Iktbilna

L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

 

Uffiċjal Edukattiv Indirizz Telefon Qasam ta’
responsabbiltà
Kulleġġi
Doreen Coleiro Kamra 16,
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu,
Triq Sarria,
Il-Furjana
FRN 1460
+356
2598 2914
Il-Malti fil-primarja, il-medja u s-sekondarja. San Nikola
San Ġorġ Preca
Il-Kulleġġ t’Għawdex
George
Mifsud
Kamra 16,
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu,
Triq Sarria,
Il-Furjana
FRN 1460
+356
2598 2905
Il-Malti fil-primarja, il-medja u s-sekondarja. Santa Margerita
San Injazju
San Tumas More
Carlston
Grima
Kamra 16,
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu,
Triq Sarria,
Il-Furjana
FRN 1460
+356
2598 2927
Il-Malti fil-primarja, il-medja u s-sekondarja. Santa Klara
Santa Tereża
San Benedittu
Stefan
Borg
Kamra 16,
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu,
Triq Sarria,
Il-Furjana
FRN 1460
+356
2598 2906
Il-Malti
fil-primarja, il-medja, 
is-sekondarja u l-postsekondarji
 Marija Reġina