Il-Malti bħala Lingwa Barranija – Il-Primarja

Riżorsi għall-Istudenti Barranin fl-Iskola Primarja.

Dokumenti relatati mat-tagħlim tal-Malti għall-Barranin (Livell A1).

Assessjar Formattiv- Primarja


Qafas ta’ Referenza għall-Metodoloġiji Plurali (QREMP) għal-Lingwi u l-Kulturi 

X’inhu? Huwa deskrizzjoni kompluta li timplimenta b’mod konkret il-kompetenzi plurilingwi u interkulturali u r-riżorsi li jistgħu jiġu żviluppati fit-tagħlim grazzi għall-metodoloġiji plurali. Għaldaqstant il-QREMP jikkontribwixxi b’mod sostanzjali biex jintlaħqu l-għanijiet edukattivi maħsuba mill-Kunsill tal-Ewropa f’dak li għandu x’jaqsam mal-lingwi u l-kulturi.

X’inhuma l-metodoloġiji plurali?  Il-metodoloġiji plurali għal-lingwi u l-kulturi huma metodoloġiji didattiċi li jinvolvu l-użu ta’ bosta (jew għallinqas aktar minn waħda) lingwi u kulturi fl-istess ħin waqt il-proċess tat-tagħlim… Aktar…

Min għandu jkun jaf dwar il-QREMP? L-għalliema tas-suġġetti kollha li għandhom interess fl-edukazzjoni plurilingwi u interkulturali. Dawk li jħarrġu lill-għalliema, dawk li jieħdu deċiżjonijiet fil-kamp tal-edukazzjoni lingwistika, dawk li jfasslu l-kurrikulu u l-programmi skolastiċi kif ukoll kittieba ta’ kotba għat-tagħlim.

Il-QREMP joffri:
• Deskrizzjoni sistematika tal-kompetenzi u r-riżorsi (Tagħrif, Kapaċitajiet Attitudnijiet) li għandhom jiġu żviluppati fi prospettiva ta’ edukazzjoni plurilingwi u interkulturali… Aktar…
• Database li tipprovdi materjal għat-tagħlim online…Aktar…
• Kitt għat-taħriġ tal-għalliema online …Aktar…

F’dan is-sit wieħed isib bosta riżorsi għat-tagħlim tat-tieni lingwa.


Is-Smigħ 

Riżorsi tas-Smigħ tal-Malti għall-Barranin għat-Tielet Sena tal-Primarja

K6: Nifhem kliem li huwa ta’ relevanza għall-ħajja tiegħi ta’ kuljum bħal ngħidu aħna kliem bażiku li għandu x’jaqsam mal-ikel, il-ħwejjeġ, il-familja u l-post fejn ngħix jew l-iskola. 

  • Il-Ħwejjeġ

Preżentazzjoni – Vokabolarju marbut mal-Ħwejjeġ li nilbsu (Josette Baldacchino)

Isma’ u Qabbel – Taħriġ fuq il-Vokabolarju marbut mal-Ħwejjeġ 


 

  • Il-Familja

Preżentazzjoni Vokabolarju marbut mal-Familja (Josette Baldacchino)

 Isma’ u Wieġeb – Taħriġ fuq l-Vokabolarju marbut mal-Ħwejjeġ

 


 

  • L-Ikel

Preżentazzjoni – Vokabolarju marbut mal-Ikel (Josette Baldacchino)

Isma’ u Qabbel – Taħriġ fuq il-Vokabolarju marbut mal-Ikel

 


 

  • Il-Post Fejn Ngħix

Preżentazzjoni – Vokabolarju marbut mal-Post fejn ngħix (Josette Baldacchino)

Isma’ u Qabbel – Taħriġ fuq il-Vokabolarju marbut mal-Post fejn Ngħix


 

  • L-Iskola

Preżentazzjoni Vokabolarju marbut mal-Iskola (Josette Baldacchino)

 

Isma’ u Qabbel – Taħriġ fuq il-Vokabolarju marbut mal-Iskola


 

It-Taħdit

Riżorsi tat-Taħdit tal-Malti għall-Barranin għar-Raba’ Sena tal-Primarja

K2: Nuża l-Frażijiet tal-Ħin u ż-Żmien fit-Taħdit 

Preżentazzjoni – (Josette  Baldacchino)


  • Fejn sifirt? (Abigail Inguanez, Joanne Gauci u Dylan Camilleri)

L-għan tal-Attività: It-tagħlim tal-mistoqsija “Fejn Sifirt?” u t-tweġiba għaliha, ismijiet ta’ xi pajjiżi u l-bliet kapitali tagħhom u l-użu tal-artiklu.

Fejn SifirtBiex tirranġa, iżżid jew tnaqqas ma’ din l-attività niżżel  dan il-fajl u uża l-programm Cartoon Story Maker.

 

L-1 attività – Vokabolarju: L-istudenti jqabblu l-kliem mal-istampi.

It-2 attività – Spellija: L-istudenti jirranġaw l-ittri biex jiffurmaw kliem.

It-3 attività – L-istudenti jqabblu l-istampi mad-deskrizzjoni tax-xogħol.

Ir-4 attività – Logħba għal fuq il-bord interattiv. (Iftaħ il-fajl Ir-4 attivita – Loghba.yar, ikklikkja fuq it-tab Documents, Mit-Topic List ikklikkja fuq Logħba malti xogħlijiet 1)

Xoghlijiet-1 Xoghlijiet-3
Xoghlijiet-2 Xoghlijiet-4

Il-Festa (Filmat ta’ Jesred-Charles Bezzina)

Il-Festa

Riżorsi għall-Bord Interattiv (SmartBoard) dwar il-Festa Maltija bl-għan li jitgħallmu vokabolarju marbut mat-tema tal-festa waqt li japprezzaw il-kultura u t-tradizzjonijiet Maltin relatati mal-festa. (Charlene Ellul, Davina Sammut u Donnalise Caruana)

Il-Festa – Logħba tal-Memorja 1
L-istudenti jqabblu l-kliem mal-istampi.

Il-Festa – Logħba tal-Memorja 2
L-istudenti jqabblu l-kliem mal-istampi.

Il-Festa – Vokabolarju
F’dan l-eżerċizzju, meta l-istudenti jagħfsu qrib l-istampa iddur il-bieba u jintwera l-isem tal-istampa.

Il-Festa – Poeżija
L-istudenti jridu jimlew il-vojt bil-kliem li hemm in-naħa ta’ isfel tal-paġna. Dan it-taħriġ jibni fuq iż-żewġ attivitajiet ta’ qabel.

Filmat mużikali bid-diska Il-Festa ta’ Mary Rose Mallia

 

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) dwar l-Ikel u x-Xorb. (Idea ta’ Elaine Camilleri, Jeannine Sammut u Simone Theuma)

Għan tar-riżorsa: L-istudenti jitgħallmu jlissnu vokabolarju bażiku marbut ma’ ikel u xorb li nużaw ta’ kuljum.

Deskrizzjoni: L-ewwel attività l-istudenti jqabblu l-kliem mal-istampi. Kull paġna fiha tliet kelmiet.
Fit-tieni attività l-istudenti jridu jagħżlu bejn ikel addattat għal waqt ħinijiet partikulari tal-ġurnata billi jċaqalqu l-ikel it-tajjeb lejn il-kontenitur,  waqt li jgħidu x’inhu l-ikel li qed iċaqalqu.
It-tielet attività l-istudenti jużaw il-frażijiet “Jien inħobb” jew “Jien ma nħobbx“, mal-vokabolarju li tgħallmu mill-attivitajiet ta’ qabel biex jitgħallmu joħolqu sentenzi qosra.

Ikel u Xorb_BI p1 Ikel u Xorb_BI p2
Ikel u Xorb_BI p3 Ikel u Xorb_BI p4
Ikel u Xorb_BI p5 Ikel u Xorb_BI p6
Ikel u Xorb_BI p7 Ikel u Xorb_BI p8

Taħriġ dwar Vokabolarju tal-Ikel Josette Baldacchino

34_L-Ikel


Niddeskrivu x-XagħarJosette Baldacchino

33_Niddeskrivu_x-Xaghar


Sit elettroniku (Digital Dialects) b’attivitajiet interattivi għall-istudenti barranin ta’ livell lingwistiku bażiku.

Digital Dialects

Sit elettroniku (Surface Languages) b’attivitajiet għall-istudenti barranin ta’ livell lingwistiku basiku.

Surface languages

Karta tat-Taħriġ – Prepożizzjonijiet (taħt, fuq, wara, quddiem, ħdejn…) ta’ Josienne Farrugia

fejn-qieghed

Id-DirezzjonijietJosette Baldacchino

45_Id-Direzzjonijiet

Nagħtu DirezzjoniJosette Baldacchino

47_Naghtu_Direzzjoni

 


Riżorsa bil-Bord Interattiv (StarBoard) għar-4 Sena fuq il-Ħin imħejjija minn Joanne Vella Falzon 

Kisbiet milħuq permezz ta’ din ir-riżorsa

  • Il-Qari (4): Naqra l-ħin bħal ngħidu aħna Is-siegħa, is-sagħtejn, nofsillejl, nofsinhar, il-ħdax u nofs, it-tmienja u nofs meta f’testi ma jkunx miktub fi kliem.
  • Is-Smigħ (4): Nifhem il-ħin bħal ngħidu aħna Is-siegħa, is-sagħtejn, nofsillejl, nofsinhar, il-ħdax u nofs, it-tmienja u nofs, ix-xhur u l-istaġuni tas-sena imwassla lili b’mod ċar u bil-mod.
  • It-Taħdit (2): Nuża frażijiet sempliċi li jinkludu referenza għall-ħin bħal ngħidu aħna Is-siegħa, is-sagħtejn, nofsillejl, nofsinhar, il-ħdax u nofs, it-tmienja u nofs, ix-xhur u l-istaġuni tas-sena

Deskrizzjoni tar-Riżorsa: 
Fl-ewwel taħriġ (p.2) l-istudenti jridu jmexxu n-numri lejn il-vleġeġ korrispondenti. 
Fit-tieni taħriġ (p.3)  l-istudenti jgħaqqdu, permezz ta’ vleġeġ is-sentenzi mal-istampi. 
Fit-tielet taħriġ (p.4) l-istudenti jridu jgħidu l-ħin u wara jħassru l-istampa biex jikxfu l-kelma u jaraw jekk qalux ir-risposta t-tajba. 


 

Riżorsa bil-Bord Interattiv (ActivInspire) dwar Tliet temi differenti mħejjija minn Louise Grech Abela

Il-Kisba milħuqa permezz ta’ din ir-riżorsa:

  • Nidentifika l-punti ewlenin ta’ diskors sempliċi, artikolat b’mod ċar u bil-mod li qed jiżvolġi madwari dwar temi li nkun tgħallimt dwarhom.

Deskrizzjoni tar-Riżorsa:
L-ewwel tema hija l-annimali tar-razzett. Hawn l-istudenti jridu jressqu l-kliem lejn il-kaxxi biex jimmarkaw l-istampi. 
It-tieni tema hija l-fjuri, permezz ta’ poeżija. L-istudenti jridu jaqtgħu l-kliem murija mill-istampi u wara jikklikkjaw biex jaraw humiex tajbin. 
L-aħħar attività hija deskrizzjoni ta’ dar makabra. Wara li l-istudenti jiddeskrivu kull stampa jikklikkjaw fuqha biex jaraw ħjiel dwar id-deskrizzjoni ta’ kull stampa. 


 


Il-Kitba

Riżorsi tal-Kitba tal-Malti għall-Barranin għat-Tielet Sena tal-Primarja

K1: Nikteb postkard lill-ħbieb tiegħi dwar fejn noqgħod f’Malta.

Nikteb postkard  – (Josette Baldacchino)


K3: Nikteb nota qasira dwar fejn qiegħed l-oġġett.  

Nikteb Nota Qasira dwar fejn qiegħed oġġett bil-għajnuna ta’ stampi. (Josette Baldacchino)


K4: Nikteb lista tal-affarijiet li għandi fil-basket tal-iskola u listi t’affarijiet oħra dwar temi li tgħallimt jew qed nitgħallem dwarhom. 

Nikteb Lista tal-Affarijiet li għandi fil-basket tal-iskola u listi ta’ affarijiet oħra. (Josette Baldacchino)

 


 

Riżorsa tal-Kitba għall-5 Sena tal-Primarja

K3 – Nikteb biex niddeskrivi persuna fiżikament u bħala karattru.
Preżentazzjoni – Deskrizzjoni ta’ Karattru (Josette Baldacchino)

Taħriġ fil-Kitba –  Deskrizzjoni ta’ Karattru (Josette Baldacchino)


Il-Vokabolarju

Sib l-oġġett – Attività Interattiva (Josette Baldacchino)

Sib l-oggett

Verbi – Preżentazzjoni b’Erba’ Kartelluni (Josette Baldacchino)

Verbi Primarja


 

Frażijiet popolari li nużaw biex insellmu

Tislim li nużaw ta’ kuljum – Kartelluni (Josette Baldacchino)

stampa dahla


 

Taħriġ għat-tagħlim ta’ Vokabolarju marbut ma’ Membri tal-Familja.

15 Il-Familja ta' Stefan 14 Il-Familja 13 Il-Membri tal-Familja

Taħriġ għat-tagħlim ta’ Vokabolarju marbut mal-Jiem tal-Ġimgħa. 9 Ikteb il-Jiem tal-Gimgha 8 Il-Jiem tal-Gimgha

Taħriġ għat-tagħlim ta’ Vokabolarju marbut max-Xhur. 10 Ix-Xhur tas-Sena11 Ikteb ix-Xhur tas-Sena

Taħriġ għat-tagħlim ta’ Vokabolarju marbut mal-Istaġuni. 12 L-Istaguni

Taħriġ dwar vokabolarju marbut mal-Partijiet tal-Ġisem

Taħriġ Interattiv permezz tal-ActivInspire. (Yanica Fava)

Partijiet tal-Gisem-Yanica Fava

Taħriġ online (Josette Baldacchino)

 

30 Il-Partijiet tal-Gisem 31 Aktar dwar il-Partijiet tal-Gisem

Preżentazzjoni: Il-Kuluri – Il-Maskil, il-Femminil u l-Plural (Josienne Farrugia)

kuluri


Preżentazzjoni u Karta tat-Taħriġ dwar vokabolarju marbut ma’ ismijiet ta’ annimali li nsibu fir-razzett. (Mariana Cauchi, Francesca Attard u Brendan Buttigieg)

Karta 1 L-1 lezzjoni

 

Preżentazzjoni – logħba għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Partijiet tal-Ġisem, imħejjija minn Josienne Farrugia.

partijiet-tal-gisem-sek-loghba

Qabbel il-Partijiet tal-Ġisem (Vokabolarju) – Josette Baldacchino

32_Qabbel_il-Partijiet_tal-Gisem

Il-Kmamar fid-Dar – Puzzle għat-tagħlim ta’ vokabolarju – Mary Spiteri

Kwiżż fuq Vokabolarju marbut ma’ Kmamar fid-Dar Mary Spiteri

Il-Kmamar tad-Dar u Dak li Nsibu Fihom – Preżentazzjoni għat-tagħlim tal-VokabolarjuMary Spiteri

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kamra tas-Sodda, imħejjija minn Helen Barbara.

Fil-kamra tas-sodda


 

Il-Kamra tas-SoddaJosette Baldachhino

39_Il-Kamra_tas-Sodda

Is-Salott Josette Baldacchino

40_Is-Salott

 

L-affarijiet li nsibu fil-kmamarJosette Baldacchino

41_L-Affarijiet_li_nsibu_fil-Kmamar

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Frott, imħejjija minn Helen Barbara.

Il-frott

Ħaxix u Frott Josette Baldacchino

35_Haxix_u_Frott

Il-Frott Josette Baldacchino

36_Il-FrottIngredjenti għat-Tisjir (Vokabolarju) – Mary Spiteri 

 

Il-KċinaJosette Baldacchino

42_Il-Kcina

 

 

Il-Piramida tal-Ikel Josette Baldacchino

37_Il-Piramida_tal-Ikel

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Annimali Slavaġġ, imħejjija minn Helen Barbara.

Annimali Slavag

L-Annimali Slavaġ Josette Baldacchino

49_L-Annimali_Slavag

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Annimali tar-Razzett, imħejjija minn Helen Barbara.

 Fir-razzett

L-Annimali tar-RazzettJosette Baldacchino

48_L-Annimali_tar-Razzett

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut max-Xorb, imħejjija minn Helen Barbara.

Ix-Xorb2

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Ħin, imħejjija minn Helen Barbara.

Hin

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Ħut u Ħlejjaq tal-Baħar, imħejjija minn Helen Barbara.

Hut u hlejjaq tal-bahar

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Prodotti li nsibu għand tal-Growser, imħejjija minn Helen Barbara.

Ghand tal-growser

Ix-Xirja Josette Baldacchino

38_Ix-Xirja

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Klassi, imħejjija minn Helen Barbara.

Fil-klassi

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kamra tal-Banju, imħejjija minn Helen Barbara.

Fil-kamra tal-banju

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Klassi, imħejjija minn Tiziana Bugeja.

Il-klassi_Vokabolarju

Il-Mappa ta’ Malta – Josette Baldacchino

43_Il-Mappa_ta_Malta

Ir-Raħal (tisliba) – Josette Baldacchino

44_Ir-Rahal

L-Ismijiet tal-Irħula Josette Baldacchino

46_L-Ismijiet_tal-Irhula

 


 

Il-Grammatika

Taħriġ għat-tagħlim tal-Konsonanti u l-Vokali.
3 Konsonanti jew Vokali
1 Il-Vokali 

 

2 Il-Konsonanti
4 Aktar Konsonanti jew Vokali

 

 


 
Preżentazzjoni u Karta tat-Taħriġ fuq l-artiklu ta’ ismijiet tal-annimali li nsibu fir-razzett. (Mariana Cauchi, Francesca Attard u Brendan Buttigieg)

Karta 2 It-2 lezzjoni

L-Artiklu (Mark Camenzuli)

Preżentazzjoni – L-Artiklu ta’ kliem li jibda b’konsonanti xemxin.

rizorsa-1

Preżentazzjoni – L-Artiklu ta’ kliem li jibda b’ittri qamrin u ittri xemxin.

rizorsa-2

 

Taħriġ għat-tagħlim tal-Artiklu. 7 Aktar dwar l-Artiklu Xemxi 6 L-Artiklu Xemxi

5 L-Artiklu

In-Nom KomuniJosette Baldacchino

50_In-Nomi_Komuni

 

In-Nomi Proprji Josette Baldacchino

51_In-Nomi_Proprji

Nomi Komuni jew ProprjiJosette Baldacchino

52 _Nomi_Komuni_jew_Nomi_Proprji

 

Il-Ġens tan-NomJosette Baldacchino

53_Il-Gens_tan-Nom

Maskil jew FemminilJosette Baldacchino

54_Maskil_jew_Femminil

 

Il-Plural SħiħJosette Baldacchino

56_Il-Plural Shih

 

Il-Plural: Tajba jew ĦażinaJosette Baldacchino

57_Il-Plurali_-_Tajba_jew_HazinaIl-Plural (is-Suffiss s, i jew ijiet) – Josette Baldacchino

58 _Il-Plural_-_Suffiss_- i_jew_-ijiet

Il-Plural MiksurJosette Baldacchino

59_Il-Plural_Miksur

 

Il-Plural Miksur (bl-ie fil-kelma) – Josette Baldacchino

60_Il-Plural_Miksur_-_Plural_bil-vokali_ie_fih

 

Ikteb il-Plural Josette Baldacchino

61_Ikteb_il-Plural

 

Il-KollettivJosette Baldacchino

62_Il-Kollettiv

Taħriġ fuq il-Pronomi Personali

16 Il-Pronomi Personali 17 Aktar dwar il-Pronomi Personali

 

Taħriġ fuq Il-Pronomi Interogattivi18 Il-Pronomi Interrogattivi 19 Ikteb il-Pronomi Interrogattivi

 

Taħriġ dwar kif tikteb Informazzjoni Personali20 Informazzjoni Personali

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-1 sal-1021 In-Numri mill-1 sal-10

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-1 sad-19 22 In-Numri - Mill-11 sad-1923 Ikteb in-Numri mill-11 sad-19

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-10 sal-100 24 In-Numri mill-Għaxra sal-Mija

 

Taħriġ dwar in-Numri  mid-19 sal-10025 In-Numri - Mid-19 sal-100

 

Taħriġ dwar in-Numri Ordinali mill-1 sal-100  26 In-Numri Ordinali mill-1 sal-10

 

Taħriġ dwar il-Ħin (Is-Sigħat)27 Il-Hin (Is-Sighat)

Taħriġ dwar il-Qari tal-Ħin28 Naqraw il-Ħin

29 X'hin hu

Il-Verb fl-ImperfettJosette Baldacchino

63_Il-Verbi_fl-Imperfett

L-Imperattiv Josette Baldacchino

64_L-Imperattiv

L-Oppost – Josette Baldacchino

55_L-Oppost


Riżorsi għat-Tagħlim tal-Malti lill-Barranin minn Sharon Micallef Cann.

TEMA 1: JIEN

Preżentazzjoni dwar vokabolarju li wieħed juża biex jintroduċi lilu nnifsu.

Jien

Karti tat-taħriġ – (1) | (2) maħsuba biex l-istudenti jipprattikaw dak li tgħallmu permezz tal-preżentazzjoni.

Jien_HO

TEMA 2: IL-FAMILJA TIEGĦI

Ġenerali

Komiks – (1) | (2) Taħriġ dwar vokabolarju u sentenzi dwar il-membri tal-familja mħejjija minn Sue Flask

Jien u l-familja

Leħħiet – agħżel il-membru tal-familja li tixtieq minn hawn taħt:

jien ħu oħt missier omm  
kuġin kuġina ziju zija nanna nannu

Preżentazzjoni (l-ewwel parti) – dwar informazzjoni personali.

Il-familja 1

Preżentazzjoni (it-tieni parti) – dwar il-maskil u l-femminil (dak u dik).

Il-familja_M_F

Preżentazzjoni (it-tielet parti) – reviżjoni taż-żewġ preżentazzjonijiet ta’ qabel.

Il-familja 3

 

Poeżija (PPT / PDF) addattata biex titkanta u/tinżifen, qabel ir-rikreazzjoni jew qabel mal-istudenti jmorru d-dar, miktuba minn Connie Sciberras.

Gurnata Skola