Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

FeaturedIl-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

L-Assessjar Kontinwu u Summattiv fil-Malti (Ir-4 Sena Primarja: 2019-2020)

Il-preżentazzjoni li ngħatat fis-sessjonijiet ta’ taħriġ għall-għalliema fix-xahar ta’ Mejju 2019, dwar l-Assessjar Kontinwu u Summattiv fil-Malti għar-4 sena Primarja. 

Għal aktar dettalji dwar dawn id-dokumenti, wieħed jista’ jikkuntattja lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Preżentazzjoni dwar l-Assessjar Kontinwu u Summattiv

 

Il-Kriterji tal-Assessjar – Ir-4 Sena Primarja (2019 – 2020)


 

 

Riżorsi għat-2 sena tal-Primarja marbuta ma’ Temi 2

Sett ta’ riżorsi b’temi varji fosthom:

Dawn ir-riżorsi jinkludu vokabularju, taħdit, kitba, taħriġ marbut mal-grammatika u siltiet għas-smigħ marbutin ma’ kull tema. Se jkun hemm aktar temi fil-futur. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Mixjet il-Malti: Minn Caxaro sa Aquilina

Wirja ta’ wħud mill-manuskritti, ġurnali u pubblikazzjonijiet li permezz tagħhom il-Malti seta’ jikber u jiżviluppa tul is-sekli, mill-10 sas-16 ta’ April 2019, fil-Biblijoteka Nazzjonali, il-Belt

Riżorsi marbuta ma’ din l-Attività

Prezentazzjoni FaccataPreżentazzjoni dwar uħud mix-xogħlijiet u l-personaġġi ewlenin li ħadmu għall-iżvilupp tal-Malti tul is-sekli.

 

Ktejjeb ta’ Taħriġ Ktejjeb ta’ Tagħrif

Misraħ San Ġorġ – Il-Belt Valletta

Taħriġ dwar il-bini, l-monumenti u lapidi li nsibu f’Misraħ San Ġorġ

Misraħ San Ġorġ  Misrah San Gorg


Attività fil-Belt Valletta abbinata maż-żjara fil-Bibljoteka Nazzjonali (Vincent Galea)