Merħba fis-Sit malti.skola.edu.mt

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u Stefan Borg

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

L-Użu tad-Dizzjunarju u l-Ordni Alfabetika (Ir-4 Sena – Qari: K7)

Pakkett ta’ riżorsi li jgħin lit-tfal jużaw id-dizzjunarju billi jimxu mal-ordni alfabetika u mill-ewwel ittra jaslu għal kliem li jkunu qed ifittxu t-tifsir tiegħu u hekk jitgħallmu xi jfisser, kif jinkiteb, kif jingħad u kif jinqara kif mitlub fil-ħila tal-qari tar-Raba’ Sena tal-Primarja. (K7) Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

 

ŻiguŻajg 2019

Id-9 edizzjoni tal-Festival ŻiguŻajg tirritorna b’taħlita fantastika ta’ proġetti Maltin u internazzjonali li jqanqlu ferħ lil eluf ta’ tfal u l-familji tagħhom madwar Malta u
Għawdex.  Se jkunu ppreżentati xogħol li mhux se joqgħod lura milli jittratta suġġetti attwali billi jistaqsi lill-udjenzi tagħna biex jaħsbu u jiddiskutu filwaqt li jkunu qed jiddevertu. Fost it-temi ewlenin li se nindirizzaw insibu l-ambjent, il-multikulturaliżmu u l-integrazzjoni, l-ibbuljar, l-identità sesswali u r-rwol taż-żgħażagħ fis-soċjetà.

Għal aktar tagħrif żur is-sit uffiċjali ta’ ŻiguŻajg

Tista’ tniżżel il-programm