Is-6 Sena Primarja

Il-Werrej tal-Paġna

Il-Malti

Il-Malti bħala Lingwa Barranija

 


 

Mis-sena skolastika 2023 ‘il quddiem …

Il-Kriterji tal-Assessjar u l-Assessjar Kontinwu tal-Malti għas-6 Sena (Primarja) Minn Settembru 2023


 

Għodda għaż-żamma tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu. 

Riżorsa (Dokument Excel) li l-għalliema jistgħu jużaw, għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki tal-Assessjar Kontinwu fis-6 Sena tal-Primarja

Gwida għall-użu tad-Dokument mill-Għalliema

 

Id-dokument (Spreadsheet) tas-Sitt Sena (Primarja) 


 

Id-Dokument għaż-żamma tal-marki tal-Assessjar Kontinwu tas-Sitt Sena tal-Primarja

F’każ ta’ diffikultà dwar il-mili tal-marki f’dawn id-dokumenti tistgħu tikkuntattjaw lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fuq 2598 2927.


 

Karta Mudell 2024

Qari Mgħajjat u Taħdit (Karta tal-Istudent)

 

Qari Mgħajjat u Taħdit (Karta tal-Għalliem)

 

Żamma tal-Marki – Taħdit

 

Qari u Kitba (Karta tal-Istudent)

 

Smigħ (Karta tal-Istudent)

 

Smigħ (Karta tal-Għalliem)


 

Skema tal-Marki – Smigħ, Qari u Kitba


 

L-Assessjar Kontinwu u Summattiv tas-Sitt Sena Primarja (Preżentazzjoni)

 


 

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi

L-linja gwida li fuqha għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali. 


 

Il-Malti bħala Lingwa Barranija

L-Assessjar Kontinwu u l-Kriterji Tiegħu għas-6 sena (Primarja)Għodda għaż-żamma tal-marki tal-Assessjar Kontinwu – MLB

Dokument (Excel) għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki talAssessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija


 

Assessjar Annwali (Pilota) LIVELL 5 – Induction

Dan l-assessjar huwa mibni fuq il-QKERL (Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi), b’rabta mal-programm tal-Induction u jibbaża fuq Il-Kisbiet Mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti Bħala Lingwa Barranija, Livell 5, li jiffoka fuq l-erba’ ħiliet prinċipali: It-Taħdit, is-Smigħ, il-Qari u l-Kitba. L-għan tiegħu huwa maħsub għal studenti li għadhom fil-bidu tal-proċess fit-tagħlim tal-Malti, u li allura l-lingwa Maltija hija ġdida għalihom.

Karta Pilota – Malti bħala Lingwa Barranija – Induction (2022) L-Iskema tal-Marki – Karta Pilota – Malti bħala Lingwa Barranija – Induction (2022)