Id-Disa’ Sena (3 SEK) – Is-Sillabu

IS-SILLABU FIL-QOSOR U AĠĠORNAT

Is-Sillabu tal-Malti għad-Disa’ Sena (SEK)

Is-Sillabu tal-Malti (SEC) 2023


LINJI GWIDA GĦALL-EŻAMIJIET ANNWALI

Gwida lill-Għalliema għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ

Termini Letterarji assessjati fl-Eżamijiet Annwali tal-Malti

Linji Gwida għall-Eżamijiet Annwali fl-iskejjel Sekondarji


 

LINJI GWIDA DWAR IL-KITBA

Linji gwida għall-għalliema tal-Iskejjel Medji u Sekondarji dwar il-Kitba


 

TAĦDIT/PROĠETT

Aġġornament fit-Taħdit/Proġett bil-Malti

Lista ta’ kotba tal-qari bil-Malti għall-proġett tat-taħdit fit-tielet sena sekondarja.


 

DOKUMENTAZZJONI

Ta’ min ifakkar li kull għalliem jeħtieġ li jkollu tliet dokumenti ewlenin u uffiċjali biex iżomm rendikont ta’ xogħlu. Dawn huma:

  1. L-iskema/il-pjan ta’ ħidma (preferibbilment mifrux fuq sena skolastika sħiħa.)
  2. Rendikont tal-Ippjanar u x’sar f’kull lezzjoni ma’ kull klassi.
  3. Il-pjan ta’ kull lezzjoni.

Biex ngħinu lill-għalliema (speċjalment dawk ġodda) qegħdin intellgħu linji gwida u galvi ta’ dawn id-dokumenti u l-elementi ewlenin li għandhom jinkludu. Qegħdin jittellgħu fil-format Word biex l-għalliema jkollhom kull flessibiltà li jaddattaw dawn il-galvi għall-ħtiġijiet personali tagħhom.

Hawn issibu wkoll l-iskema tal-marki għall-komponiment ġenerali.


href=”https://statcounter.com/” target=”_blank”>hit counter