Is-Smigħ – 2 SEK

WERREJ TAL-PAĠNA

Taħriġ tas-Smigħ fuq silta b’tema Soċjali

Taħriġ tas-Smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali

Taħriġ tas-Smigħ fuq Intervista

Siltiet oħra


Eżamijiet Fehim mis-Smigħ – Nofs is-Sena 2017-2018

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 5-6-7

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 5-6-7

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 5-6-7

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 6-7

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 6-7

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 6-7

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 7-8

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 7-8

Il-Karta tal-Għalliem_- Livell 7-8


 

Taħriġ tas-Smigħ fuq silta b’tema Soċjali

Isma’ l-qari tas-silta Lejn Soċjetà Ġusta (Josette Baldacchino)

It-Test tas-Silta u Taħriġ (PDF / DOC) (Paul Gatt) 

Ix-Xita

Novella moqrija mill-awtur Charles Casha

R2 K7 – Nisma’ test letterarju u nagħraf il-plott, l-ambjent u l-karatteristiċi ewlenin tal-karattri prinċipali u sekondarji. 

Fra Mudest

Il-karattru ewlieni fl-istejjer ta’ Fra Mudest miktuba minn Charles Casha (Kelma Kelma)


 

Fra Mudest jagħlaq 50 Sena

Servizz tal-aħbarijiet fl-okkażjoni tal-50 sena mill-ewwel storja ppubblikata ta’ Fra Mudest minn Charles Casha. (Net News)


Taħriġ marbut mat-temi tal-Ambjentali

Il-Kaċċa fir-Rebbiegħa

R2 K2 – Nagħraf il-ġeneru ta’ test li nisma’, anke jekk imwassal b’mezzi teknoloġiċi, bħal rapport, artiklu, silta ta’ tagħrif, u l-bqija; nislet u nagħraf l-iskop u l-argument ewlieni tagħhom u l-informazzjoni prinċipali.

 

 

Taħriġ fuq id-Diskussjoni – Il-Kaċċa fir-Rebbiegħa 

Risposti għat-Taħriġ – Il-Kaċċa fir-Rebbiegħa

 


 

In-Nemmiesa (Maria Grech)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

In-Nemmiesa-Maria Grech


Skoperti ġodda fuq l-art u fil-baħar (Corinne Schembri)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Skoperti Godda fuq l-Art u fil-Bahar-Corinne Schembri


Il-Likeni (Yanika Fava)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.
Il-Likeni-Yanica Fava


L-Artijiet Mistagħdra / Il-Wetlands (Kira Cutajar)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Il-Wetlands-Kira Cutajar


Intervista

Michael Mifsud

R1 K5 – Naqbad punti speċifiċi meta xi ħadd jitkellem miegħi jew ma’ oħrajn fi djalogu jew f’diskursata qasira bejn tnejn jew aktar, jew taħdita qasira (formali jew informali).

Filmat u taħriġ interattiv fuq intervista mal-plejer internazzjonali Malti Michael Mifsud.


 

Il-Laqmijiet

Filmat dwar il-laqmijiet Maltin u Taħriġ dwar il-filmat (PDF / DOC) (Carlston Grima


Il-Ġelat tal-Irkotta

Speaker Il-Ġelat tal-Irkotta

gelat irkotta


Inċident Fatali

Speaker Inċident Fatali


Il-Klieb il-Baħar

Speaker Il-Klieb il-Baħar 1

Speaker Il-Klieb il-Baħar 2

Kelb il-baħar


Id-Dinosawri

Siltiet għas-smigħ dwar dawn il-kreaturi primittivi.

Speaker Id-Dinosawri 1

Speaker Id-Dinosawri 2

Dinosawri