Il-Poeżija – 1 SEK

IL-WERREJ TAL-PAĠNA

Poeżiji Tradizzjonali/Romantiċi

Poeżiji Ħielsa/Moderni

Poeżiji fuq Leġġendi u Ħrejjef Maltin

Sunetti

Limerikki

 Alliterazzjoni, Rima u Onomatopea – Spegazzjoni permezz ta’ Kartun (Yurgen Sciberras)

Noti fuq poeżiji mill-antoloġija Nadriet 1

Poeżiji Oħra
 


Il-Programm tal-Letteratura (Poeżija): Livell 7

Għażla ta’ poeżiji differenti (iridu jsiru tal-inqas 8 kull sena) b’enfasi fuq it-tlaqqigħ u l-apprezzament tal-ġeneri aktar milli t-tematika li għandha tkun wiesgħa u xierqa għall-istudenti ta’ din l-età.
Fost l-għażla għandu jkun hemm kampjuni ta’:

Is-7 sena

It-8 sena

2 poeżiji tradizzjonali/romantiċi

2 poeżiji tradizzjonali/romantiċi

2 poeżiji ħielsa/moderni

2 poeżiji ħielsa/moderni

poeżiji fuq leġġendi u ħrejjef Maltin

saffika

sunetti

epigrammi

limerikki

ħajku

 

Poeżiji Tradizzjonali

 

 
 • Tifħira lil Malta ta’ Ġan Anton Vassallo

Interpretazzjoni tal-poeżija Tifħira lil Malta minn Francesca Mercieca.


Tifħira lil Malta Preżentazzjoni tas-Sa Vincienne Zammit mill-Iskola Sekondarja tas-Subien, Santa Venera.

Tifhira

Preżentazzjoni kritika tal-poeżija Tifħira lil Malta (Doreen Coleiro)

Tifħira lil Malta ta' Gan Anton Vassallo

Isma’ jew niżżel il-poeżija Tifħira lil Malta (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

 
 • Lil Ommi ta’ Rużar Briffa

Interpretazzjoni tal-poeżija Lil Ommi minn Ritienne Aquilina.

Lil OmmiPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

 Lil Ommi

Isma’ jew niżżel il-poeżija Lil Ommi (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

 

 
 • Il-Bikja tal-Buskett ta’ Oliver Friggieri

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija mis-Sur Ryan Caruana.

L-għan tar-riżorsa:
Li tibni u twessa’ l-esperjenza letterarja tal-istudenti.

Deskrizzjoni tar-riżorsa:
L-1 paġna. Meta tikklikkja fuq l-istampa tan-nofs jinfetaħ link b’filmat (ta’ Yanica Muscat) ispirat minn din il-poeżija. (F’każ li fil-klassi ma hemmx internet il-filmat irid jitniżżel minn qabel).  Tista’ ssir diskussjoni dwar il-filmat u l-interpretazzjoni tiegħu.

It-2 paġna. L-istudenti huma mitluba jikxfu żewġ ritratti u jqabbluhom ma’ xulxin jew jitkellmu dwar kull wieħed minnhom.

It-3 paġna. L-istudenti jirrispondu Veru jew Falz dwar tliet dikjarazzjonijiet marbuta u meħuda mill-poeżija. Wara l-istudenti jmexxu ċ-ċrieki kkuluriti biex jaraw jekk irrispondewx tajjeb.

Interpretazzjoni tal-poeżija Il-Bikja tal-Buskett minn Yanika Muscat.

Il-Bikja tal-Buskett Preżentazzjoni tas-Sa Vincienne Zammit.

Il-Bikja tal-Buskett VZ

Isma’ jew niżżel il-poeżija Il-Bikja tal-Buskett (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).
 

 
 • Ritratt ta’ Toninu man-Nanna ta’ Anastasju Cuschieri

Interpretazzjoni tal-poeżija Ritratt ta’ Toninu man-Nanna minn Mia Scerri.

Ritratt ta’ Toninu man-NannaPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Ritratt

Ritratt ta’ Toninu man-Nanna Preżentazzjoni tas-Sa Vincienne Zammit mill-Iskola Sekondarja tas-Subien, Santa Venera.
Isma’ jew niżżel il-poeżija Ritratt ta’ Toninu man-Nanna (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).
 

 
 • Raħal Twelidi ta’ Karmenu Vassallo

Interpretazzjoni tal-poeżija Raħal Twelidi minn Giovan Baldacchino.

Raħal TwelidiPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Rahal_Twelidi

Preżentazzjoni kritika tal-poeżija Raħal Twelidi (Doreen Coleiro)

Raħal Twelidi ta' Karmenu Vassallo

Isma’ jew niżżel il-poeżija Raħal Twelidi (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

 

 
 • Xita ta’ Mary Meylak

XitaPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Rahal_Twelidi

Isma’ jew niżżel il-poeżija Xita (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).


 

Poeżiji Moderni

 

 
 • Il-Ħolma t’Alla ta’ Anton Buttigieg

Interpretazzjoni tal-poeżija Il-Ħolma ta’ Alla minn Simon Grech Jr.

Il-Ħolma t’AllaPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Il-Ħolma t'Alla

Il-Ħolma t’AllaPreżentazzjoni ta’ Marilyn Borg.

Il-Holma Borg

Il-Ħolma t’Alla – Preżentazzjoni Prezi tal-poeżija. (Paul Gatt)

Isma’ jew niżżel il-poeżija Il-Ħolma t’Alla (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

 

 
 • Tristis Est Anima Mea ta’ Rużar Briffa

Interpretazzjoni tal-poeżija Tristis Est Anima Mea minn Joanna Caruana.

Tristis Est Anima MeaPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Tristis

Tristis Est Anima Mea Preżentazzjoni tas-Sa Vincienne Zammit mill-Iskola Sekondarja tas-Subien, Santa Venera.

Preżentazzjoni kritika tal-poeżija Tristis Est Anima Mea (Doreen Coleiro)

Tristis est anima mea ta’ Rużar Briffa

Isma’ jew niżżel il-poeżija Tristis Est Anima Mea (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).
 

 
 • Xmara Ħamra Bruka Xiħa

Isma’ jew niżżel il-poeżija Xmara Ħamra Bruka Xiħa (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).
 

 
 • Il-Kebbies tal-Fanali ta’ Anton Buttigieg

Interpretazzjoni tal-poeżija Il-Kebbies tal-Fanali minn Theodora Mansueto.


Il-Kebbies tal-FanaliPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Il-Kebbies

Preżentazzjoni kritika tal-poeżija Il-Kebbies tal-Fanali (Doreen Coleiro)

Il-Kebbies tal-Fanali

Il-Kebbies tal-FanaliPreżentazzjoni tal-poeżija tas-Sa Marilyn Saliba mill-Iskola Sekondarja tal-Bniet, il-Mosta.

Isma’ jew niżżel il-poeżija Il-Kebbies tal-Fanali (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

Filmat bit-tifsira tal-kelma Għabex (Fimbank)


 

Poeżiji fuq Leġġendi u Ħrejjef Maltin

 

 
 • San Franġisk u l-Gamiem ta’ Ġużè Delia

San Franġisk u l-GamiemPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi).

San Franġisk u l-Gamiem

San Franġisk u l-Gamiem Preżentazzjoni tas-Sa Vincienne Zammit mill-Iskola Sekondarja tas-Subien, Santa Venera.

Isma’ jew niżżel il-poeżija San Franġisk u l-Gamiem (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).


 

Sunetti

 
 • Bjuda ta’ Dun Karm

Interpretazzjoni tal-poeżija Bjuda minn Francesca Schembri.

Riżorsa għall-Bord Interattiv minn Gianella Attard, Lorraine Aquilina, Kristy Borg u
Maria Cortis.

L-Għan tal-Attivita: L-istudenti jixtarru t-tema Bjuda billi jevalwaw ir-relevanza għall-ħajjithom u l-emozzjonijiet li jitqanqlu fihom.

Deskrizzjoni tal-Attività: Fl-1 paġna l-istudenti jiddiskutu mistoqsijiet relatati mal-djuda u mal-kulur abjad.

F’paġna 2 hemm il-poeżija b’ħolqa għall-qari ta’ din il-poeżija. Hemm ukoll referenza għat-teknika letterarja ta’ din il-poeżija.

Paġna 3 twasslek għal filmat ispirat minn din il-poeżija Bjuda.

Bjuda Preżentazzjoni tas-Sa Vincienne Zammit mill-Iskola Sekondarja tas-Subien, Santa Venera.

BjudaPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

Bjuda

Isma’ jew niżżel il-poeżija Bjuda (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

 

 

 •  L-Għasfur ta’ Ninu Cremona

Interpretazzjoni tal-poeżija L-Għasfur minn Jonathan Camilleri

L-GħasfurPreżentazzjoni tas-Sa Helen Barbara (Għalliema tar-Riżorsi) bil-qari tal-poeżija mill-Prof. Manwel Mifsud.

L-Għasfur

Isma’ jew niżżel il-poeżija L-Għasfur (Moqrija mill-Prof. Manwel Mifsud).

 


 

Nota dwar il-Limerikki u ftit Limerikki ta’ Gwido Lanfranco (DOC / PDF)  (George Mifsud)


 

L-Alliterazzjoni, ir-Rima u l-Onomatopea – Spjegazzjoni permezz ta’ Kartun (Yurgen Sciberras)

R1, K6: Nagħraf l-alliterazzjoni, ir-rima u l-onomatopea f’testi letterarji u mhumiex.


 

 • Noti fuq poeżiji f’Nadriet 1.

Preżentazzjoni Prezi b’noti fuq poeżiji mill-antoloġija Nadriet 1.
(Stephen Lughermo)


Ġabra ta’ Poeżiji ta’ Cynthia Camilleri Cauchi

It-Tema tal-Ambjent

Il-Baħar Ix-Xitwa
Il-Bahar Ix-Xitwa
Ir-Rebbiegħa Is-Siġar
Ir-Rebbiegha Is-Sigar

 

It-Tema Reliġjuża

Il-Qaddis Ġużeppi Ix-Xahar ta’ Mejju
Il-Qaddis Guzeppi Ix-Xahar ta' Mejju
L-Annunzjata Reġa’ Wasal il-Milied
L-Annunzjata Rega Wasal il-Milied

Temi Varji

It-Tieni Gwerra Dinjija It-Tifla u n-Nani Nathan fil-Ġnien
It-Tieni Gwerra Dinjija It-Tifla u n-Nani Nathan fil-Gnien