Il-Kitba – 2 SEK

Il-WERREJ TAL-PAĠNA

KOMPONIMENT DESKRITTIV


IL-KITBA

  • Komponiment Deskritiv

R1 K1 Nippjana waħdi l-ideat u norganizzahom billi fost oħrajn ninseġ għanqbuta ta’ sibijiet, mappa kunċettwali, tpinġija, lista u l-bqija u minnhom infassal abbozzi għal kitbieti skont għanijiet speċifiċi.

R1 K2 Inqassam il-kitba tiegħi f’paragrafi ta’ qisien differenti skont it-tifsila mitluba mill-ġeneru li nkun qed nikteb u norbothom flimkien biex ikollhom kontinwità, loġika u koerenza.

R2 K4 Nikteb kitbiet deskrittivi ta’ bejn 150 u 200 kelma fuq persuni, postijiet, avvenimenti, u l-bqija.

R3 K5 Nikteb kitbiet deskrittivi ta’ bejn 200 u 250 kelma fuq persuni, postijiet, avvenimenti, u l-bqija.

 

  • Deskrizzjoni ta’ persuna jew karattru

Kitba ta’ komponiment deskrittivL-akbar ħabib tiegħi

Din il-mappa kunċettwali nħadmet permezz tas-sit https://www.text2mindmap.com/

L-akbar habib tieghi

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija mis-Sur Ryan Caruana

Għan tar-riżorsa: Din ir-riżorsa hija intenzjonata biex tintroduċi lill-istudenti mal-kitba deskrittiva.

Deskrizzjoni tar-riżorsa: Fl-1 paġna, l-istudenti jgħaqqdu l-istampa (li tirrappreżenta d-diversi kwalitajiet li huwa mogħni bihom il-bniedem) u jitkellmu dwar dawn il-kwalitajiet.
Fit-2 paġna, l-istudenti jċaqalqu l-kaxxi ta’ taħt l-istampi biex jikxfu l-frażi li tiddeskrivi dik l-istampa.
It-3 paġna, l-istudenti jiffamiljarizzaw ruħhom mat-terminu. Kitba Deskrittiva.

 


  • Deskrizzjoni ta’ Post

Riżorsa għall-Bord Interattiv bħala għajnuna għall-kitba ta’ deskrizzjoni ta’ post minn Maria Bonanno, Ryan Caruana u Dorianne Bonello.

Għan tal-Attività: Din l-attività tista’ tintuża bħala introduzzjoni għas-suġġett. L-istudenti jistgħu jintalbu jiddeskrivu dak li qed jaraw fl-istampi li jkunu kixfu, jekk qattx żaru xi post simili, l-użu tal-postijiet, l-emozzjonijiet li jqanqlu fihom dawn il-postijiet eċċ.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jfittxu taħt l-istampi ta’ bibien biex jaraw liema stampa tolqothom l-aktar. Wara kull stampa li jikxfu jiddeskrivu kif spjegat aktar ‘il fuq.

Deskrizzjoni ta' Post

 


Kitba ta’ djalogu u taħriġ ieħor marbut mat-tema tal-Baħar – (Komik ta’ Jessica Schembri u Daniela BaldacchinoPDF | DOC

Filmat fuq il-kelma Klamar (FIMBank)


 

  • Kitba ta’ Slowgan

R3, K3: Noħloq slowgans fuq temi fattwali u norbot magħhom stampi jew ritratti li jaqblu magħhom.

Kartun bi djalogu dwar il-bżonn li nħarsu u nipproteġu s-Siġar u b’taħriġ fuq il-kitba ta’ slowgan.  (Maria Agius)

Kartun bi djalogu dwar l-importanza tal-konservazzjoni tal-Ilma u b’taħriġ dwar il-kitba ta’ Slowgan. (Maria Agius)


  • Kitba dwar Sett ta’ Stampi

R1 K2 Inqassam il-kitba tiegħi f’paragrafi ta’ qisien differenti skont it-tifsila mitluba mill-ġeneru li nkun qed nikteb u norbothom flimkien biex ikollhom kontinwità, loġika u koerenza.
R3 K4 Nikteb testi fattwali, fosthom artikli u rapporti, ta’ bejn 120 u 150 kelma, b’tagħrif fuq ngħidu aħna l-ambjent, postijiet, avvenimenti u ġrajjiet.

It-Tfal fil-Gwerra

It-tfal fil-gwerra


Malala Yousafzai

Malala Yousafzai

 

R1 K4 Nikteb rakkonti fittizji, bħal tal-fantaxjenza, tas-seħer, tal-biża’, u l-bqija, ta’ bejn 120 u 150 kelma li jkun fihom karattri, ġrajjiet, postijiet u ambjenti.

 

Bla Flus

Bla Flus 2

Id-Dar Misterjuza

Id-Dar Misterjuza


Mument ta’ Aljenazzjoni

Mument ta Aljenazzjoni

Sewqan Irresponsabbli

Sewqan Irresponsabbli


  • Kitba Argumentattiva

R2 Nikteb kitbiet argumentattivi fejn infisser il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ pożizzjoni, opinjoni u l-bqija ta’ bejn 150 u 200 kelma bbażati fuq informazzjoni riċerkata.

Għanqbuta ta’ ideat dwar din it-tema għall-kitba ta’ Komponiment Argumentattiv

Biex temenda din l-għanqbuta kkopja l-kontenut ta’ L-Uniformi: Argumenti Favur u Kontra f’dan is-sit text2mindmap

Ikklikkja biex taċċessa riżorsa tal-qari dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-uniformi. 


  • L-Użu ta’ Dizzjunarju u Teżawru

R3 K5 Ninqeda sew b’dizzjunarji u teżawri biex infittex il-kliem li ma nkunx naf xi jfisser, kif jinkiteb, kif jingħad u kif jinqara, fi kliem ieħor, billi nuża l-ordni alfabetika l-għerq jew iz-zokk morfemiku, il-mamma jew il-forma ewlenija tal-kelma, l-etimoloġija, u l-bqija.

Qabbel il-kliem mat-tifsirRiżorsa Interattiva Online marbuta ma’ Kapitlu 4 tar-rumanz Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta (Elysia Ciantar)


 


  • Reċensjoni ta’ Film

R3 K9 Nikteb reċensjoni ta’ film/dramm li nkun rajt u ktieb li nkun qrajt u nagħti l-fehmiet tiegħi fuq il-produzzjoni artistika, il-ġrajja, il-karattri u l-bqija.

 

Reċensjoni tal-Film Il-Misteru tal-Għoġol tad-Deheb (2017): Taħriġ Online 

Dan it-taħriġ jista’ jintuża kemm biex jintaħqu l-kisbiet tal-Kitba kif ukoll tal-Metalingwa.

Imla l-vojt bil-kelma miktuba korrett. 


Reċensjoni tal-Film Charlie’s Angles (2019): Preżentazzjoni (PDF / PPT)

Karta tat-Taħriġ (PDF / DOC)


 


Reċensjoni ta’ Ktieb

Kartun dwar ir-rabta bejn il-ħin liberu, l-passatempu u l-qari b’taħriġ dwar reċensjoni ta’ ktieb. (Matthew Chappell)

 


 


  • Xogħol l-Istudenti

Storja Narrattiva Ma kinitx gidma ta’ nemusaShanise Chetcuti (Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina, Il-Mosta)

Deskrizzjoni ta’ Persuna Katrina Galea Curmi (Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina In-Naxxar, Għalliem Mark Ciantar)

Deskrizzjoni Katrina G C

 

Deskrizzjoni ta’ PersunaAllezea Galea (Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina Naxxar,Għalliem Mark Ciantar)

Allezea Galea