Riżorsi Oħra – 1RIŻORSI OĦRA

Filmati Oriġinali bil-Malti.

Cartoons bil-Malti

Is-Sbejħa Rieqda, produzzjoni ta’ WRITE DEAL ASSOCIATION fuq Vimeo.

Il-Ħwejjeġ tal-Imperatur, produzzjoni ta’ WRITE DEAL ASSOCIATION fuq Vimeo.

Il-Prinċipessa u l-Piżella, produzzjoni ta’ WRITE DEAL ASSOCIATION fuq Vimeo.

 


 

Il-Milied

Din il-kanzunetta sabiħa tal-Milied għaddithielna Sr Giovannita Briffa, il-Kap tal-Iskola San Franġisk ta’ Birkirkara. Il-kanzunetta nkitbet minn Mario Cucciardi, bil-mużika ta’ Andrew Zammit, u hi kantata mill-kor tat-tfal ‘Ilħna Ferrieħa’ tal-istess skola. Ġiet irrekordjata għand Tone Studios tal-Furjana. Nirringrazzjawhom. Grazzi wkoll lill-ħbieb tagħna Thomas Pace u Maria Azzopardi li ħejjew il-filmat ta’ mal-kanzunetta.

Min irid aktar tagħrif fuq din il-kanzunetta u fuq kanzunetti oħra bil-Malti mill-istess kor, jista’ jidħol fis-sit tal-Iskola San Franġisk.

Hawn taħt issibu xi materjal u riżorsi sbieħ marbutin mal-Milied biex tużawhom fil-klassijiet tagħkom.

POEŻIJI

Ponsjetta (Reno Saliba, għalliem tal-Malti fl-Iskola Ewropea, il-Lussemburgu)

Kartolina (Reno Saliba, għalliem tal-Malti fl-Iskola Ewropea, il-Lussemburgu)

Poeżiji oħra tal-Milied (Reno Saliba, għalliem tal-Malti fl-Iskola Ewropea, il-Lussemburgu)

Prietka tal-Milied (Reno Saliba, għalliem tal-Malti fl-Iskola Ewropea, il-Lussemburgu)

Is-Siġra tal-Milied (Trevor Żahra)

KANZUNETTI

Ninu Ninu tal-Milied
Kliem: Dr Marisa Abela
Mużika: Banda Queen Victoria taż-Żurrieq bid-direzzjoni ta’ Mro Alfred Farrugia
Kant: Kor Sine Macula, Ħal Safi bid-direzzjoni ta’ Mro Tony Pace

Ninni La Tibkix Iżjed
Kliem: Patri Indrì Schembri
Arranġament mużikali: Mro Tony Pace

Armonija – Wasal il-Milied
Kliem: Dr Marisa Abela
Mużika: Pauline Pace
Kantanta: Deborah Pace
Inġinier tal-mużika: Karmenu Busuttil
Armonija – wasal il-Milied

Ħelu Bambin verżjoni kantata | verżjoni strumentali
Kliem: Patri George Ocar Buttigieg
Mużika: Andrew Zammit (Tone Studios, Birkirkara)
Kantanti: Chiara u Ludwig Galea
Produzzjoni u arranġament mużikali: Andrew Zammit © 2011
XOGĦOL BL-IDEJN

Kartolina – Il-Presepju

Nagħmlu kartolina – Il-Presepju (Istruzzjonijiet)

Forom għat-tqasqis tal-kartolina

Kartolina – Is-Siġra tal-Milied

Nagħmlu Kartolina – Is-Siġra tal-Milied (Istruzzjonijiet)

Forom għat-tqasqis – Is-Siġra tal-Milied

Siġra tal-Milied 1
karta għall-istudentipreżentazzjoni għal waqt il-lezzjoni

Siġra tal-Milied 2
karta għall-istudentipreżentazzjoni għal waqt il-lezzjoni

Kalzetta tal-Milied
karta għall-istudentipreżentazzjoni għal waqt il-lezzjoni

Girlanda tal-Milied
karta għall-istudentipreżentazzjoni għal waqt il-lezzjoni

Kartolina tal-Milied
karta għall-istudenti

 

 

PREŻENTAZZJONIJIET

Il-Milied

Il-Karattri tal-Milied