Il-Ħdax-il Sena (5 SEK) – Is-Sillabu

IS-SILLABU FIL-QOSOR U AĠĠORNAT

 

Rotta 1

Is-Sillabu tal-Malti u t-Tqassim tal-Karta Annwali għall-Rotta 1

Iċ-Ċirkulari | Il-Sillabu Rotta 1

Rotot 2 u 3

Is-Sillabu tal-Malti fil-Qosor u Aġġornat

Is-Sillabu tal-Malti (SEC) 2021


LINJI GWIDA GĦALL-EŻAMIJIET ANNWALI

Linji Gwida għall-Eżamijiet Annwali tal-Ħames Sena ta’ Rotta 2 u 3

Termini Letterarji assessjati fl-Eżamijiet Annwali tal-Malti


 

LINJI GWIDA DWAR IL-KITBA

Linji gwida għall-għalliema tal-Iskejjel Medji u Sekondarji dwar il-Kitba


 

RAPPORTI TAL-EŻAMINATURI

Ir-Rapport tal-Eżaminaturi fil-livell taċ-ĊES Mejju


 

DOKUMENTAZZJONI

Ta’ min ifakkar li kull għalliem jeħtieġ li jkollu tliet dokumenti ewlenin u uffiċjali biex iżomm rendikont ta’ xogħlu. Dawn huma:

  1. L-iskema/il-pjan ta’ ħidma (preferibbilment mifrux fuq sena skolastika sħiħa.)
  2. Rendikont tal-Ippjanar u x’sar f’kull lezzjoni ma’ kull klassi.
  3. Il-pjan ta’ kull lezzjoni.

Biex ngħinu lill-għalliema (speċjalment dawk ġodda) qegħdin intellgħu linji gwida u galvi ta’ dawn id-dokumenti u l-elementi ewlenin li għandhom jinkludu. Qegħdin jittellgħu fil-format Word biex l-għalliema jkollhom kull flessibiltà li jaddattaw dawn il-galvi għall-ħtiġijiet personali tagħhom.

Hawn issibu wkoll:

L-iskema tal-marki għall-komponiment ġenerali (2016) u l-komponiment letterarju.

hit counter