Il-Grammatika – 1 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

  • Il-Futur – Riżorsa għall-Bord Interattiv (Christabel Caruana)
  • Il-Verb u l-Mamma – 2 Riżorsa għall-Bord Interattiv u Karti tat-Taħriġ (Lara-Marie Cilia, Charmaine Mercieca u Miriana Curmi)
  • Il-Mamma u l-Għerq – Riżorsi għall-Bord Interattiv (Nicole Said, Francesco Bonello u Adreana Farrugia)
  • Il-Verb Dgħajjef Riżorsa għall-Bord Interattiv, Nota u Karta tat-Taħriġ (Lorraine Aquilina)
  • L-Imperattiv – Karti tat-taħriġ għal sessjoni prattika (Maria Micallef), Karti tat-taħriġ (Paul Gatt) u Filmat (Gianella Attard, Maria Bonanno, Annmarie Camilleri, Karl Debono, Adreana Farrugia u Nicole Said)
  • L-Aġġettivi – Preżentazzjoni Interattiva (Christabel Borg)


Il-Konsonanti u l-Vokali

Noti (PDF / DOC) u Karti tat-Taħriġ (PDF / DOC) dwar il-Vokali u l-Konsonanti minn Stefania Scicluna.

Noti (PDF / DOC) Eżerċizzji (PDF / DOC)


 


Il-Perfett

R1 Naf nuża verbi sempliċi (barra dawk li fihom l‑għ u l‑h) fit‑temp u l‑persuna t‑tajba fit‑taħdit u fil‑kitba ta’ sentenzi sempliċi bħal John ħareġ, il‑kelb ħarab.

 

R2 Naf nuża verbi li jkollhom konsonanti sħaħ u dgħajfin (inklużi dawk li jibdew bl‑għ u l‑h) fit‑temp u l‑persuna t‑tajba fit‑taħdit u fil‑kitba ta’ sentenzi.

 

Il-Konjugazzjoni tal-verb fil-Perfett

Attività / Zip għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija minn Rebecca Vella.

L-għan tal-attività: L-istudenti jitgħallmu jikkonjugaw il-verb trilitteru fil-perfett.

Deskrizzjoni tal-attività: Fl-ewwel paġna l-istudenti jridu jmexxu l-verbi miċ-ċirku lejn il-vojt fis-sentenzi skont il-kelma li hemm fil-parentesi.

Fit-tieni paġna l-istudenti jridu jħassru l-kaxxi biex jaraw jekk it-tweġiba tagħhom hix korretta.

Il-Konjugazzjoni tal-Verb Il-Konjugazzjoni tal-Verb 2


Il-Futur

R2 – Naf nuża verbi li jkollhom konsonanti sħaħ u dgħajfin (inklużi dawk li jibdew bl‑għ u l‑h) fit‑temp u l‑persuna t‑tajba fit‑taħdit u fil‑kitba ta’ sentenzi.

 

Attività għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija minn Christabel Caruana

L-għan tal-attività: L-istudenti jitħarrġu dwar ti-temp futur.

Deskrizzjoni tal-attività: Fl-1 paġna l-istudenti jridu jagħżlu liema huma l-verbi fit-temp futur billi jikklikkjaw fuqhom.
Fit-2 paġna l-istudenti jridu jridu jagħżlu l-verb fil-futur it-tajjeb li jagħmel sens fis-sentenza.
Fit-3 paġna jridu jpoġġu fl-ordni gruppi ta’ kliem biex jiffurmaw sentenzi fil-futur negattiv.
Fir-4 paġna l-istudenti jridu jħassru l-istampa biex jaraw il-ħjiel moħbi taħtha. Permezz ta’ dan il-ħjiel l-istudenti jridu jkomplu s-sentenzi permezz tat-temp kompost.

Il-Futur p1 Christabel Caruana Il-Futur p2 Christabel Caruana
Il-Futur p3 Christabel Caruana Il-Futur p4 Christabel Caruana


L‑Għarfien tal‑Verb fis‑Sentenza

R1 – Naf nagħraf u nikteb verbi f’ għadd ta’ sentenzi bħal John jaqra l‑ktieb u Mandy tisma’ r‑radju.

 

R2 – Nagħraf il‑verbi f’sentenzi komposti u kumplessi li jkun fihom għadd ta’ predikati, Eż. Minkejja li għamlet ix‑xita, it‑tfal xorta ħarġu jilagħbu u ħadu gost.

 

Il‑Mamma u l‑Għerq

R1 – Naf nidentifika li l‑kliem hu magħmul minn konsonanti u vokali u li hemm għadd ta’ kliem li għandu l‑konsonanti l‑istess bħal ktieb, kitba, kotba; telaq, telqa, tluq, tellieqa, tlielaq; nilgħab, logħob, logħba.

 

 

Il-Verb u l-Mamma

Attività għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija minn Lara-Marie Cilia u Charmaine Mercieca.

L-għan tal-attività: L-istudenti jitħarrġu dwar il-funzjoni tal-verb fis-sentenza. Jitgħallmu wkoll jidentifikaw u jisiltu il-mamma tal-verb Semitiku.

Deskrizzjoni tal-attività: Fl-1 paġna l-istudenti jridu jagħżlu l-verbi mill-envelop u jpoġġuhom fil-kaxxa tal-ittri. Il-verbi jinħbew waqt li l-kliem l-ieħor jibqa’ jidher.

Fit-2 l-istudenti jridu jagħżlu l-mamma mil-lista u jagħfsu darbtejn fuq ir-risposta t-tajba. f’każ li r-risposta tkun tajba jingħataw messaġġ pożittiv filwaqt li jekk l-għażla tkun ħażina jintalbu jerġgħu jippruvaw.

 

Noti u Karti tat-taħriġ marbuta ma’ din il-lezzjoni 

Il-verb Il-verb shih u dghajjef P2
Livell 5 – 7 – Nota Livell 5 – 7 – Karta tat-Taħriġ
Il-verb Il-verb
Livell 7 – 8 – Nota Livell 7 – 8 – Karta tat-Taħriġ
Il-verb shih u dghajjef P2 Il-verb shih u dghajjef P2

 

 

 

 

 

 

R2 – Filwaqt li naf noħroġ għadd ta’ kliem minn kelma ewlenija (verb/nom/aġġettiv), nagħraf li hemm konsonanti komuni fihom kollha u li dawn jissejħu l‑għerq tal‑kelma, bħal: minn libes ‑ libbes, tlibbes, ntlibes, libsa, lbiesi (l‑għerq l‑b‑s); minn baħar ‑ baħri, baħħar, ibħra, tbaħħir (l‑għerq b‑ħ‑r); minn sabiħ ‑ sbuħija, sebbaħ, sbieħ, sbejħa (l‑għerq s‑b‑ħ).

 

R3 – Naf li hemm għadd ta’ prinċipji li timxi fuqhom is‑sistema tal‑għerq Semitiċi biex tnissel bħal aċċettazzjoni tal‑affissi (prefissi, infissi u suffissi) li l‑konsonanti ma jinbidlux u lanqas jibdlu posthom. Eż. Inkisser, nikser, kissirt; resaq (r‑s‑q); qaras (q‑r‑s); seraq(s‑r‑q); ikteb mhux /iktep/ għax ktb mhux ktp.

 

 

Il-Mamma u l-Għerq

Attività għall-bord interattiv fuq il-Mamma tal-verb minn Nicole Said, Francesco Bonello, Adreana Farrugia.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jkomplu jsiru familjari mal-forma tal-mamma tal-verb sħiħ trilitteru.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jingħataw ġemgħat ta’ kliem u ridu jagħżlu l-liema minnhom hija mamma jew le. Jingħata rispons skont jekk it-tweġiba hix tajba jew le.

Mamma_Nicole

 

Tliet Riżorsi għall-Bord Interattv imħejjija mnn Francesco Bonello, Adreana Farrugia u Nicole Said.

L-għan tar-riżorsi: Eżerċizzji prattiċi dwar il-Mamma u l-Għerq tal-Verbi.

Deskrizzjoni tar-riżorsi: 1. Ikklikkja fuq il-Mamma: F’dan it-taħriġ l-istudenti jridu jagħżlu liema kelma hija l-mamma tal-verb minn sett ta’ kliem. L-istudenti jingħataw rispons awtomatiku jekk ikunux għażlu r-risposta t-tajba jew le.

 

Ikklikkja fuq il-Mamma


2. Ejjew Nidħqu Ftit
:
F’dan it-taħriġ, permezz tal-proċess tat-tinqija, l-istudenti jintalbu jidentifikaw il-verbi ta’ silta umoristika u jkaxkruhom fuq il-friegħi tas-siġra. Wara, l-għalliem jista’ jitlob lill-istudenti jnisslu l-mamma u l-għerq ta’ dawn il-verbi.

2. Ejjew Nidħqu Ftit

3. Logħba: Fuq il-bord interattiv tiġi projettata logħba fejn l-istudenti jridu jwieġbu l-mistoqsijiet dwar il-mamma u l-għerq ta’ verbi differenti biex jimxu għall-pass li jmiss.

 

Loghba

Attività għall-Bord Interattiv fuq il-Mamma u l-Għerq minn Miriana Curmi 

(Niżżel l-attività u iftaħha permezz tal-programm Starboard.)

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jsibu l-mamma ta’ verbi semitiċi u joħorġu l-konsonanti tal-għerq mill-mamma.

Deskrizzjoni tal-Attività: Din l-attività hija magħmula  minn 3 paġni interattivi (Starboard)

Fl-1 paġna l-istudenti jridu jpoġġu f’postu l-kliem li hemm fiċ-ċirku biex ikomplu l-paragrafu fin-naħa tal-lemin. Wara jridu jnisslu l-mamma u l-għerq tal-kliem użat. 

Fit-2 paġna l-istudenti se jilagħbu l-logħba popolari Sriep u Slielem fejn iridu jirrispondu xi mistoqsijiet dwar il-mamma u l-għerq tal-kliem biex ikunu jistgħu javvanzaw. 

Fit-3 paġna l-istudenti jridu jaqtgħu l-mamma tal-għeruq mogħtija u jikkonjugaw skont kif mitluba.


Il-Verb Dgħajjef

R3 – Naf nagħraf jekk verb hux dgħajjef nieqes jew sħiħ jispiċċa bil‑a bħal tefa/tefa’; sema’/rema; mexa/qata’.

 

Attività għall-Bord Interattiv fuq il-mamma tal-verbi b’enfasi fuq dawk dgħajfin minn Lorraine Aquilina.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jitgħallmu jnisslu l-mamma ta’ verbi dgħajfin.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jidentifikaw verbi li jistgħu jkunu assoċjati mal-istampi u jiktbuhom fl-ewwel linja. Wara jnisslu l-mamma ta’ dawn il-verbi fit-tieni linja.

Id-dghajjef_Aquilina

Nota għall-istudenti u karta tat-taħriġ dwar l-għerq u l-mamma tal-verb Semitiku dgħajjef minn Lorraine Aquilina.

Il-verb Il-verb shih u dghajjef P2


 

L-Imperattiv

R1 – Nagħraf il‑forma tal‑Imperattiv sempliċi kemm fit‑taħdit bħal: Ġib il‑pitazz miegħek għada.

 

R2 – L‑imperattiv tal‑verbi kollha, inklużi d‑dgħajfin, fil‑forom kollha li dan jista’ jsir bħal: minn telaq nagħmlu itlaq/itilqu, minn għamel issir agħmel/agħmlu, minn mexxa nagħmlu mexxi/mexxu; minn tela’ nagħmlu itla’/itilgħu; minn ċapċap nagħmlu ċapċap/ċapċpu.

 

R3 – Naf kif nagħmel l‑imperattiv meta jsir fuq 2 verbi jew aktar, inklużi l‑verbi barranin bħal erġa’ pprova, oħroġ ilgħab, aqbad u itlaq iġri issa.  

                                             

Karti tat-taħriġ marbutin mar-riċetta ta’ Ftira biż-Żejt imħejjija minn Maria Micallef (Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina)
L-Imperattiv(Ikklikkja hawn biex tara r-ritratti tal-parti prattika ta’ din il-lezzjoni.)

IMG_4538

Karti tat-taħriġ dwar l-imperattiv marbutin mat-tema tal-Ewwel Għajnuna.
(Paul Gatt)

L-Imperattiv_HO

 

Filmat addattat għat-tagħlim tal-Imperattiv minn Gianella Attard, Maria Bonanno, Annmarie Camilleri, Karl Debono, Adreana Farrugia u Nicole Said. Jista’ jintuża bħala introduzzjoni għall-imperattiv biex permezz tiegħu jsir il-proċess tat-tinqija.

 

 


It-tipi ta’ nomi

 

R1 – Naf nagħraf u nagħżel nomi komuni u proprji bħal tifel, Paul, Julienne, tfajla.

 

In-Nom Komuni u n-Nom Propju 1

Riżorsa għall-Bord Interattv (Starboard / Smartboard) imħejjija mnn Adreana Farrugia.

L-għan tar-riżorsa:
Eżerċizzju prattiku dwar in-Nom Propju u Komuni.

Deskrizzjoni tar-riżorsa:
L-1 paġna: Nota bl-istampi dwar x’inhu n-nom u kif jitqassam.

It-2 paġna. F’din il-paġna l-istudenti jifirdu għadd ta’ nomi skont jekk humiex Nomi Propji jew Nomi Komuni.

It-3 paġna. L-istudenti jkomplu jikkonsolidaw dak li tgħallmu billi jmexxu n-nomi lejn il-kolonna t-tajba.

 


In-Nom Komuni n-Nom Propju 2

Riżorsa għall-Bord Interattiv dwar in-Nom Propju u Komuni minn Maria Cortis.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jitħarrġu fid-differenza bejn in-nom propju u dak komuni.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jridu jagħżlu n-nomi skont jekk humiex komuni jew propji mill-ovali lejn il-kaxxi rispettivi. Waqt li qed jagħmlu hekk l-istudenti jagħtu raġuni għall-għażla tagħhom.

Nomi Komuni u Propji_M Cortis

 


It-tipi ta’ nomi

 

R2 – Naf noħroġ in‑nom verbali bit‑żewġ tifsiriet tiegħu minn verbi Semitiċi bħal minn ħareġ ‑ħarġa, ħruġ; xorob ‑ xarba, xorb; daħal ‑ daħla, dħul.

 

 

In-Nom Ewlieni u Mnissel

Riżorsa għall-Bord Interattiv dwar In-Nom Ewlieni u Mnissel minn Jolene Spiteri Cumbo.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jagħżlu bejn nomi ewlenin u nomi mnisslin.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jridu jpoġġu f’kontenituri differenti għadd ta’ nomi skont jekk humiex nomi ewlenin jew nomi mnisslin.

In-Nomi Ewlenin u Mnisslin-Jolene Spiteri Cumbo


It-tipi ta’ nomi

 

R3 – Naf noħroġ nomi li juru sengħa, xogħol jew professjoni minn verbi Semitiċi komuni bħal bena nagħmlu bennej, ħadem ‑ħaddiema, għallem ‑għalliem, stad‑sajjied; kiteb ‑ kittieb; tkellem ‑ kelliem.

 

In-Nom tal-Aġent

Karti tat-Taħriġ dwar in-Nom tal-Aġent, imħejjija minn Adreana Farrugia.

 

  • Livell 7 – 8

 

Karta Taħriġ – DOCX / Karta Taħriġ – PDF

 

In-Nom tal-Agent Karta Tahrig Livell 7-8

 

  • Livell 5,6,7

 

Karta Taħriġ – DOCX / Karta Taħriġ – PDF

 

In-Nom tal-Agent Karta Tahrig Livell 5-7


 
L-Għadd tan-Nom

R1/2 – L-Għadd: Naf nuża nomi komuni fis-singular u l-plural.

Preżentazzjoni interattiva dwar l-Għadd tan-Nom (Yurgen Sciberras)


 

Il-Vokali ie

Filmat dwar il-Vokali ie (Stephanie Apap)


 


L-Aċċent fil-Malti

Filmat dwar l-Aċċent fil-Malti (Stephanie Apap) 


L-Appostrofu

Filmat dwar l-Appostrofu (Stephanie Apap)


 

L-Assimilazzjoni

R2 – Naf kif għandi nagħraf liema konsonanti nikteb meta sseħħ l-assimilazzjoni fil-bidu jew fin-nofs ta’ kelma (nomi u verbi). Eż. żfin mhux /sfin/ għax żifna; libsa mhux /lipsa/għax ilbiesi.

Taħriġ interattiv bl-għajnuna tas-Smigħ għat-tagħlim tal-Assimilazzjoni (Elaine Vella)

L-istudenti jridu l-ewwel isegwu s-sentenzi jinqraw, imbagħad jimlew il-vojt billi jiktbu l-kliem skont ir-regoli tal-Assimilazzjoni. It-tweġibiet jidhru meta tagħfas il-buttuna tal-għajnuna (il-bozza fil-ġenb). 

Karta tat-Taħriġ 

 


Il-Konsonanti Dgħajfin

Filmat dwar il-konsonanti Dgħajfin (Stephanie Apap)


 

Il-Prepożizzjonijiet

R1 – Naf nikteb kliem qasir (prepożizzjonijiet mal-artiklu) bħal bi/bil-, fi/fil-, sa/sal-, ġo/ġol-; ma’/mal-/ ta’/tal- f’ sentenzi sempliċi bħal: Mark mar sal-baħar; Jien norqod fis-sodda; Rajt funtana sabiħa ġo ġnien; Wassalni sad-dar.

Preżentazzjoni interattiva bl-eżempji u t-taħriġ fuq il-Prepożizzjonijiet (Matthew Chappell)


 

L-Aġġettivi

R1 – Naf nikteb l-aġġettivi pożittivi (sempliċi) fil-maskil, il-femminil u l-plural bħal dar kbira, bieb kbir, twieqi kbar.

Preżentazzjoni Interattiva fuq l-Aġġettivi (Christabel Borg)