Il-Proża – 1 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

Ir-Rumanz – Zito Zandarell

In-Novelli – Arja Friska 1

Qari tan-Novelli – Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

 

Ir-Rumanzi

Il-Programm tal-Letteratura: Livell 7 

Għażla ta’ ktieb tal‑qari  li għandu  jkun fost dawk ippubblikati fil‑listi approvati. Dawn jingħażlu mill‑għalliema b’kunsiderazzjoni għall‑ħiliet tal‑qari tal‑istudenti biex bihom jintlaħqu l‑miri stabbiliti għal‑letteratura fil‑Kisbiet mit‑Tagħlim għal dan il‑livell.

 

Zito Zandarell

Intervista mal-awtur Carmel G. Cauchi.

 


Ħarġa sal-Buskett b’taħdita mal-awtur – Kulleġġ Marija Reġina

Zito ZandarellAra r-ritratti ta’ din l-attività fil-paġna l-Vetrina

 Ktejjeb ta’ taħriġ fuq Zito Zandarell għal kull kapitlu (Maria Cachia)

qoxra-ktejjeb

 

Attività għal bord interattiv  dwar Zito Zandarell – Kap 8 ta’ Ryan Caruana u Stephanie Gaffarena.
L-għan tar-Riżorsa:

Rikapitulazzjoni ta’ dak kollu li qraw diġà.
L-istudenti jipotizzaw kif se jiżviluppa t-tmien kapitlu.
L-istudenti jaqsmu bejniethom il-ħsibijiet dwar id-deċiżjoni tal-karattru prinċipali ta’ dan il-kapitlu.

Deskrizzjoni tal-Attività:
Fl-ewwel 2 paġni l-istudenti jikxu stampi dwar l-ewwel seba’ kapitli. Waqt li l-istudenti jikxfu l-istampi l-għalliem jistaqsi mistoqsijiet bħal:

 • X’qiegħed / qiegħda tara f’dik l-istampa?
 • Fiex tfakkrek dik l-istampa?
 • Għaliex taħseb li hija importanti?

Paġna 3 u 4 janalizzaw il-karattri tas-Sur Vassallo u s-Sur Rospo. L-istudenti jridu jikklikkjaw fuq il-kwalitajiet li jaqblu mal-karattri tagħhom.

Permezz ta’ paġna 5 tista’ ssir diskussjoni dwar l-effett fuqna tal-ambjent ta’ madwarna.

Paġna 6 u 7 huma eżerċizzju prattiku fejn wara li l-istudenti jisimgħu s-silta magħżula jkunu jistgħu jimlew il-vojt permezz ta’ kliem in-naħa ta’ isfel tal-paġna.

Fl-aħħar paġna hemm stampa magħquda bl-iktar affarijiet li jispikkaw f’kapitlu 8. L-istudenti joħorġu u jiktbu fuq il-bord interattiv kelma jew sentenza b’dak li jiġi f’moħħhom hekk kif iħarsu lejn l-istampi. Wara student joħroġ iħassar il-‘Ufo’ biex l-istudenti jaraw xi mistoqsijiet li jgħinuhom biex jirriflettu fuq dan il-kapitlu.

 

 

 

Preżentazzjonijiet b’Taqsira tal-Kapitli 5 sa 12 tal-ktieb Zito Zandarell (Tiziana Bugeja)

zito

 

Taħriġ ta’ Kapitli 2 sa 16 tal-ktieb Zito Zandarell (Tiziana Zammit u Massabielle Zammit)

Kapitlu 2 | Kapitlu 3 | Kapitlu 6 | Kapitlu 6 | Kapitlu 7 | Kapitlu 7 | Kapitlu 8 | Kapitlu 9

Kapitlu 10 | Kapitlu 11 | Kapitlu 12 | Kapitlu 13 | Kapitlu 14 | Kapitlu 15 | Kapitlu 16

 

Taħriġ tal-ewwel għaxar kapitli tal-ktieb Zito Zandarell (Maureen Zammit).

Kapitlu 1 | Kapitlu 2 | Kapitlu 3 | Kapitlu 4 | Kapitlu 5

Kapitlu 6 | Kapitlu 7 | Kapitlu 8 | Kapitlu 9 | Kapitlu 10


 

In-Novelli

Il-Programm tal-Letteratura: Livell 7

Għażla ta’ novelli, tal‑inqas ħamsa kull sena, minn antoloġiji differenti bħal dawk t’Arja Friska 1 u 2 fejn l‑istudenti jitlaqqgħu ma’ awturi bi stili differenti ta’ kitba. It‑tematika tan‑novelli għandha tkun xierqa u taqbel mal‑ħiliet tal‑istudenti tal‑klassi. L‑għalliema għandhom jużaw in‑novelli biex permezz tagħhom l‑istudenti jilħqu l‑kisbiet mit‑tagħlim stabbiliti għal dan il‑livell.

Noti u Eżerċizzji dwar in-novelli Ġaħan u l-Ġurdien, Il-Ġennien, Demgħa u L-imħatra tal-Ħallelin. (Shanna Spiteri)
Arja Friska 1 Tahrig

 

Taħriġ dwar uħud min-novelli fil-ktieb Arja Friska 1 (Il-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti)

Verżjoni: DocxPdf

Arja Friska Werrej

 
 • Is-sigriet tan-nannu ta’ Alfred Debattista

speaker  Isma’ jew niżżel in-novella Is-sigriet tan-nannu. (MP3)

 
 • Ġrajja ta’ żmien il-gwerra ta’ Charles Casha

speaker  Isma’ jew niżżel in-novella Ġrajja ta’ żmien il-gwerra. (MP3)

 
 • Bob, il-kelb tal-iskwadra tat-tifi tan-nar ta’ Loe Tolstoy (traduzzjoni ta Charles Magro)

speaker  Isma’ jew niżżel in-novella  Bob, il-kelb tal-iskwadra tat-tifi tan-nar. (MP3)

 
 • Il-kalzetti tas-suf ta’ Rita Saliba

Interpretazzjoni tan-novella Il-kalzetti tas-suf (Jennie Scicluna)

speaker Isma’ jew niżżel in-novella Il-kalzetti tas-suf. (MP3)

 

 
 • Il-kappella ta’ San Mitri f’qiegħ il-baħar ta’ Victor Fenech

speaker Isma’ jew niżżel in-novella Il-kappella ta’ San Mitri f’qiegħ il-baħar. (MP3)

 
 • Żewġt iħbieb ta’ Saviour Sammut

Interpretazzjoni tan-novella Żewġt iħbieb minn Jean Pierre Borg Cuschieri.

speaker Isma’ jew niżżel in-novella Żewġt iħbieb. (MP3)

 
 • Tifla teqred ġganta ta’ Manwel Magri

Tifla Teqred Ġganta (PDF) ta’ Manwel Magri

Speaker   Isma’ jew Niżżel il-ħrafa Tifla teqred ġganta. (MP3)

 • Il-Kelma APPA (FIMBank)


 
 • Ġaħan u l-ġurdien ta’ George Mifsud Chircop

Interpretazzjoni tan-novella Ġaħan u l-ġurdien minn Geos Mifsud.

 

Speaker   Isma’ jew Niżżel in-novella Ġaħan u l-ġurdien. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Geos Mifsud (MCAST).

Ġaħan-Poster

 
 • Ir-rebħa ta’ Pupull ta’ Temi Zammit

Speaker Isma’ jew Niżżel in-novella Ir-rebħa ta’ Pupull. (MP3)

 
 • Miċu ta’ Joe Friggieri

Miċu (PDF) ta’ Joe Friggieri

Speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Miċu. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Nicholas Agius (MCAST).

Micu---Nichi-Aguis

 
 • Is-Siġar li jżommi id f’id ta’ Lina Brockdorff

Interpretazzjoni tan-novella Is-Siġar li jżommu id f’id minn Francesca Attard.

Is-siġar li jżommu id f’id (PDF) ta’ Lina Brockdorff

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Is-siġar li jżommu id f’id. (MP3)

Interpetazzjoni viżiva tan-novella minn Francesca Attard (MCAST).

Francesca-AttardPoster-sigar

 
 • Il-ġennien ta’ Ġorġ Borg

Interpretazzjoni tan-novella Il-ġennien minn Chanel Buttigieg.

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Il-ġennien. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Chanel Buttigieg (MCAST).

Il-Gennien-Chanel-B

 

 
 • Id-dar tal-ħares ta’ Charles Flores

Id-Dar tal-Ħares (PDF) ta’ Charles Flores

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Id-Dar tal-Ħares. (MP3)

 
 • Demgħa ta’ Anselm Sciberras

Interpretazzjoni tan-novella Demgħa minn Nigel Fleri Soler.

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Demgħa (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Nigel Fleri Soler (MCAST)
DemghaAnselmSciberras_NigelFleriSoler

 
 • Punt u dro ta’ Kilin

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Punt u dro. (MP3)

 
 • Fra Marin ta’ Ġużè Chetcuti

Interpretazzjoni tan-novella Fra Martin minn Johann Caruana.

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Fra Martin. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Johann Caruana (MCAST).

Fra-Martin---Johann-Caruana

 
 • Wied Musa ta’ Ġino Muscat Azzopardi

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Wied Musa. (MP3)

 
 • L-imħatra tal-ħallelin ta’ Dun Xand Cortis

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella L-imħatra tal-ħallelin. (MP3)

 
 • Żewġ Sulari Taraġ ta’ Carmel Cauchi

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Żewġ Sulari Taraġ. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Dawn Powell (MCAST)

Dawn_Powell_Poster