Grazzi Prof Friggieri (27/3/1947 – 21/11/2020)

Featured

Illum Malta tilfet wieħed mill-ġganti tal-lingwa Maltija. Nittamaw li ż-żerriegħa li żera’ f’ħafna Maltin, speċjalment f’dawk li kienu studenti tiegħu, tibqa’ tħalli l-frott. 

Strieħ fis-sliem għażiż Prof Friggieri – Inwegħduk li dak li għallimtna int se nibqgħu ngħożżuh u nżommuh ħaj biex hekk inżommu ħajja u għażiża t-tifkira tiegħek.  

Il-Professur Oliver Friggieri mat-Taqsima tal-Malti fi ħdan id-Direttorat tal-Edukazzjoni. Din is-sessjoni qanqlet fina nostalġija għall-jiem meta Friggieri kien il-lettur tagħna. minbarra li għallimna dwar il-Malti, tana tagħlim siewi dwar il-ħajja. Minn taħt idejh ma ħriġniex biss għalliema tal-Malti tajbin, imma ħriġna bnedmin aħjar.

Merħba fis-Sit malti.skola.edu.mt

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u Stefan Borg

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti