Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

FeaturedIl-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Dokument għaż-Żamma tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu fir-4, fil-5 u fis-6 Sena tal-Primarja

Riżorsa li l-għalliema jistgħu jużaw għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki tal-Assessjar Kontinwu fir-4, fil-5 u fis-6 Sena tal-Primarja. L-iskop ta’ dan id-dokument huwa biex jiffaċilita u jgħin lill-għalliema jżommu l-marki tal-Assessjar Kontinwu. 

Gwida għall-użu tad-Dokument mill-Għalliema

Agħżel id-dokument (Spreadsheet) tal-klassi li tgħallem. 

F’każ ta’ diffikultà dwar il-mili tal-marki f’dawn id-dokumenti tistgħu tikkuntattjaw lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fuq 2598 2927.

Il-Kriterji tal-Assessjar u s-Sillabi l-Ġodda tal-Malti

Fis-sit malti.skola.edu.mt, l-għalliema jistgħu jsibu d-dokumenti relatati mal-Kriterji tal-Assessjar li mis-sena skolastika 2018-2019 se jkun implimentat fit-3 sas-6 sena tal-Primarja u fis-7 sena tal-Medja. Ittellgħu wkoll il-preżentazzjonijiet li saru fl-Inset 2018 dwar il-pedagoġija u l-pjan ta’ ħidma li jinsabu kemm mas-sezzjoni tas-Sillabu tas-snin rispettivi kif ukoll fil-paġna ddedikata għall-Inset 2018.

Fil-paġni Sillabi l-Ġodda hemm ukoll is-sillabi l-ġodda mibnija fuq il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti għat-3 sena (Primarja) u għas-7 sena (Medja) flimkien ma’ dokumenti oħra relatati.  

Min ikollu xi diffikultà jew jixtieq aktar informazzjoni dwar dawn id-dokumenti u l-implimentazzjoni tagħhom jista’ jkellem lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti permezz tat-telefown jew b’ittra elettronika