Merħba fis-Sit malti.skola.edu.mt

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u Stefan Borg

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Tliet Riżorsi għas-Snin Bikrin

Tliet riżorsi għall-istudenti ċkejknin fil-ħiliet tal-qari u l-kitba minn Elaine Ciantar, Kap tad-Dipartiment tal-Litteriżmu fil-Kulleġġ ta’ Għawdex. 

Il-Kinder

Preżentazzjoni bl-għan li tinkoraġġixxi u tħabbeb lit-tfal żgħar mal-qari. (Elaine Ciantar)

 

L-1 / it-2 Sena Primarja 

Preżentazzjoni bil-għan li tinkoraġixxi u tħabbeb lill-istudenti żgħar mal-qari (Elaine Ciantar)

 

It-2 Sena Primarja

Karta tat-Taħriġ (DOC / PDF)  bil-għan li tinħadem wara l-qari ta’ silta (Elaine Ciantar).