsa hija mmirara għall-istudenti tal-Primarja.


 


It-Tberik tal-Annimali: Fehim mis-Smigħ – Taħriġ Interattiv fuq Avviż mħejji mis-Sa Amanda Lupi Spencer. 
Dan it-taħriġ huwa mmirat għall-istudenti tal-Primarja.


 


Festi Nazzjonali u Reliġjużi: Taħriġ Interattiv dwar il-kultura tal-festi mħejji mis-Sa Ylenia Baldwin.
Din ir-riżorsa hija mmirata għall-istudenti fl-iskola Medja jew Sekondarja. 

 

Riżorsi tal-Malti għall-Barranin fil-Livell tal-Induction (Primarja)

Pakkett ta’ riżorsi għal studenti li qed isegwu l‑programm għall‑Malti bħala Lingwa Barranija fil‑Livell tal‑Induction tal‑Primarja. Dawn ir‑riżorsi se jgħinu lill‑istudenti sabiex iħaddmu l‑ħila tas‑smigħ. Permezz tagħhom se jifhmu kliem li huwa ta’ rilevanza għall‑ħajja tagħhom ta’ kuljum bħal kliem bażiku li għandu x’jaqsam mal‑ikel, il‑ħwejjeġ, l-annimali, il‑post fejn jgħixu u l‑iskola, kif indikat fis‑sitt kisba fil‑ħila tas‑smigħ fis‑sillabu tal‑Malti għall‑Barranin. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Temi f’din it-Taqsima