Merħba fis-Sit malti.skola.edu.mt

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u Stefan Borg

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Riżorsi li għandhom x’jaqsmu mal-poeżiji għat-Tielet, ir-Raba’ u l-Ħames Sena tal-Primarja

Din hi lista ta’ riżorsi li tinkludi ħoloq mis-sit malti.skola.edu.mt u kotba ta’ poeżiji li l-għalliema jistgħu jirreferu għaliha meta jiġu biex jagħżlu xi poeżiji għat-tagħlim fis-snin tal-primarja. L-għalliem għandu jagħżel il-poeżiji skont il-gosti u l-livell tal-istudenti u skont il-parametri tal-kisbiet mit-tagħlim fil-programmi tat-tagħlim tal-primarja.

Ħoloq mis-sit malti.skola.edu.mt:

Il-Poeżiji – 3 | IL-MALTI (skola.edu.mt)

Il-Poeżiji – 4 | IL-MALTI (skola.edu.mt)

Il-Poeżiji – 5 | IL-MALTI (skola.edu.mt)

Listi ta’ kotba tal-poeżiji jew ta’ kotba li fihom il-poeżiji:

Paramm Paramm – Ktieb għall-bravi u l-imqarbin – Immanuel Mifsud

Mill-Ġabra ta’ Ward – L-Ewwel Ktieb – Terence Portelli

Mill-Ġabra ta’ Ward – It-Tieni Ktieb – Terence Portelli

Klikk – It-Tielet Ktieb – Marija Montebello, Carmel Tabone

Klikk – Ir-Raba’ Ktieb – Marija Montebello, Carmel Tabone

Kalejdoskopju – Ir-Raba’ Ktieb – Clare Azzopardi

Kalejdoskopju – Il-Ħames Ktieb – Clare Azzopardi

Kalejdoskopju – Is-Sitt Ktieb – Clare Azzopardi

Id-Denfil – It-Tielet Ktieb – M. Muscat, R. Mifsud, D. Anastasi, M. Puli, Ġ. Frendo

Id-Denfil – Ir-Raba’ Ktieb – V. Fenech, L. Scerri, J.J. Camilleri, P. Mifsud

Id-Denfil – Il-Ħames Ktieb – V. Fenech, L. Scerri, J.J. Camilleri, P. Mifsud

Id-Denfil – Is-Sitt Ktieb – V. Fenech, L. Scerri, J.J. Camilleri, P. Mifsud

Għadhom għal Qalbi u poeżiji oħra għat-tfal – Alfred Buttigieg

Tikka Poeżija għat-Tielet u r-Raba’ Sena – Clare Azzopardi

Tikka Poeżija għall-Ħames u s-Sitt Sena – Clare Azzopardi

Naqraw ma’ Mark u Tanja – Charles Casha

Laqt u Xiber – Ġabra ta’ poeżiji – Carmel G. Cauchi

Onġi Onġi Onġella – Ġabra ta’ poeżiji – Carmel G. Cauchi

Riżorsi tal-Lingwa għall-istudenti tal-10 Sena

Sitt riżorsi mmirati għall-istudenti tal-10 għal taħriġ fil-ħiliet tal-qari, l-kitba u s-smigħ. Kull silta fiha taħriġ tas-smigħ bl-awdjo u karti tat-taħriġ fuq il-qari tas-silta.