Is-Smigħ – 2 SEK

WERREJ TAL-PAĠNA

Taħriġ tas-Smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali

Siltiet oħra


Eżamijiet Fehim mis-Smigħ – Nofs is-Sena 2017-2018

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 5-6-7

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 5-6-7

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 5-6-7

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 6-7

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 6-7

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 6-7

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 7-8

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 7-8

Il-Karta tal-Għalliem_- Livell 7-8

 


R2 K2 Nagħraf il-ġeneru ta’ test li nisma’, anke jekk imwassal b’mezzi teknoloġiċi, bħal rapport, artiklu, silta ta’ tagħrif, u l-bqija; nislet u nagħraf l-iskop u l-argument ewlieni tagħhom u l-informazzjoni prinċipali.

 

Taħriġ fuq id-Diskussjoni – Il-Kaċċa fir-Rebbiegħa 

Risposti għat-Taħriġ – Il-Kaċċa fir-Rebbiegħa

 


Testi għas-Smigħ b’Tema Ambjentali bit-Taħriġ Interattiv

Taħriġ tas-Smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali

In-Nemmiesa (Maria Grech)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

In-Nemmiesa-Maria Grech

Skoperti ġodda fuq l-art u fil-baħar (Corinne Schembri)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Skoperti Godda fuq l-Art u fil-Bahar-Corinne Schembri

Il-Likeni (Yanika Fava)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.
Il-Likeni-Yanica Fava

L-Artijiet Mistagħdra / Il-Wetlands (Kira Cutajar)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Il-Wetlands-Kira Cutajar

 


 

Il-Ġelat tal-Irkotta

Speaker Il-Ġelat tal-Irkotta

gelat irkotta

Inċident Fatali

Speaker Inċident Fatali

Il-Klieb il-Baħar

Speaker Il-Klieb il-Baħar 1

Speaker Il-Klieb il-Baħar 2

Kelb il-baħar

Id-Dinosawri

Siltiet għas-smigħ dwar dawn il-kreaturi primittivi.

Speaker Id-Dinosawri 1

Speaker Id-Dinosawri 2

Dinosawri