Il-Kitba – 2 SEK

Il-WERREJ TAL-PAĠNA

KOMPONIMENT DESKRITTIV

IL-KITBA

Komponiment Deskritiv

R1 Nippjana waħdi l-ideat u norganizzahom billi fost oħrajn ninseġ għanqbuta ta’ sibijiet, mappa kunċettwali, tpinġija, lista u l-bqija u minnhom infassal abbozzi għal kitbieti skont għanijiet speċifiċi.
Inqassam il-kitba tiegħi f’paragrafi ta’ qisien differenti skont it-tifsila mitluba mill-ġeneru li nkun qed nikteb u norbothom flimkien biex ikollhom kontinwità, loġika u koerenza.

R2 Nikteb kitbiet deskrittivi ta’ bejn 150 u 200 kelma fuq persuni, postijiet, avvenimenti, u l-bqija.

R3 Nikteb kitbiet deskrittivi ta’ bejn 200 u 250 kelma fuq persuni, postijiet, avvenimenti, u l-bqija.

 

  • Deskrizzjoni ta’ persuna jew karattru.

Kitba ta’ komponiment deskrittiv – L-akbar ħabib tiegħi

Din il-mappa kunċettwali nħadmet permezz tas-sit https://www.text2mindmap.com/

L-akbar habib tieghi

 

  • Deskrizzjoni ta’ Post.

Riżorsa għall-Bord Interattiv bħala għajnuna għall-kitba ta’ deskrizzjoni ta’ post minn Maria Bonanno, Ryan Caruana u Dorianne Bonello.

Għan tal-Attività: Din l-attività tista’ tintuża bħala introduzzjoni għas-suġġett. L-istudenti jistgħu jintalbu jiddeskrivu dak li qed jaraw fl-istampi li jkunu kixfu, jekk qattx żaru xi post simili, l-użu tal-postijiet, l-emozzjonijiet li jqanqlu fihom dawn il-postijiet eċċ.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jfittxu taħt l-istampi ta’ bibien biex jaraw liema stampa tolqothom l-aktar. Wara kull stampa li jikxfu jiddeskrivu kif spjegat aktar ‘il fuq.

Deskrizzjoni ta' Post

Kitba ta’ djalogu u taħriġ ieħor marbut mat-tema tal-Baħar – (Komik ta’ Jessica Schembri u Daniela BaldacchinoPDF | DOC

Filmat fuq il-kelma Klamar (FIMBank)

Kitba dwar Sett ta’ Stampi

R1 Inqassam il-kitba tiegħi f’paragrafi ta’ qisien differenti skont it-tifsila mitluba mill-ġeneru li nkun qed nikteb u norbothom flimkien biex ikollhom kontinwità, loġika u koerenza.
Nikteb testi fattwali, fosthom artikli u rapporti, ta’ bejn 120 u 150 kelma, b’tagħrif fuq ngħidu aħna l-ambjent, postijiet,
avvenimenti u ġrajjiet.

 

It-Tfal fil-Gwerra

It-tfal fil-gwerra


Malala Yousafzai

Malala Yousafzai

 

R1 Nikteb rakkonti fittizji, bħal tal-fantaxjenza, tas-seħer, tal-biża’, u l-bqija, ta’ bejn 120 u 150 kelma li jkun fihom karattri, ġrajjiet, postijiet u ambjenti.

 

Bla Flus

Bla Flus 2

Id-Dar Misterjuza

Id-Dar Misterjuza


Mument ta’ Aljenazzjoni

Mument ta Aljenazzjoni

Sewqan Irresponsabbli

Sewqan Irresponsabbli


Kitba Argumentattiva

R2 Nikteb kitbiet argumentattivi fejn infisser il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ pożizzjoni, opinjoni u l-bqija ta’ bejn 150 u 200 kelma bbażati fuq informazzjoni riċerkata.

Għanqbuta ta’ ideat dwar din it-tema għall-kitba ta’ Komponiment Argumentattiv

Biex temenda din l-għanqbuta kkopja l-kontenut ta’ L-Uniformi: Argumenti Favur u Kontra f’dan is-sit text2mindmap

Ikklikkja biex taċċessa riżorsa tal-qari dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-uniformi. 


L-Użu ta’ Dizzjunarju u Teżawru

R3 K5 Ninqeda sew b’dizzjunarji u teżawri biex infittex il-kliem li ma nkunx naf xi jfisser, kif jinkiteb, kif jingħad u kif jinqara, fi kliem ieħor, billi nuża l-ordni alfabetika l-għerq jew iz-zokk morfemiku, il-mamma jew il-forma ewlenija tal-kelma, l-etimoloġija, u l-bqija.

Qabbel il-kliem mat-tifsirRiżorsa Interattiva Onlajn marbuta ma’ Kapitlu 4 tar-rumanz Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta (Elysia Ciantar)


Xogħol l-Istudenti

Storja Narrattiva Ma kinitx gidma ta’ nemusaShanise Chetcuti (Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina, Il-Mosta)

Deskrizzjoni ta’ Persuna Katrina Galea Curmi (Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina In-Naxxar, Għalliem Mark Ciantar)

Deskrizzjoni Katrina G C

 

Deskrizzjoni ta’ PersunaAllezea Galea (Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina Naxxar,Għalliem Mark Ciantar)

Allezea Galea