Is-Seba’ Sena (1 KE) – Ir-Riżorsi

WERREJ TAL-PAĠNA

  • Il-Proġett

Filmat (Adrian Vella)

Il-Ħiliet tal-Lingwa

  • Taħdit

Kif insellmu lil xulxin – Preżentazzjoni u Karti tat-Taħriġ (Stephanie Apap)

  • Is-Smigħ

Leġġendi Maltin:

Il-Wied tal-IsperanzaKarta tat-taħriġ (J. Brainct)

L-Għarusa tal-Mosta Filmat (Paul Gatt) u Karti tat-Taħriġ (Stephanie Apap)

Kanzunetti Maltin:

Il-Festa
Int Djamant
KC
Ħdejk
L-Avukat tal-Karozzin
Il-Bajja tal-Mellieħa

  • Il-Qari

Taħriġ il-Fehem dwar il-Junk Food

  • Proża

Id tad-Deheb ta’ Ivan Debattista – Karti tat-taħriġ fuq il-kapitli (Carlston Grima)

Novelli

Is-Sigriet tan-Nannu ta’ Alfred Debattista (It-test)
Ġrajja ta’ Żmien il-Gwerra ta’ Charles Casha (It-test)
Bob, il-Kelb tal-Iskwadra tat-Tifi tan-Nar maqluba għall-Malti minn Charles Magro (It-test)
Il-Kalzetti tas-Suf ta’ Rita Saliba (It-test)
Il-Leġġenda ta’ San Dimitri ta’ Victor Fenech (It-test)
Żewġt Iħbieb maqluba għall-Malti minn Saviour Sammut (It-test)
Tifla teqred ġganta (Preżentazzjoni)

 

  • Il-Grammatika

L-Imperattiv
Il-Plural
L-Imperfett u l-Perfett tal-Verb
 

  • L-Ispellija

Kliem Ewlieni – Karti tat-taħriġ, Leħħiet
Kliem li jibda bil-vokali a
L-Ittra b
Għoqod konsonantali fil-bidu
L-ewwel ħsejjes tal-kelma
L-ewwel żewġ ħsejjes tal-kelma
Kliem b’ittra doppja fin-nofs”
Kliem bi 3 ittri
Kliem b’għoqod konsonantali fil-bidu

 

  • Il-Kitba

Reċensjoni ta’ ktieb – Karta tat-Taħriġ (J. Brincat)
Djalogu: Kelb u Qattus Jiddiskutu (Sarah Scicluna)
Ngħaqqad Sentenzi Sempliċi – Karti tat-Taħriġ (Stephanie Apap)

 

 

Il-PROĠETT

Filmat dwar il-logħob tradizzjonali Malti, mis-Sur Adrian Vella.

Ħadu sehem Borg Gareth, Borg Louis, Chetcuti Erika, Curmi Shaun, Ellul  Jayden, Falzon David, Farrugia Maria, Tonna Francesca u Vassallo Kimberly mill-Kulleġġ San Tumas Moore.

 


 


IT-TAĦDIT

Preżentazzjoni – Kif insellmu lil xulxin (Stephanie Apap)

Karti tat-Taħriġ fuq Kif insellmu lil xulxin (Stephanie Apap)IS-SMIGĦ

Leġġendi Maltin

Il-Wied tal-Isperanza – Karta tat-taħriġ (J. Brincat)

leggenda-ccp


 

 

L-Għarusa tal-Mosta – Segwi l-filmat

Karti tat-Taħriġ fuq il-Leġġenda (Stephanie Apap)


 

Kanzunetti Maltin

Għall-Ewwel Sena tas-Sekondarja (Livelli 4 u 5)

Nota: xi kanzunetti jistgħu jdumu ma jinżlu peress li hemm xi fajls li huma kemxejn kbar.

1. Il-Festa (lirika: Joe Friggieri, mużika: Charles Camilleri; kantanta: Mary Rose Mallia)

 

2. Inti Djamant (lirika: Emmanuel Ellis, mużika: Dominic Grech; kantanti: Dominic Grech u The Tramps)

 

3. KC (kliem u mużika: Philip Vella; kantanta: Christine Haber)

 

4. Ħdejk (lirika: Joe Julian Farrugia, mużika: Renè Mamo; kantanta: Julie Zahra)

 

5. L-Avukat tal-Karozzin (kliem u mużika: Mikiel Abela, il-Bambinu; kantant: Enzo Gusman)

 

6. Il-Bajja tal-Mellieħa (lirika: Anthony Fenech, mużika: Joe S.Grech u Paul Abela; kantant: Sammy Bartolo min-New Cuorey)L-għalliema mitluba jirreferu għal din iċ-ċirkulari.

 

IL-QARI

 

Riżorsi tal-qari u l-kitba għall-1 Sena

Taħriġ il-Fehem dwar il-Junk Food imħejji minn Justin Schembri.

L-1 Lezzjoni

L-1 Lezzjoni_Junk Food

 

 

 

 

 

 

It-2 u t-3 Lezzjoni

It-2 u t-3 lezzjoni_Junk Food

 

 

 

 

 

 


Il-Proża

Id tad-Deheb ta’ Ivan Debattista – Karti tat-taħriġ (Carlston Grima)

Id tad-Deheb-Carlston Grima


NOVELLI

Lista ta’ novelli u stejjer qosra għat-tagħlim tal-istudenti tal-Kompetenzi Ewlenin

L-għalliema tal-Malti tal-Ewwel Sena tas-Sekondarja (Livelli 4 u 5)  huma mitluba jagħżlu TLIETA minn dawn in-novelli/stejjer qosra:

1. Is-Sigriet tan-Nannu ta’ Alfred Debattista

2. Ġrajja ta’ Żmien il-Gwerra ta’ Charles Casha

3. Bob, il-Kelb tal-Iskwadra tat-Tifi tan-Nar maqluba għall-Malti minn Charles Magro

4. Il-Kalzetti tas-Suf ta’ Rita Saliba

5. Il-Leġġenda ta’ San Dimitri ta’ Victor Fenech

6. Żewġt Iħbieb maqluba għall-Malti minn Saviour Sammut

Tifla teqred ġganta


 

IT-TAQSIMA LINGWISTIKA

Il-Grammatika

 

  • L-Imperattiv

Dawn ir-riżorsi huma maħsuba biex l-istudenti tal-KE jitħarrġu fl-Imperattiv permezz ta’ lezzjonijiet prattiċi u b’kollaborazzjoni ma’ għalliema ta’ suġġetti oħra. Tul 5 jew 6 lezzjonijiet l-istudenti jmorru jixtru l-ingredjenti għall-ftira Maltija, jagħmluha u jikluha. Wara jsegwu lezzjonijiet b’taħriġ dwar l-imperattiv. Dawn ir-riżorsi tħejjew minn Carmelin Micallef.

It-Tqassim tal-Lezzjonijiet

Lezzjonijiet_Il-Ftira

 

Il-Ftira 

Il-Ftira

Il-Metodu

Il-Metodu Ftira

L-Imperattiv

L-Imperattiv CCP

 

  •  Il-Plural

Il-Plural – Preżentazzjoni

Il-Plural – Karta tat-Taħriġ

Il-Plural – Agħżel it-Tajba


 


L-Imperfett u l-Perfett tal-Verb

Kisba: Naf nuża verbi sempliċi (barra dawk li fihom l-għ u l-h) fit-temp u l-persuna t-tajba fit-taħdit ta’ sentenzi sempliċi bħal John ħareġ, il-kelb ħarab (il-Perfett) jew John jorqod, il-qattus jiekol (l-Imperfett).

L-għan ta’ dawn ir-riżorsi huwa biex l-isudenti jirrevedu x’inhu l-irwol tal-verb, jiffamiljarizzaw irwieħhom mat-tempijiet sempliċi tal-verb u jipprattikawhom f’kitbiethom.

Preżentazzjoni fuq l-Imperfett u l-Perfett tal-VerbStephanie Apap

Karti tat-Taħriġ fuq l-Imperfett u l-Perfett tal-VerbStephanie Apap


L-ISPELLIJA

IL-ĦILIET TAL-LINGWA

Kliem ewlieni

Kliem: Kons – Vok – Kons

Sillabi: Kons – Vok

Sillabi: Vok – Kons

Ittri: l-ittri ż-żgħar tal-alfabett

Ittri: l-ittri l-kbar tal-alfabett

Lehhiet

Leħħiet PPTX / PDF

 

 

Lehhiet1

Leħħiet 1 PPTX / PDF

 

 

Karti tat-Tahrig_HB

Karti tat-Taħriġ PPTX PDF

 


RIŻORSI MAĦLUQA MILL-GĦALLIEMA WAQT KORS TA’ TAĦRIĠ (NOVEMBRU 2014)

 

Preżentazzjonijiet dwar l-ittra B:

(Helen Barbara, Joanne Cachia, Maria Cachia, Kenneth Grima, Marian Costandi, Carmeline Micallef)

Il-B_1

 

 

 

 

 

Il-B_2

 

RIŻORSI MAĦLUQA MILL-GĦALLIEMA WAQT KORS TA’ TAĦRIĠ (FRAR 2013)

 

Logħba bil-kartini:

Qabbel  il-kartini bl-għoqod konsonantali mal-istampi fil-gradilja.

Zewg konsonanti fil-bidu Stampi

 

Ifred l-istampi skont l-ewwel ittra (p/q) jew l-ewwel żewġ ittri tal-kelma (pa/pe/pi/qa/qo/qu).

Il-konsonanti p q

 

Qabbel il-kartini bl-ewwel żewġ ħsejjes (ma/me/mo/na/ne) mal-istampi fil-gradilja.

Il-konsonanti m n

Qassam l-istampi skont l-ewwel żewġ ħsejjes  (ba/be/bi/bie/bu/da/de/di/du) tal-kelma.

Il-konsonanti b d

 

Għaqqad is-sillabi biex tifforma kliem b’ittra doppja fin-nofs.

Sillabi

 

Qari ta’ kliem bi tliet ittri (KVK) u t-tqabbil tal-kartini mal-kliem.

Il-vokali a fin-nofs

Qari ta’ kliem bi tliet ittri (KVK) u t-tqabbil tal-kartini mal-kliem.

Il-vokali i fin-nofs

 

Qari ta’ kliem b’għoqod konsonantali fil-bidu (KKVK) u t-tqabbil tal-kartini mal-kliem.

Zewg konsonanti fil-bidu Kartini

IL-KITBA

Reċensjoni ta’ ktieb – Karta tat-taħriġ – (J. Brincat)

recensjoni

 

Djalogu: Kelb u Qattur Jiddiskutu (Sarah Scicluna)

Djalogu Sarah Scicluna

 

Ngħaqqad Sentenzi Sempliċi – Karti tat-Taħriġ (Stephanie Apap)

Preżentazzjoni – Ngħaqqad Sentenzi Sempliċi

Karti tat-Taħriġ – Ngħaqqad Sentenzi Sempliċi  

RIŻORSI OĦRA

PREŻENTAZZJONIJIET GĦALL-GĦALLIEMA

Preżentazzjoni 1 : It-tagħlim tal-Malti għall-Kompetenzi Ewlenin.

Prezentazzjoni 1_KE

Preżentazzjoni 2 : Metodi li jistgħu jintużaw fit-tagħlim tal-ħiliet bażiċi.

Prezentazzjoni 2_KE

Preżentazzjoni 3 : Attivitajiet għall-Istudenti tal-Kompetenzi Ewlenin meħuda mill-ktieb Iċ-Ċavetta.

Attivitajiet ghall-KE


 

PJANIJIET TA’ LEZZJONIJIET

Il-Familja


 

IL-KARTI TAL-EŻAMIJIET TAL-KOMPETENZI EWLENIN

2013

Eżami ta’ nofs is-sena (Livelli 4-5)

Ħiliet Għalliema Studenti
Smigħ X X
Udit u Qari X X
Kitba X
Taħdit X X
Skema tal-Marki