Il-Malti bħala Lingwa Barranija – Medja

Riżorsi għall-Istudenti Barranin fl-Iskola Medja.

Dokumenti relatati mat-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija – Livell Medju/Sekondarja.

Assessjar Formattiv- Medja_Sekondarja


Qafas ta’ Referenza għall-Metodoloġiji Plurali (QREMP) għal-Lingwi u l-Kulturi 

X’inhu? Huwa deskrizzjoni kompluta li timplimenta b’mod konkret il-kompetenzi plurilingwi u interkulturali u r-riżorsi li jistgħu jiġu żviluppati fit-tagħlim grazzi għall-metodoloġiji plurali. Għaldaqstant il-QREMP jikkontribwixxi b’mod sostanzjali biex jintlaħqu l-għanijiet edukattivi maħsuba mill-Kunsill tal-Ewropa f’dak li għandu x’jaqsam mal-lingwi u l-kulturi.

X’inhuma l-metodoloġiji plurali?  Il-metodoloġiji plurali għal-lingwi u l-kulturi huma metodoloġiji didattiċi li jinvolvu l-użu ta’ bosta (jew għallinqas aktar minn waħda) lingwi u kulturi fl-istess ħin waqt il-proċess tat-tagħlim… Aktar…

Min għandu jkun jaf dwar il-QREMP? L-għalliema tas-suġġetti kollha li għandhom interess fl-edukazzjoni plurilingwi u interkulturali. Dawk li jħarrġu lill-għalliema, dawk li jieħdu deċiżjonijiet fil-kamp tal-edukazzjoni lingwistika, dawk li jfasslu l-kurrikulu u l-programmi skolastiċi kif ukoll kittieba ta’ kotba għat-tagħlim.

Il-QREMP joffri:
• Deskrizzjoni sistematika tal-kompetenzi u r-riżorsi (Tagħrif, Kapaċitajiet Attitudnijiet) li għandhom jiġu żviluppati fi prospettiva ta’ edukazzjoni plurilingwi u interkulturali… Aktar…
• Database li tipprovdi materjal għat-tagħlim online…Aktar…
• Kitt għat-taħriġ tal-għalliema online …Aktar…

F’dan is-sit wieħed isib bosta riżorsi għat-tagħlim tat-tieni lingwa.


Riżorsi maħluqa b’koperazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Malti fid-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Iskola Medja tan-Naxxar tal-Kulleġġ Marija Reġina. 

 

Riżorsi għat-Tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija

 

 • L-Ordni Alfabetika 

Lezzjoni b’riżorsi interattivi bl-għan li l-istudenti jitgħallmu jordnaw il-kliem skont ordni tal-alfabett Malti. (Marvic Lanzon u Christine Meli)


 

L-Alfabett – Il-Ħaxix u l-Frott

Kemm taf Ħaxix u Frott?
Filmat dwar vokabolarju u kif jinkitbu l-ismijiet tal-Frott u l-Ħaxix (Fiona Camilleri)


 

Meta mmur nixtri l-Frott u l-Ħaxix – Preżentazzjoni b’vokabolarju utli għal meta wieħed imur jixtri l-frott u l-ħaxix. (Fiona Camilleri)

 

Karti tat-Taħriġ dwar vokabolarju marbut mal-Frott u l-Ħaxix (Fiona Camilleri)


 


 •  Il-Pronomi Personali

Filmat dwar il-Pronomi Personali (Fiona Camilleri)

Karti tat-Taħriġ (Doc / PDF) fuq il-Pronomi Personali (Fiona Camilleri)

 


 • Il-Ħin

Riżorsi ta’ Francesco Vassallo, Daniela Caruana Lia, Ayrton Sammut.

Is-sigħat. (PowerPoint)

l-arlogg

Nota – Kif naqraw il-ħin bil-Malti (Karta tat-Taħriġ)

in-nota-kif-naqraw-il-hin-bil-malti

Is-Sigħat – Ikteb il-Ħin – Karta tat-Taħriġ

karta-tat-tahrig-ikteb-il-hin-taht-l-arloggi-vojtaIl-Ħin Diġitali u l-Fittiexa – Karta tat-Taħriġ

karta-tat-tahrig-hin-digitali-u-fittiexa

Agħżel il-Ħin it-Tajjeb – Karta tat-taħriġkarta-tat-tahrig-aghzel-il-hin-it-tajjebId-Djarju Tiegħi – Karta tat-Taħriġ

karta-tat-tahrig-id-djarju-tieghi

Stħarriġ dwar il-Ħin – Karti tat-taħriġ PPT | PDF

survey-tal-klassi-dwar-il-hin-bil-malti

Il-Ħin – neqsin kwart, u nofs, u kwart(PPT | PDF)

il-hin-u-kwart_neqsin-kwart

Logħba – Aqta’ x’ħin hu. (PPT | PDF)

9-loghba-i-spy-aqta-x-hin-hu

Il-Ħin Diġitali Karta tat-taħriġ

13-karta-tat-tahrig-ikteb-il-hin-digitali

Logħba Konklużiva Eżerċizzju tas-Smigħ li jinkludi kwizz

loghba-konklusiva

Karti tat-Taħriġ fuq il-Logħba Konklużiva  (PDF | DOC)

15-karta-tat-tahrig-loghba-konkluziva

Tliet stampi għall-użu tal-għalliema u l-istudenti dwar il-ħin.

12-il-hin-neqsin-kwart-comic

10-il-hin-u-nofs-comic 11-il-hin-u-kwart-comic


 

Avviż – Jum l-Annimali

Taħriġ interattiv permezz tal-Microsoft Forms fil-ħila tas-Smigħ imħejji mis-Sa Amanda Lupi Spencer .

K9. Nidentifika l-punti ewlenin f’messaġġi, avviżi qosra u rapporti marbutin ma’ temi li ġejt mgħallma dwarhom. 

Edukaturi li jixtiequ jemendaw dan it-taħriġ jistgħu jikklikkjaw hawn.

 


Preżentazzjoni  għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Ħin mħejjija minn Helen Barbara.

Il-hin2


 

 • Il-Konsonanti Xemxin u Qamrin

Lezzjoni bl-għan li l-istudenti jitgħallmu jagħżlu bejn il-konsonanti xemxin u qamrin. (Keith Caruana u Justin Borg)

Il-Passi tal-Lezzjoni – Il-Konsonanti Xemxin u Qamrin

Il-Preżentazzjoni 

L-attivita interattiva permezz tal-bord interattiv (Ikklikkja hawn biex tinstalla l-Openboard )

 

 

 • Vokabolarju marbut mal-ismijiet tal-pajjiżi – (Abigail Inguanez, Joanne Gauci u Dylan Camilleri)

Preżentazzjoni bl-ismijiet ta’ xi gżejjer fil-Mediterran

il-gzejjer-fil-meditterran

 


 

 • L-Artiklu

Preżentazzjoni interattiva biex l-istudenti jitgħallmu l-ismijiet tal-pajjiżi u l-kontinenti bil-Malti b’enfasi fuq l-artiklu.

dawra-durella-mad-dinja

Preżentazzjoni Kwizz dwar l-artiklu u vokabolarji marbut ma’ ismijiet ta’ bliet kapitali.

jeopardy

Preżentazzjoni u Karti tat-taħriġ Qabbel l-artiklu mal-pajjiżi.

qabbel-l-artiklu-mal-pajjiz

Karta tat-taħriġ (DOC | PDF) dwar xi gżejjer u l-pajjiż li jiffurmaw parti minnu. 

tahrig-gzejjer

Karta tat-taħriġ (DOC | PDF) dwar il-bliet kapitali, iċ-ċittadini u l-lingwa uffiċjali ta’ xi pajjiżi.

tahrig-lingwi

Karta tat-taħriġ / Tisliba (DOC | PDF) fuq xi pajjiżi u l-bliet kapitali tagħhom.

tisliba-bliet-kapitali

 

Logħob tal-Memorja – Taħriġ dwar l-Artiklu (Abigail Inguanez, Joanne Gauci u Dylan Camilleri)

Istruzzjonijiet (PDF | DOC)

istruzzjonijiet-ghal-memory-gameLogħba 1

pajjizi-bla-artiklu

Logħba 2

pajjizi-bl-artiklu-il

Logħba 3

bnadar-3

Logħba 4

pajjizi-bl-artiklu-xemxi

Ir-Rota tal-Fortuna: Preżentazzjoni interattiva għat-taħriġ tat-tlissin tal-ismijiet tal-bliet kapitali.

ir-rota-tal-fortuna

Fejn Sifirt? (Kartun) – Taħriġ dwar it-tlissin ta’ ismijiet ta’ pajjiżi u l-bliet kapitali tagħhom, it-tħaddim tal-artiklu u spunt biex titqanqal taħdita sempliċi dwar is-safar u l-pajjiżi li l-istudenti żaru.

cartoon-fejn-sifirtTista’ tniżżel din ir-riżorsa ġo zip file biex tkun tista’ temendaha bil-programm Cartoon Story Maker
 


 
L-Użu u t-Tqassim tad-Dizzjunarju: Preżentazzjoni Interattiva – Is-8 sena Rotta 1 – Qari: Kisba numru 9  (Joanne Vella Falzon


 


 

 • L-Arblu tar-Razza (Josienne Farrugia)

Preżentazzjoni għat-Taħdit.

familja_tahditKarta tat-Taħriġ (PDF | DOC)

familja-1Karta tat-Taħriġ – Kwizz (PDF | DOC)

familja-2

 


 

 • Id-Dehra, l-Għajnejn u x-Xagħar

 

Verbi marbutin mad-Dehra – (Preżentazzjoni) – Josette Baldacchino

Verbi Dehra_Medja

 

L-Għajnejn u x-Xagħar (Noti) – Stephanie Dempsey

Ix-Xaghar u l-Ghajnejn

 

L-Apparenza (Noti) – Stephanie Dempsey

L-Apparenza

 

Qabbel l-Istampa mal-Paragrafu (Karta tat-Taħriġ) – Stephanie Dempsey

Qabbel l-Istampa mal-Paragrafi

 

Aqta’ Min Jien (Logħba) – Stephanie Dempsey

Min Jien


 

Rachel u Stefan (Joanne Camilleri

Taħriġ il-Fehem bl-Istruzzjonijiet bil-Malti biss.
Taħriġ il-Fehem bl-Istuzzjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż  


 

 • Ilbies u Ħwejjeġ

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-ilbies, imħejjija minn Tiziana Bugeja.

Lbies vokabolarju

 

 

Qari (2) Waqt li naqra nifhem kliem bl-għajnuna tal-viżwal.

Taħriġ interattiv (Qabbel l-Istampa mal-Kelma) fuq vokabularju marbut mat-tema tal-ħwejjeġ imħejji minn Sylvana Farrugia. 


 

 • It-Temp u l-Ilbies 

Kif inhu t-temp – Preżentazzjoni (Stephanie Dempsey)

Kif inhu t-tempIt-temp u l-istaġuni – Karta tat-taħriġ (Stephanie Dempsey)

It-Temp u l-IstaguniIl-Ħwejjeġ – Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju (Stephanie Dempsey)

 

Il-hwejjeg

 

Ilbies u Aċċessorji – Karta tat-taħriġ ta’ vokabolarju (Stephanie Dempsey)

 

L-Ilbies

 

Kif inhu t-temp fis-sajf u x’nilbsu? – Karta tat-taħriġ b’enfasi fuq il-kitba (Stephanie Dempsey)

It-temp u l-ilbies KitbaX’inhuma lebsin?Karta tat-taħriġ għall-fehim mill-qari (Stephanie Dempsey)

X'inhuma lebsinL-Ilbies – Karti tat-taħriġ għall-kitba (Stephanie Dempsey)

L-ilbies 1

It-Temp u l-Ilbies – Silta għall-qari u taħriġ għall-fehim mis-smigħ (Stephanie Dempsey)

It-temp u l ilbies Qari

Is-Sriep u s-Slielem – Logħba relatata mat-temp (Stephanie Dempsey)

Loghba Sriep u Slielem


 

Verbi marbutin mal-Ħwejjeġ – Josette Baldacchino

Verbi Hwejjeg


 

 • L-Istaġuni u t-Temp

Dawn ir-riżorsi huma mnebbħa minn idea ta’ D. Kenely, T. Bugeja, M. Saliba, R. Farrugia, A. Chetcuti u D. Buhagiar u prodotti mid-Dipartiment tal-Malti.

Preżentazzjoni dwar vokabolarju marbut tal-istaġuni u mat-temp.

L-Istaguni u t-Temp

 

Karti tat-taħriġ dwar ir-rapport u t-tbassir tat-temp.

Rapport tat-Temp

 

Ir-Rapport tat-Temp: Taħriġ interattiv (PPT) It-8 Sena (Smigħ) (Stephanie Sciberras)

 

Riżorsa għall-Bord Interattiv dwar vokabolarju marbut mal-istaġuni.

L-istaguni


 

 • Il-Basket tal-Iskola

Riżorsa bil-Bord Interattiv (StarBoard) dwar vokabolarju marbut mal-Kontenut tal-Basket tal-Iskola immirat għas-7 Sena (Rotta 1) imħejjija minn Maureen Zammit

Kitba (3): Nikteb lista tal-affarijiet li għandi fil-basket tal-iskola u listi ta’ affarijiet oħra dwar it-temi li tgħallimt jew qed nitgħallem dwarhom.

Deskrizzjoni tar-Riżorsa:

Fl-ewwel taħriġ (p.2) l-istudenti jridu jgħidu l-isem tal-oġġetti li qed jaraw wieħed wieħed u jħassru l-mistoqsijiet biex jaraw jekk qalux ir-risposta t-tajba. 
Fit-tieni taħriġ (p.3) l-istudenti jridu jimlew il-vojt fis-sentenzi permezz tal-kliem li hemm fil-kaxxa ta’ fuq. 
Fit-3 taħriġ (p.4) l-istudenti jridu jgħaqqdu l-kelma mal-frażi li taqbel billi jpinġu linja.    

 


 

 • Qari ta’ Riklam

Qari ta’ Reklam – Taħriġ Interattiv immirat għat-8 Sena (Rota 2) imħejjji minn Maureen Zammit.

 Qari (3): Insib informazzjoni speċifika f’kitbiet bħal reklami, fuljetti u skedi ta’ ħinijiet.


 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ verbi marbuta mal-Passatempi u l-Isport (Josette Baldacchino)

Verbi Passatempi_Medja

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Passatempi. (Josienne Farrugia)

il-passatempi-sek


 

 • Postijiet ta’ Interess

Preżentazzjoni – Taħdit Titgħallem tistaqsi biex issib postijiet ta’ interess f’Malta. (Josienne Farrugia)

nixtieq-immur

 


 

 • L-Ikla t-Tajba

Din ir-riżorsa hija mnebbħa minn idea ta’ D. Fenech, V. Camilleri, V. Cauchi, J. Darmanin u S. Gauci u prodotti mid-Dipartiment tal-Malti.

Preżentazzjoni bl-awdjo dwar it-terminoloġija użata f’restorant. Din ir-riżorsa tista’ tintuża wkoll biex jitqanqal għarfien u diskussjoni dwar l-ikel tradizzjonali Malti.

L-ikla t-tajba


 

 • Direzzjonijiet

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ Direzzjonijiet. Addattata wkoll għat-taħdit dwar il-Belt tal-Imdina u l-postijiet interessanti li fiha din il-belt.

Mdina Direzzjonijiet


 
Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ Direzzjonijiet fuq idea tal-għalliema Fiona Camilleri, Ruth Cassar, Maria Cachia u Abijel Dingli u prodotta mid-Dipartiment tal-Malti.

Direzzjonijiet

Karta Taħriġ dwar id-Direzzjonijiet bħala ri-infurzar u/jew reviżjoni tal-vokabolarju li l-istudenti jkunu tgħallmu permezz tal-preżentazzjonijiet preċedenti prodotta  mid-Dipartiment tal-Malti.

Karta tat-Tahrig_Direzzjonijiet


 

 • Tislim u Tislijiet

Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ frażijiet realtati ma’ Tislim u Tislijiet, imħejjija mid-Dipartiment tal-Malti fuq idea ta’ Tiziana Bugeja.

Tislim u Tislijiet


 

 • Xogħlijiet u Professjonijiet

Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Xogħlijiet u Professjonijiet, imħejjija mid-Dipartiment tal-Malti fuq idea ta’ Tiziana Bugeja.

Xogħlijiet u Professjonijiet


 

 • Il-Klassi

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-klassi, imħejjija minn Tiziana Bugeja.

Il-klassi_Vokabolarju


 

 • Ix-Xorb

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut max-Xorb, imħejjija minn Helen Barbara.

Ix-xorb2


 

 • Gastronomija

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Ħelu Tradizzjonali Malti, imħejjija minn Helen Barbara.

Helu tradizzjonali Malti

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Frott, imħejjija minn Helen Barbara.

Il-Frott2


 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Ħaxix, imħejjija minn Helen Barbara.

Il-ħaxix2


Verbi marbuta mal-IkelJosette Baldacchino

Verbi Ikel


 

Ejja Nsajru Flimkien – Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim tal-Imperattiv. (Louise Grech Abela)

 


 

Festi Nazzjonali u Reliġjużi Malti – Taħriġ Interattiv imħejji mis-Sa Ylenia Baldwin

 

Kartun dwar l-ikel tradizzjonali Malti. Ara dan il-kartun bil-brawżer Internet Explorer jew Microsoft Edge.
Ikel Tradizzjonali Malti

Kartun dwar il-ħelu tradizzjonali Malti u l-okkażjonijiet u l-festi meta jittiekel. Ara dan il-kartun bil-brawżer Internet Explorer jew Microsoft Edge.

Helu Tradizzjonali Malti

Ilgħab din il-logħba bil-brawżer Internet Explorer jew Microsoft Edge.

Memory Game Helu

 


 

 • Ħut u Ħlejjaq tal-Baħar

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Ħut u Ħlejjaq tal-Baħar, imħejjija minn Helen Barbara.

Hut u hlejjaq tal-bahar2

 


 

 • L-Annimali

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Annimali tar-Razzett, imħejjija minn Helen Barbara.

Fir-razzett2

 


 

 • Il-Kelb tal-Familja Tiegħi (Josienne Farrugia)

Fehim mill-Qari u Kitba marbut mat-tema tal-Annimali għall-istudenti tat-8 Sena

Preżentazzjoni – Il-Kelb Tiegħi Ricky

Il-Kelb tiegħi Rick – Karti tat-Taħriġ

 


 

 • Id-Dar u l-Kmamar ta’ ġo fiha

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ verbi marbuta mad-Dar (Josette Baldacchino)

Verbi Dar_Medja


 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kamra tal-Banju, imħejjija minn Helen Barbara.

Fil-kamra tal-banju 2


 
Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kċina mħejjija minn Helen Barbara.

Fil-Kcina


 
Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kamra tas-Sodda mħejjija minn Helen Barbara.

Fil-kamra tas-sodda2

 


 


 

Riżorsa bil-Bord Interattiv (Starboard) għat-8 Sena (Rotta 1) fuq vokabolarju marbut mad-dar imħejjija minn Stephanie Dempsey.

Taħdit (K6): Nitħaddet fuq suġġetti li nkun tgħallimt dwarhom bħal il-kamra/dar tiegħi , bil-mod, bil-pawsi u bil-ġesti fejn il-vokabularju użat huwa
wieħed bażiku; frażijiet sempliċi u sentenzi qosra.  

Deskrizzjoni tar-Riżorsa:
Fl-1 taħriġ (p.2) l-istudenti jridu jmexxu l-ismijiet tal-kmamar fil-kaxxi t-tajba. 
Fit-2 taħriġ (p.3) l-istudenti jridu jimlew il-vojt fil-paragrafu permezz ta’ kliem mill-kaxxa ta’ fuq. 
Fit-3 taħriġ (p.4) l-istudenti jridu jippruvaw jaqtgħu x’inhu l-verb u wara jmexxu l-istampi biex jikxfu l-verb moħbi taħt l-istampa.

 


 

Fehim mill-Qari u Kitba marbut mad-Dar f’forma ta’ storja għall-istudenti tas-7 Sena (Josienne Farrugia)

Preżentazzjoni – Mid-Djarju ta’ Marika

Karti tat-Taħriġ – Mid-Djarju ta’ Marika


 
Riżorsi għat-tagħlim tal-Malti lill-barranin minn Sharon Micallef Cann.

TEMA 1: JIEN

Preżentazzjoni dwar vokabolarju li wieħed juża biex jintroduċi lilu nnifsu.

Jien

Karti tat-taħriġ – (1) | (2) maħsuba biex l-istudenti jipprattikaw dak li tgħallmu permezz tal-preżentazzjoni.

Jien_HO

TEMA 2: IL-FAMILJA TIEGĦI

Ġenerali

Komiks – (1) | (2) Taħriġ dwar vokabolarju u sentenzi dwar il-membri tal-familja mħejjija minn Sue Flask

Leħħiet – agħżel il-membru tal-familja li tixtieq minn hawn taħt:

jien ħu oħt missier omm  
kuġin kuġina ziju zija nanna nannu

 

 

Preżentazzjoni (l-ewwel parti) – dwar informazzjoni personali.

Il-familja 1

Preżentazzjoni (it-tieni parti) – dwar il-maskil u l-femminil (dak u dik).

Il-familja_M_F

Preżentazzjoni (it-tielet parti) – reviżjoni taż-żewġ preżentazzjonijiet ta’ qabel.

Il-familja 3

Filmat qasir bl-użu tal-pronomi demostrattiv Dan, Din u Dawn, imħejjija minn Miriam Consiglio u Eva Mallia Consiglio.

Dan din dawn

 

Filmat b’konverżazzjoni bażika bejn żewġt itfal, imħejjija minn Miriam Consiglio u Eva Mallia Consiglio.

Djal1Bongu

Poeżija (PPT / PDF) addattata biex titkanta u/tinżifen, qabel ir-rikreazzjoni jew qabel ma l-istudenti jmorru d-dar, miktuba minn Connie Sciberras.

Gurnata Skola