Is-Sillabu – Il-KinderIS-SILLABU

Gwida għall-Implimentazzjoni tal-Kurrikulu fil-Kinder

Gwida għall-Iżvilupp u l-Progress tat-Tfal

IL-KOTBA SUPPLIMENTARI TAL-QARI GĦAS-SNIN BIKRIN

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Marzu 2021)

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Diċembru 2018)