Is-Seba’ Sena (1 SEK) – Is-Sillabu

IS-SILLABU (Minn Settembru 2018)

Il-Pedagoġija fil-Klassi tal-Malti
Il-Malti – Il-Medja
Kampjuni ta’ Pjanijiet ta’ Ħidma

 


Il-Pedagoġija fil-klassi tal-Malti – Inset 2018


Il-Lista tat-Termini Letterarji 2018

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi: (Mejju 2018)


Il-Malti – Il-Medja

Il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti: (Livell 7) Is-7 sena – Rotta 1
 

 
Il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti: (Livell 7) Is-7 sena – Rotta 2
 

 
Il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti: (Livell 7) Is-7 sena – Rotta 3
 

 
Il-Programm tal-Metalingwa u tal-Letteratura: (Livell 7) Is-7 sena – Rotta 1, 2 u 3
 
Lista ta’ rumanzi bil-Malti b’rabta mas-Sillabu l-ġdid tas-7 Sena

 


LINJI GWIDA GĦALL-EŻAMIJIET ANNWALI

Gwida lill-Għalliema għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ

Linji Gwida għall-Eżamijiet Annwali fl-iskejjel Medji


LINJI GWIDA DWAR IL-KITBA

Linji gwida għall-għalliema tal-Iskejjel Medji u Sekondarji dwar il-Kitba


TAĦDIT/PROĠETT

Aġġornament fit-Taħdit/Proġett bil-Malti


QWIEL U IDJOMI

Ċirkulari fuq il-qwiel u l-idjomi u l-lista tal-qwiel


DOKUMENTAZZJONI

Ta’ min ifakkar li kull għalliem jeħtieġ li jkollu tliet dokumenti ewlenin u uffiċjali biex iżomm rendikont ta’ xogħlu. Dawn huma:

  1. L-iskema/il-pjan ta’ ħidma (preferibbilment mifrux fuq sena skolastika sħiħa.)
  2. Rendikont tal-Ippjanar u x’sar f’kull lezzjoni ma’ kull klassi.
  3. Il-pjan ta’ kull lezzjoni.

Biex ngħinu lill-għalliema (speċjalment dawk ġodda) qegħdin intellgħu linji gwida u galvi ta’ dawn id-dokumenti u l-elementi ewlenin li għandhom jinkludu. Qegħdin jittellgħu fil-format Word biex l-għalliema jkollhom kull flessibiltà li jaddattaw dawn il-galvi għall-ħtiġijiet personali tagħhom.

Hawn issibu wkoll:

L-iskema tal-marki għall-komponiment ġenerali.

 


Pjanijiet ta’ Ħidma

Kampjuni ta’ pjanijiet ta’ ħidma li jistgħu jintużaw mill-għalliema tas-7 sena (Skola Medja)


L-Assessjar Kontinwu u Summattiv fil-Malti għas-Seba’ Sena

Preżentazzjoni għall-għalliema dwar l-Assessjar Kontinwu u Summattiv fil-Malti.


Il-Kriterji tal-Assessjar għas-7 Sena (Medja)


Ċekkjatura tal-Evalwazzjoni ta’ Kotba tal-Qari għall-Iskejjel Medji u Sekondarji (2017)

Iċ-Ċekkjatura