Kanzunetti u Filmati – Il-Kinder

Is-Smigħ

 

Il-ĦsejjesPreżentazzjoni dwar ħsejjes li jinstemgħu fid-dar. Xogħol ta’ Josette Baldacchino fuq idea tal-għalliema tal-Kinder tal-iskola Primarja tal-Marsa, Kulleġġ San Ġorġ Preca.

Hsejjes stampa

Kanzunetti bil-Malti

Il-Ħarifa

Lirika: Mary Anne Zammit
Kant: Mariele Zammit
Animazzjoni: Matthew Stroud
Reġistrar: Augusto Cardinali
Produzzjoni: L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Bla Lirika

Bil-Lirika

 

Il-Lapes

Kanzunetta Animata – Lirika: Mary Anne Zammit, kant: Mariele Zammit, reġistrar: Augusto Cardinali, animazzjoni: PictureBox Ltd. MPS b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

 

Kieku Kelli

Kanzunetta Animata – Lirika: Mary Anne Zammit, kant: Mariele Zammit, reġistrar: Augusto Cardinali, animazzjoni: PictureBox Ltd. MPS b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

 

Il-Farfett‘, kantastorja animata minn ‘Għanjiet it-tfal’, kliem u mużika ta’ Mary Ann Zammit, animazzjoni ta’ Matthew Grima Connell/Mattu, arranġament mużikali u reġistrar ta’ Augusto Cardinali, kantata minn Mariele Zammit u ;produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.


 

Kollox Sewwa‘, kantastorja animata minn ‘Għanjiet it-tfal’, kliem u mużika ta’ Mary Anne Zammit, kantata minn Mariele Zammit, b’arranġament mużikali ta’ Lito Galea, animazzjoni ta’ Mattew Grima Connell/Mattu u produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Il-Ġungla


 

Il-Qattus


 

Ix-Xita


 

L-Iskola


 

Qiegħed Hawn Fuq, Qiegħed Hawn Isfel


 

Il-lirika tal-kanzunetti t’hawn taħt.

Ghanjiet Helwin

Għanjiet Ferrieħa

Miktuba minn Rita Gatt, Joan Bugeja, Josephine Sammut, M. V. Vassallo, Maria Attard u Omar Seguna, kompożitur tal-mużika: Joe Brown, kantati minn Ritianne Azzopardi u Emma Turner Brown. Produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Ikklikkja hawn biex tniżżel il-lirika tal-kanzunetti (PDF  /  DOC)

Leli l-Lapes

ĠoĠo l-Ġurdien

Il-Pustier

Kemm Nixtieq

In-Nannakola

Xemx u Xita

Strixxi Bojod… Strixxi Suwed… Oqgħod Attent

L-Għaġina tal-Kulur

Il-Kuluri

Piċu Piċu

Il-Pupu Tiegħi

Il-Kostum Tiegħi


Id-Dar tal-Ġurdien

Il-Bandla

Il-Ġungla

Il-Qattus

In-Numri

It-Tabib

Ix-Xita

Kantaliena

L-iskola

Malli nqum filgħodu

 

Versi u mużika ta’ Mary Anne Zammit mis-CD “Aqra Miegħi” Arranġament ta’ Joe Brown, Produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Ejja mmorru post sabiħ.

Ara min hawn.

Hawn fejn ġejna?

Ġejna sal-librerija.

Aqrali storja minn dal-ktieb.

Ġrazzi grazzi talli ġejt.

Kanta u ċċaqlaq.

Saħħa u ċaw.

Ara fejn int sejjer.

Agħtini ċ-ċavetta.

 

Kanzunetti dwar in-Numri

Awturi: Josephine Sammut, Miriam Schembri, Mark Zammit, Rita Gatt u Connie Agius. Arranġamenti mużikali: Joe Brown.

Ballun wieħed

Wieħed Tnejn

It-Tlett Iqtates ta’ Ġina

Erba’ Friefet

Ħames Swaba fuq Idejja

Il-Ħames Papri

Jekk Ittini

Ħamest Iklieb

Waqgħu n-Numri

Ngħidu n-Numri

Waslu n-Numri

In-Numri Ħbieb Tiegħi

Wieħed, Tnejn, Tlieta

 


 

Filmati Oriġinali bil-Malti

 

Jekk għandek xi materjal bil-Malti għat-tfal tal-kinder iktbilna u ntellgħuh f’ismek fis-sit.