Il-Poeżija – 4 SEK

IL-WERREJ TAL-PAĠNA

Kitba Kreattiva ta’ Poeżiji

 


Noti u Taħriġ

Noti u Taħriġ fuq it-Testi tar-4 sena (Paul Gatt u Yanica Magro)

Bejn Haltejn


 


Jum San Valentin u Żagħżugħ ta’ Dejjem

L-analiżi tal-poeżiji Jum San Valentino u Żagħżugħ ta’ Dejjem minn Dr Bernard Micallef.

Bernard Micallef

 


 

Refuġjata ta’ Mario Azzopardi

Filmat (Stefano Farrugia – stmc.zejtunsecondary.skola.edu.mt)

Interpretazzjoni tal-poeżija Refuġjata minn Joshua Azzopardi (MCAST 2016)

 


 

Lil Qamar Kwinta ta’ Rena Balzan

Filmat (Stefano Farrugia – stmc.zejtunsecondary.skola.edu.mt)

Interpretazzjoni tal-poeżija Lill-Qamar Kwinta minn Amadeo G. Bezzina (MCAST 2016)

 


 

Passaġġi ta’ Ġorġ Borg

Filmat (Stefano Farrugia)

Interpretazzjoni tal-poeżija Passaġġi minn Marouska Montebello (MCAST 2016)

 


 

Quo Vadis? ta’ Rużar Briffa

Filmat (Stefano Farrugia)

Interpretazzjoni tal-poeżija Quo Vadis? minn Shanice Gauci (MCAST 2016)


 

 

Preżentazzjoni bi spegazzjoni dwar il-ħsieb u l-metrika tal-poeżija Quo Vadis? (Stefania Scicluna)

Taħriġ interattiv (Starboard) fuq il-poeżija Quo Vadis? (Mark Sciberras u Brendon Muscat Dougall)

Ir-riżorsa tinkludi nota dwar il-poeżija, taħriġ dwar il-vokabolarju, termini letterarji u l-metrika tal-poeżija.

quo-vadis-p-1   quo-vadis-p-2
quo-vadis-p-3   quo-vadis-p-4
quo-vadis-p-5   quo-vadis-p-6
 quo-vadis-p-7

Nota dwar il-poeżija Quo Vadis? minn Fiona Camilleri

 


 

Niftakar ta’ Anton Buttigieg

Dramm imnebbaħ mill-poeżija Niftakar (Mario Azzopardi)

Filmat (Stefano Farrugia).

Filmat  (Sharon Micallef Cann).

Interpretazzjoni tal-poeżija Niftakar ta’ minn Alexia Camilleri (MCAST 2016)

Preżentazzjoni dwar il-kuntrasti li jeżistu fil-poeżija Niftakar ta’ Anton Buttigieg (Vincent Galea)

 

 


 

Katrin tal-Imdina ta’ Dwardu Cachia

Filmat (Stefano Farrugia)

 


 

Jien ta’ Victor Fenech

Filmat (Stefano Farrugia)

Interpretazzjoni tal-poeżija Jien minn Martin Vella (MCAST 2016)

 


 

Jum San Valentin ta’ Maria Grech Ganado
Filmat (Stefano Farrugia)

Interpretazzjoni tal-poeżija Jum San Valentin minn Lynne Jo (MCAST 2016)

Preżentazzjoni PPT  / PDF (Għall-Rotta 1Daniela Buhagiar)
Jum San Valentin-Daniela Buhagiar

 


 

B’Idejna ta’ Adrian Grima

Filmat (Stefano Farrugia)

Interpretazzjoni tal-poeżija B’Idejna minn Alistair Abela (MCAST 2016)

 


 

Kitba Kreativa mill-Istudenti bl-għajnuna tas-Sur Karl Borg.

L-Għanja taż-Żgħożija

L-ghanja

 

Il-Ħolm

Il-holm1

 


 

L-Ispirazzjoni u l-Kitba tal-Poeżija

Patri Charlò Camilleri, l-awtur ta’ Tattwaġġi dwar  jiddeskrivi l-esperjenza tiegħu tal-proċess tal-ispirazzjoni u l-kitba tal-poeżija.