Il-Malti bħala Lingwa Barranija – Medja

 

Riżorsi għall-Istudenti Barranin fl-Iskola Medja.

Dokumenti relatati mat-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija – Livell Medju/Sekondarja.

Assessjar Formattiv- Medja_Sekondarja


Qafas ta’ Referenza għall-Metodoloġiji Plurali (QREMP) għal-Lingwi u l-Kulturi 

X’inhu? Huwa deskrizzjoni kompluta li timplimenta b’mod konkret il-kompetenzi plurilingwi u interkulturali u r-riżorsi li jistgħu jiġu żviluppati fit-tagħlim grazzi għall-metodoloġiji plurali. Għaldaqstant il-QREMP jikkontribwixxi b’mod sostanzjali biex jintlaħqu l-għanijiet edukattivi maħsuba mill-Kunsill tal-Ewropa f’dak li għandu x’jaqsam mal-lingwi u l-kulturi.

X’inhuma l-metodoloġiji plurali?  Il-metodoloġiji plurali għal-lingwi u l-kulturi huma metodoloġiji didattiċi li jinvolvu l-użu ta’ bosta (jew għallinqas aktar minn waħda) lingwi u kulturi fl-istess ħin waqt il-proċess tat-tagħlim… Aktar…

Min għandu jkun jaf dwar il-QREMP? L-għalliema tas-suġġetti kollha li għandhom interess fl-edukazzjoni plurilingwi u interkulturali. Dawk li jħarrġu lill-għalliema, dawk li jieħdu deċiżjonijiet fil-kamp tal-edukazzjoni lingwistika, dawk li jfasslu l-kurrikulu u l-programmi skolastiċi kif ukoll kittieba ta’ kotba għat-tagħlim.

Il-QREMP joffri:
• Deskrizzjoni sistematika tal-kompetenzi u r-riżorsi (Tagħrif, Kapaċitajiet Attitudnijiet) li għandhom jiġu żviluppati fi prospettiva ta’ edukazzjoni plurilingwi u interkulturali… Aktar…
• Database li tipprovdi materjal għat-tagħlim online…Aktar…
• Kitt għat-taħriġ tal-għalliema online …Aktar…

F’dan is-sit wieħed isib bosta riżorsi għat-tagħlim tat-tieni lingwa.


 

 

Riżorsi maħluqa b’koperazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Malti fid-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Iskola Medja tan-Naxxar tal-Kulleġġ Marija Reġina. 

 

Riżorsi għat-Tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija

 

  • L-Ordni Alfabetika ta’ Marvic Lanzon u Christine Meli

Lezzjoni b’riżorsi interattivi bl-għan li l-istudenti jitgħallmu jordnaw il-kliem skont ordni tal-alfabett Malti.

 

Kartun dwar l-ikel tradizzjonali Malti. Ara dan il-kartun bil-brawżer Internet Explorer jew Microsoft Edge.
Ikel Tradizzjonali Malti

Kartun dwar il-ħelu tradizzjonali Malti u l-okkażjonijiet u l-festi meta jittiekel. Ara dan il-kartun bil-brawżer Internet Explorer jew Microsoft Edge.

Helu Tradizzjonali Malti

Ilgħab din il-logħba bil-brawżer Internet Explorer jew Microsoft Edge.

Memory Game Helu

  • Il-Ħin – Riżorsi ta’ Francesco Vassallo, Daniela Caruana Lia, Ayrton Sammut.

Is-sigħat. (PowerPoint)

l-arlogg

Nota – Kif naqraw il-ħin bil-Malti (Karta tat-Taħriġ)

in-nota-kif-naqraw-il-hin-bil-malti

Is-Sigħat – Ikteb il-Ħin – Karta tat-Taħriġ

karta-tat-tahrig-ikteb-il-hin-taht-l-arloggi-vojtaIl-Ħin Diġitali u l-Fittiexa – Karta tat-Taħriġ

karta-tat-tahrig-hin-digitali-u-fittiexa

Agħżel il-Ħin it-Tajjeb – Karta tat-taħriġkarta-tat-tahrig-aghzel-il-hin-it-tajjebId-Djarju Tiegħi – Karta tat-Taħriġ

karta-tat-tahrig-id-djarju-tieghi

Stħarriġ dwar il-Ħin – Karti tat-taħriġ PPT | PDF

survey-tal-klassi-dwar-il-hin-bil-malti

Il-Ħin – neqsin kwart, u nofs, u kwart(PPT | PDF)

il-hin-u-kwart_neqsin-kwart

Logħba – Aqta’ x’ħin hu. (PPT | PDF)

9-loghba-i-spy-aqta-x-hin-hu

Il-Ħin Diġitali Karta tat-taħriġ

13-karta-tat-tahrig-ikteb-il-hin-digitali

Logħba Konklużiva Eżerċizzju tas-Smigħ li jinkludi kwizz

loghba-konklusiva

Karti tat-Taħriġ fuq il-Logħba Konklużiva  (PDF | DOC)

15-karta-tat-tahrig-loghba-konkluziva

Tliet stampi għall-użu tal-għalliema u l-istudenti dwar il-ħin.

12-il-hin-neqsin-kwart-comic

10-il-hin-u-nofs-comic 11-il-hin-u-kwart-comic

Preżentazzjoni  għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Ħin mħejjija minn Helen Barbara.

Il-hin2


  • Il-Konsonanti Xemxin u Qamrin

Lezzjoni bl-għan li l-istudenti jitgħallmu jagħżlu bejn il-konsonanti xemxin u qamrin. (Keith Caruana u Justin Borg)

Il-Passi tal-Lezzjoni – Il-Konsonanti Xemxin u Qamrin

Il-Preżentazzjoni 

L-attivita interattiva permezz tal-bord interattiv (Ikklikkja hawn biex tinstalla l-Openboard )

 

 

  • Vokabolarju marbut mal-ismijiet tal-pajjiżi – (Abigail Inguanez, Joanne Gauci u Dylan Camilleri)

Preżentazzjoni bl-ismijiet ta’ xi gżejjer fil-Mediterran

il-gzejjer-fil-meditterran

Preżentazzjoni interattiva biex l-istudenti jitgħallmu l-ismijiet tal-pajjiżi u l-kontinenti bil-Malti b’enfasi fuq l-artiklu.

dawra-durella-mad-dinja

Preżentazzjoni Kwizz dwar l-artiklu u vokabolarji marbut ma’ ismijiet ta’ bliet kapitali.

jeopardy

Preżentazzjoni u Karti tat-taħriġ Qabbel l-artiklu mal-pajjiżi.

qabbel-l-artiklu-mal-pajjiz

Karta tat-taħriġ (DOC | PDF) dwar xi gżejjer u l-pajjiż li jiffurmaw parti minnu. 

tahrig-gzejjer

Karta tat-taħriġ (DOC | PDF) dwar il-bliet kapitali, iċ-ċittadini u l-lingwa uffiċjali ta’ xi pajjiżi.

tahrig-lingwi

Karta tat-taħriġ / Tisliba (DOC | PDF) fuq xi pajjiżi u l-bliet kapitali tagħhom.

tisliba-bliet-kapitali

  • Logħob tal-Memorja – Taħriġ dwar l-Artiklu (Abigail Inguanez, Joanne Gauci u Dylan Camilleri)

Istruzzjonijiet (PDF | DOC)

istruzzjonijiet-ghal-memory-gameLogħba 1

pajjizi-bla-artiklu

Logħba 2

pajjizi-bl-artiklu-il

Logħba 3

bnadar-3

Logħba 4

pajjizi-bl-artiklu-xemxi

Ir-Rota tal-Fortuna: Preżentazzjoni interattiva għat-taħriġ tat-tlissin tal-ismijiet tal-bliet kapitali.

ir-rota-tal-fortuna

Fejn Sifirt? (Kartun) – Taħriġ dwar it-tlissin ta’ ismijiet ta’ pajjiżi u l-bliet kapitali tagħhom, it-tħaddim tal-artiklu u spunt biex titqanqal taħdita sempliċi dwar is-safar u l-pajjiżi li l-istudenti żaru.

cartoon-fejn-sifirtTista’ tniżżel din ir-riżorsa ġo zip file biex tkun tista’ temendaha bil-programm Cartoon Story Maker

 


  • L-Arblu tar-Razza (Josienne Farugia)

Preżentazzjoni għat-Taħdit.

familja_tahditKarta tat-Taħriġ (PDF | DOC)

familja-1Karta tat-Taħriġ – Kwizz (PDF | DOC)

familja-2

 


 

  • Id-Dehra, l-Għajnejn u x-Xagħar

 

Verbi marbutin mad-Dehra – (Preżentazzjoni) – Josette Baldacchino

Verbi Dehra_Medja

 

L-Għajnejn u x-Xagħar (Noti) – Stephanie Dempsey

Ix-Xaghar u l-Ghajnejn

 

L-Apparenza (Noti) – Stephanie Dempsey

L-Apparenza

 

Qabbel l-Istampa mal-Paragrafu (Karta tat-Taħriġ) – Stephanie Dempsey

Qabbel l-Istampa mal-Paragrafi

 

Aqta’ Min Jien (Logħba) – Stephanie Dempsey

Min Jien


 

  • It-Temp u l-Ilbies – Riżorsi ta’ Stephanie Dempsey

Kif inhu t-temp (Preżentazzjoni)

Kif inhu t-tempIt-temp u l-istaġuni (Karta tat-taħriġ)

It-Temp u l-IstaguniIl-Ħwejjeġ (Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju)

Il-hwejjegIlbies u Aċċessorji (Karta tat-taħriġ ta’ vokabolarju)

L-IlbiesKif inhu t-temp fis-sajf u x’nilbsu? (Karta tat-taħriġ b’enfasi fuq il-kitba)

It-temp u l-ilbies KitbaX’inhuma lebsin? (Karta tat-taħriġ għall-fehim mill-qari)

X'inhuma lebsinL-Ilbies (Karti tat-taħriġ għall-kitba)

L-ilbies 1

It-Temp u l-Ilbies (Silta għall-qari u taħriġ għall-fehim mis-smigħ)

It-temp u l ilbies Qari

Is-Sriep u s-Slielem (Logħba relatata mat-temp)

Loghba Sriep u Slielem


 

Verbi marbutin mal-Ħwejjeġ – Josette BaldacchinoVerbi Hwejjeg


  • L-Istaġuni u t-Temp

Dawn ir-riżorsi huma mnebbħa minn idea ta’ D. Kenely, T. Bugeja, M. Saliba, R. Farrugia, A. Chetcuti u D. Buhagiar u prodotti mid-Dipartiment tal-Malti.

Preżentazzjoni dwar vokabolarju marbut tal-istaġuni u mat-temp.

L-Istaguni u t-Temp

Karti tat-taħriġ dwar ir-rapport u t-tbassir tat-temp.

Rapport tat-Temp

Riżorsa għall-Bord Interattiv dwar vokaboarju marbut mal-istaġuni.

L-istaguni

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ verbi marbuta mal-Passatempi u l-Isport (Josette Baldacchino)

Verbi Passatempi_Medja

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Passatempi. (Josienne Farrugia)

il-passatempi-sek


Preżentazzjoni – Taħdit Titgħallem tistaqsi biex issib postijiet ta’ interess f’Malta. (Josienne Farrugia)

nixtieq-immur


  • L-Ikla t-Tajba

Din ir-riżorsa hija mnebbħa minn idea ta’ D. Fenech, V. Camilleri, V. Cauchi, J. Darmanin u S. Gauci u prodotti mid-Dipartiment tal-Malti.

Preżentazzjoni bl-awdjo dwar it-terminoloġija użata f’restorant. Din ir-riżorsa tista’ tintuża wkoll biex jitqanqal għarfien u diskussjoni dwar l-ikel tradizzjonali Malti.

L-ikla t-tajba


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ Direzzjonijiet. Addattata wkoll għat-taħdit dwar il-Belt tal-Imdina u l-postijiet interessanti li fiha din il-belt.

Mdina Direzzjonijiet

 

Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ Direzzjonijiet fuq idea tal-għalliema Fiona Camilleri, Ruth Cassar, Maria Cachia u Abijel Dingli u prodotta mid-Dipartiment tal-Malti.

Direzzjonijiet

Karta Taħriġ dwar id-Direzzjonijiet bħala ri-infurzar u/jew reviżjoni tal-vokabolarju li l-istudenti jkunu tgħallmu permezz tal-preżentazzjonijiet preċedenti prodotta  mid-Dipartiment tal-Malti.

Karta tat-Tahrig_Direzzjonijiet


Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ frażijiet realtati ma’ Tislim u Tislijiet, imħejjija mid-Dipartiment tal-Malti fuq idea ta’ Tiziana Bugeja.

Tislim u Tislijiet


 

Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Xogħlijiet u Professjonijiet, imħejjija mid-Dipartiment tal-Malti fuq idea ta’ Tiziana Bugeja.

Xogħlijiet u Professjonijiet


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-klassi, imħejjija minn Tiziana Bugeja.

Il-klassi_Vokabolarju


 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-ilbies, imħejjija minn Tiziana Bugeja.

Lbies vokabolarju


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut max-Xorb, imħejjija minn Helen Barbara.

Ix-xorb2


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Ħelu Tradizzjonali Malti, imħejjija minn Helen Barbara.

Helu tradizzjonali Malti


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Ħut u Ħlejjaq tal-Baħar, imħejjija minn Helen Barbara.

Hut u hlejjaq tal-bahar2


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Annimali tar-Razzett, imħejjija minn Helen Barbara.

Fir-razzett2


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Frott, imħejjija minn Helen Barbara.

Il-Frott2


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Ħaxix, imħejjija minn Helen Barbara.

Il-ħaxix2


Verbi marbuta mal-IkelJosette Baldacchino

Verbi Ikel


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ verbi marbuta mad-Dar (Josette Baldacchino)

Verbi Dar_Medja


 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kamra tal-Banju, imħejjija minn Helen Barbara.

Fil-kamra tal-banju 2


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kċina mħejjija minn Helen Barbara.

Fil-Kcina


Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kamra tas-Sodda mħejjija minn Helen Barbara.

Fil-kamra tas-sodda2


Riżorsi għat-tagħlim tal-Malti lill-barranin minn Sharon Micallef Cann.

TEMA 1: JIEN

Preżentazzjoni dwar vokabolarju li wieħed juża biex jintroduċi lilu nnifsu.

Jien

Karti tat-taħriġ – (1) | (2) maħsuba biex l-istudenti jipprattikaw dak li tgħallmu permezz tal-preżentazzjoni.

Jien_HO

TEMA 2: IL-FAMILJA TIEGĦI

Ġenerali

Komiks – (1) | (2) Taħriġ dwar vokabolarju u sentenzi dwar il-membri tal-familja mħejjija minn Sue Flask

Leħħiet – agħżel il-membru tal-familja li tixtieq minn hawn taħt:

jien ħu oħt missier omm  
kuġin kuġina ziju zija nanna nannu

 

Preżentazzjoni (l-ewwel parti) – dwar informazzjoni personali.

Il-familja 1

Preżentazzjoni (it-tieni parti) – dwar il-maskil u l-femminil (dak u dik).

Il-familja_M_F

Preżentazzjoni (it-tielet parti) – reviżjoni taż-żewġ preżentazzjonijiet ta’ qabel.

Il-familja 3

Filmat qasir bl-użu tal-pronomi demostrattiv Dan, Din u Dawn, imħejjija minn Miriam Consiglio u Eva Mallia Consiglio.

Dan din dawn

 

Filmat b’konverżazzjoni bażika bejn żewġt itfal, imħejjija minn Miriam Consiglio u Eva Mallia Consiglio.

Djal1Bongu

Poeżija (PPT / PDF) addattata biex titkanta u/tinżifen, qabel ir-rikreazzjoni jew qabel ma l-istudenti jmorru d-dar, miktuba minn Connie Sciberras.

Gurnata Skola