Il-Grammatika – 3

Il-Werrej tal-Paġna

 

Grammatika

Il-Punteġġjatura

 

L-Ortografija

 

Il-Morfoloġija


 

Il-Grammatika

Il-Punteġġjatura – L-ittri Kapitali

L-Ittri Kapitali Preżentazzjoni

L-Ittri Kapitali - prezentazzjoni yr 3,4

L-ittri Kapitali – Taħriġ

L-Ittri Kapitali - tahrig yr 3,4


 
Il-Punteġġjatura u l-Ordni tal-Jiem tal-Ġimgħa – Preżentazzjoni

Il-Punteggjatura u l-Ordni tal-Jiem tal-Ġimgħa - ppt Yr 3,4


 
Il-Punteġġjatura tal-Istaguni, ix-Xhur u l-Ġranet tal-Ġimgħa – Preżentazzjoni

Il-Punteġġjatura tal-Istaġuni, ix-Xhur u l-Ġranet tal-Ġimgħa - Preżentazzjoni Yr 3,4


 

L-Ortografija

Il-Konsonanti Doppja fin-Nofs tal-Kelma


 
Kliem b’Żewġ Konsonanti Differenti fin-Nofs


 
Nomi li Jibdew bl-Għ 
L-għ fil-Bidu tal-KelmaJibdew bl-Ittra għ jew le? 
Liema Kliem Jibda bl-għ 
L-għ f’Nofs il-Kelma 
L-h f’Nofs il-Kelma 
L-Ittra ie fl-Aħħar Sillaba tal-Kelma 
Reviżjoni tal-għ, h u ie 

In-numri – L-Għaxriet – Preżentazzjoni 38-in-numri-l-ghaxriet

In-numri – L-Għaxriet – Flipchart bit-Taħriġ

40-in-numri-l-ghaxriet

In-Numri – L-Għaxriet – Preżentazzjoni

42-l-ghaxriet


 

Il-Morfoloġija

Il-Prepożizzjonijiet

Riżorsi mis-Sa Josette Baldacchino

Il-Prepożizzjonijiet – Preżentazzjoni

Ikteb il-Prepożizzjonijiet – Taħriġ interattiv (Starboard)

Qabbel il-Prepożizzjonijiet – Taħriġ Interattiv (Starboard)

Daħħal il-Prepożizzjonijiet f’SentenziTaħriġ interattiv (Starboard) 

L-Interjezzjonijiet

Riżorsi mis-Sa Josette Baldacchino

L-Interjezzjonijiet – Preżentazzjoni Interattiva

Immarka l-Interjezzjonijiet – Taħriġ Interattiv (Starboard)


 

L-Artiklu

Taħriġ L-Artiklu l-
Riżorsi mis-Sa Josette Baldacchino

L-Artiklu l- – Preżentazzjoni

 

Ikteb l-artiklu u poġġi f’ordni  – Taħriġ fuq il-Bord Interattiv (Starboard)


 
Riżorsi mis-Sa Luigiana Curmi

L-Aġġettiv 1 – Preżentazzjoni

Aggettivi 1

 

L-Aġġettiv 2 – Preżentazzjoni

L-Aggettiv 2

 

L-Aġġettivi 3 – Preżentazzjoni

L-Aggettivi 3

 

 Il-ġens tal-aġġettiv – Preżentazzjoni


 
Il-kontra (opposti) – PreżentazzjoniIl-kontra