Il-Grammatika – 1Il-Grammatika

Sett kartini u sett ieħor ta’ kartolini bl-alfabett Malti (Graziella Micallef, għalliema fl-Iskola Primarja ta’ Birkirkara)

Kartini bl-alfabett

Kartolini (a b) Kartolini (ċ d) Kartolini (e f)
Kartolini (ġ g) Kartolini (ħ i) Kartolini (ie h)
Kartolini (j k) Kartolini (l m) Kartolini (n o)
Kartolini (p q) Kartolini (r s) Kartolini (t u)
Kartolini (v w) Kartolini (x z) Kartolini (ż għ)

Flimkien mat-tfal tagħkom, araw ukoll l-alfabett Malti kantat  minn hawn.

 


 

Lista ta’ kliem f’ordni alfabetika (Josette Baldacchino)

Lista ta’ kliem f’ordni alfabetika li tista’ tintuża mill-għalliema tas-snin bikrin waqt it-taħriġ li jagħmlu għall-għarfien tal-ewwel ittra fi kliem. Kull kelma fiha l-istampa marbuta magħha. Din ir-riżorsa tista’ tintuża wkoll mal-istudenti li għadhom qed jitgħallmu l-Malti biex iwessgħu l-vokabularju tagħhom.

Ikklikkja fuq l-ittri biex tniżżel il-preżentazzjoni rispettiva.

 

a b ċ d e
f ġ g h
ħ i ie j k
l m n o p
q r s t u
v w x ż z

L-alfabett Malti kantat mit-tfal tal-Ewwel Sena tal-Iskola Primarja ta’ Birkirkara, fil-Kulleġġ Santa Tereża.

L-idea ta’ dan il-proġett hija tal-għalliema tal-Ewwel Sena, is-Sa Graziella Micallef. Hija għamlet strofa għal kull ittra tal-alfabett biex it-tfal ikantawhom u b’hekk  jitgħallmu l-ittri kollha b’mod divertenti. Barra l-mużika kitbet ukoll storja qasira u ħelwa fuq kull ittra. L-għalliema jistgħu jużaw dawn l-għanjiet u l-istejjer waqt it-tagħlim tagħhom. Il-produzzjoni viżiva ħa ħsiebha s-Sur Mario Demanuele.

Kantata Moqrija Kantata Moqrija
a a b b
ċ ċ d d
e e f f
ġ ġ g g
h h
ħ ħ i i
ie ie j j
k k l l
m m n n
o o p p
q q r r
s s t t
u u v v
w w x x
ż ż z z

Riżorsi tal-alfabett għall-bord interattiv (Starboard) biex jgħinu lit-tfal biex jibdew jaqraw. Dawn ir-riżorsi tħejjew mis-Sa Josienne Hili.

a b ċ d e
f ġ g h
ħ i ie j k
l m n o p
q r s t u
v w x ż z

LOGĦOB INTERATTIV BL-ITTRI

 • L-ittra a (Helen Barbara)

L-ittra a

 • L-Ittra b  (Helen Barbara)

L-ittra b

 

 • L-ittra ċ (Josette Baldaccino)

stampa ittra c

 • L-ittra d  (Helen Barbara)

L-ittra d

 

 • L-ittra e (Josette Baldacchino) 

ittra e stampa

 • L-ittra f  (Helen Barbara)

L-ittra f

 • L-ittra ġ  (Helen Barbara)

l-ittra ġ

 

 • L-ittra g (Josette Baldacchino)

ittra g stampa

 

 • L-Ittra (Josette Baldacchino)

ittra gh stampa

 

 • L-ittra h (Josette Baldacchino)

ittra h stampa

 

 • L-ittra ħ (Josette Baldacchino)

11 stampa

 

 • L-ittra i (Josette Baldacchino)

ittra i stampa

 

 • L-ittra ie (Josette Baldacchino)

ittra ie stampa

 

 • L-ittra j (Josette Baldacchino)

ittra j stampa

 

 • L-ittra k (Josette Baldacchino)

ittra k stampa

 

 • L-ittra l (Josette Baldacchino)

ittra l stampa

 

 • L-ittra m (Josette Baldacchino)

ittra m stampa

 

 • L-ittra n (Josette Baldacchino)

itta n stampa

 

 • L-ittra o (Josette Bakdacchino)

ittra o stampa

 

 • L-ittra p (Josette Baldacchino)

ittra p stampa

 • L-ittra q  (Helen Barbara)

L-ittra q

 

 • L-ittra r (Josette Baldacchino)

ittra r stampa

 • L-ittra s  (Helen Barbara)

L-ittra s

 • L-ittra t  (Helen Barbara)

L-ittra t

 

 • L-ittra u (Josette Baldacchino)

ittra u stampa

 

 • L-ittra v (Josette Baldacchino)

ittra v stampa

 

 • L-ittra w (Josette Baldacchino)

ittra w stampa

 

 • L-ittra x (Josette Baldacchino)

   

ittra x stampa

 

 • L-ittra ż (Josette Baldacchino)

29 stampa

 

 • L-ittra z (Josette Baldacchino)

ittra z stampa

 

 

 

Logħob bil-kartini

L-ittra a

It-tqabbil tal-kartini (bl-ewwel żewġ ħsejjes tal-kelma)  mal-istampi fil-gradilja.

L-Ittra a fil-bidu

It-tqabbil tal-kartini (bl-aħħar żewġ ħsejjes tal-kelma) mal-istampi fil-gradilja.

L-ittra a

Logħob bil-kartini bl-ittra i

It-tqabbil tal-kartini (bl-ewwel żewġ ħsejjes tal-kelma) mal-istampi fil-gradilja.

L-ittra i fil-bidu

Taħriġ dwar l-ittra fil-bidu tal-kelma.

Biex tibda

Taħriġ dwar l-ittra fl-aħħar tal-kelma.

Biex tispicca

Logħob bil-kartini bl-ittri tal-alfabett

It-tqabbil tal-kartini 1 (bl-ewwel ħoss) mal-istampi fil-gradilja.

Revizjoni tal-alfabett 2

It-tqabbil tal-kartini 2 (bl-ewwel ħoss) mal-istampi fil-gradilja.

Reviżjoni tal-alfabett

Taħriġ dwar l-ewwel konsonanti tal-kelma (b u d; b u p; ġ u g; m u n; p u q; ż u z; ).

Il-kons b u d

Taħriġ dwar il-vokali (a, i, e, o, u).

Il-Vokali

Taħriġ dwar il-konsonanti doppji.

Il-konsonanti

Taħriġ għar-reviżjoni. (Kemm hemm ittri fil-kelma u ifred il-konsonanti mill-vokali.)

Revizjoni

Taħriġ dwar il-ħsejjes tal-kliem (Sib il-kliem li jirrima.) PDF | DOC

Kliem li jirrima

Taħriġ dwar is-sillabi fil-kliem (Għodd is-sillabi fil-kelma.)

Ghodd is-sillabi

Taħriġ dwar il-ħoss tal-bidu tal-kelma (Sib l-istampa li ma taqbilx). PDFDOC

Sib il-hazina

IS-SILLABAR

Nilagħbu bis-Sillabi

Sillabi

Taħriġ/leħħiet dwar is-Sillabar.

Lehhiet

Aktar taħriġ/leħħiet dwar is-Sillabar.

Lehhiet 1

L-Alliterazzjoni

Preżentazzjoni fuq l-Alliterazzjoni (l-istess ħsejjes tal-konsonanti fis-sentenza) minn Noreen Cachia Borg, għalliema tal-programm tal-litteriżmu NWAR.
Alliterazzjoni

IL-GRAMMATIKA

In-Numri 0 sa 10 – Preżentazzjoni / Leħħiet

numri-zero-sa-ghaxra-y-1-2In-Numri 1 sa 10 – Taħriġ

30-numri-1-10In-numri 1-10 (Flipchart) – Taħriġ

31-numri-1-10In-numri

Dawn ir-riżorsi huma maħsuba biex jintużaw fil-kinder u fl-ewwel snin tal-primarja biex jitrawmu fl-għaddu bil-Malti sa minn età bikrija.

Numri mill-1 sat-3      Numri mill-4 sas-6      Numri mis-7 sal-10


L-Ittri Kapitali

Meta nuża l-ittri kapitali – Preżentazzjoni

L-Ittri Kapitali - meta nuzahom - prezentazzjoni yr 1,2 

Meta nuża l-ittri kapitali – Taħriġ

L-Ittri Kapitali - meta nuzahom - tahrig yr 1,2

L-Ittri Kapitali fil-Bidu tas-Sentenza – Preżentazzjoni

L-Ittri Kapitali fil-Bidu tas-Sentenza - prezentazzjoni Yr 1,2

Il-Pronomi Demostrattivi (Din, Dan, Dawn)

Preżentazzjoni tas-Sa Antonella Ferrante u tas-Sa Louise Chircop.

Din, dan u dawn

Din, Dan u Dawn

 

Il-kuluri

Il-kuluri tagħna

Preżentazzjonijiet  dwar il-kuluri tas-Sa Antonella Ferrante u tas-Sa Louise Chircop.

Il-kuluri

Il-kuluri

Il-forom

Il-forom (fis-singular)

Il-forom (fil-plural)

X’forma hi?

Il-forom 3D (fis-singular)

Il-forom 3D (fil-plural)

Il-Punteġġjatura

Il-Punteġġjatura – Riżorsa magħmula mis-Sa Sarah Buttigieg, għalliema tal-1 Sena fl-iskola primarja ta’ Marsaxlokk

L-annimali

Hawnhekk għandkom xi riżorsi biex tużawhom fil-klassi fuq il-bord interattiv. Għandkom l-aktar annimali popolari mat-tfal – kemm dawk li nsibu madwarna, kif ukoll dawk li narawhom fuq it-televixin. Qegħdin maqsumin f’sillabi biex it-tfal jitgħallmu jaqrawhom sew.

L-annimali madwarna (dan)

L-annimali madwarna (din)

L-annimali madwarna (maqsumin f’sillabi)

Annimali oħrajn (dan)

Annimali oħrajn (din)

Annimali oħrajn (dan – maqsumin f’sillabi)

Annimali oħrajn (din – maqsumin f’sillabi)

Annimali żgħar

Annimali żgħar (maqsumin f’sillabi)

 Preżentazzjoni dwar kif għandna nieħdu ħsieb il-lapes, mis-Sa Antonella Ferrante u mis-Sa Louise Chircop.

Il-lapes Il-lapes