X’jgħid il-Malti?

Filmati fuq qwiel Maltin minn FIMBank.

FIMBank Logo
Proġett biex titwettaq ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva tal-Bank.

1. Aħjar ħobż xott f’darek milli frisk għand ħaddieħor

2. Aħjar tidħak milli tibki

3. Aktar m’għandek, aktar trid

4. Bajda tas-sultan titħallas b’dundjan

5. Biex il-fqir jara xi faraġ, il-fekruna trid titla’ taraġ

6. Bil-flus tagħmel triq fil-baħar

7. Bil-ġmiel biss ma nimlewx żaqqna

8. Borom żgħar għandhom widnejn kbar

9. Ċafċaf papru, la sibt l-ilma

10. Ċawla bajda qatt ma dehret

11. Fil-baħar bnazzi kulħadd baħri

12.Fittxu ħuduh ‘il barra ħalli naqsmu dak li ħalla

13. Fuq ġebla waħda jibni sur

14. Ġimgħa bla ħlas, ġisem bla ras

15. Ġurdien xiħ ma jikolx ġobon

16. Għaċ-ċrieket u għall-imsielet, baqgħet bla ma kielet

17. Għal kull għadma hawn mitt kelb

18. Ħadd ma jitwieled jitkellem

19. Ħmar tajjeb jinbiegħ f’pajjiżu

20. Iddur kemm iddur, in-naħla lejn l-għasel tmur

21. Il-baħar fis-sajf xiħ u fix-xitwa ġuvni

22. Il-bajda li kellha l-widnejn, kienu jerfgħuha t-tnejn

23. Il-bniedem għaqli ma jdurx ma’ kull riħ

24. Il-far fejn ma jilħaqx bi lsienu, jilħaq b’denbu

25. Il-flus jagħmlu l-flus u d-dud jagħmlu d-dud

26. Il-ħmar li jġorr l-inbid jixrob l-ilma

27. Il-ħuta ż-żgħira qatt ma kielet il-kbira

28. Il-kelb il-mismut, kull ilma jaħsbu misħun

29. Il-kelma toħroġ mis-sinna u timla d-dinja

30. Il-kliem qabel tgħidu iżnu u qisu

31. Il-logħob jilgħabek

32. Il-lupu jbiddel sufu u mhux għemilu

33. Il-paga għall-pjaga

34. Is-Sajf ta’ Jannar, għana tal-biedwi u tal-fqar

35. Is-sħana tax-xemx ma tgħallix patata

36. Is-swaba’ tal-id mhumiex kollha ndaqs

37. Ix-xitan jgħabbik, irikkbek u jħallik

38. Ix-xogħol hu jikkmandak

39. Iż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma

40. Iż-żwieġ kaxxa magħluqa

41. Jekk int ċawla tippruvax tagħmilha ta’ ajkla

42. Jekk tixtri kulma tara, iżżarma l-għamara

43. Jiekol bir-riħa u jħallas biċ-ċekċik

44. Jien bin ommi ta’ żaqqi f’fommi

45. Kelma żejda fuq ġieħ issir mitħna tar-riħ

46. Kieku jekk jewwilla ma jimlew l-ebda bixkilla

47. Kif tagħlaq iċ-ċinkwanta, ix-xitan jibda jittanta

48. Kulħadd taħt saqaf wieħed

49. Kull għasfur jiftaħar b’rixu

50. Kull kobba fiha tarfa

51. Kull razza għandha l-paljazza

52. La ħarġet minn qalbi, ħarġet minn fommi

53. L-aħjar ħut jgħum f’qiegħ il-baħar

54. L-essenza fil-fliexken iż-żgħar

55. L-ispiżjar milli jkollu jtik

56. Mill-kliem għall-fatt hemm raġel b’xiber mustaċċi

57. Min jorbot bi lsienu, ma jsibx ieħor bi snienu

58. Qattus u ġurdien qatt ma nstabu flimkien

59. Tajbin m’aħniex, ħżiena ma tantx u sejrin lura bħall-granċ

60. Trid tinqaleb il-mewġa biex tibda tħoss xi fewġa

61. Żwieġ mhux imlaqqa’, fil-qabar iwaqqa’