Il-Qari – 5

IL-KOTBA SUPPLIMENTARI GĦALL-PRIMARJA

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Marzu 2021)


 

L-Użu ta’ Dizzjunarju

K9 Ninqeda sew bid-dizzjunarji u bit-teżawri tal-Malti biex infittex il-kliem li ma nkunx naf xi jfisser, kif jinkiteb, kif jingħad jew kif jinqara, fi kliem ieħor infittex skont l-ordni alfabetiku, mhux biss billi nħares lejn l-ewwel ittra, imma wkoll lejn l-ittri li jsegwuha u billi nfittex skont l-għerq jew il-forma ewlenija tal-kelma.

Nitgħallem Nuża d-Dizzjunarju 

 

Kif infittex kelma fid-dizzjunarju

 

L-Ordni Alfabetika – Taħriġ

 

L-Ordni Alfabetika – Taħriġ Online Interattiv 1 

 

L-Ordni Alfabetika – Taħriġ Online Interattiv 2

 

L-Ordni Alfabetika – Taħriġ Online Interattiv 3

 

Infittxu l-kliem fid-Dizzjunarju (Logħba)

 


 

Fra Mudest – Charles Casha

Preżentazzjoni/filmat informattiv dwar il-kotba ta’ Fra Mudest ta’ Charles Casha.

  • Fra Mudest
  • Mid-Dinja ta’ Fra Mudest
  • Aktar Praspar ta’ Fra Mudest
  • Mill-Ħorġa ta’ Fra Mudest
  • Fra Mudest – Stejjer Ġodda

 


 

Taħriġ il-Fehem

Siltiet oriġinali bit-taħriġ ta’ Josette Baldacchino

Vaganza fl-Eġittu Vaganza fl-Eġittu

 

L-Iskola fi Żmien in-Nannu L-Iskola fi Żmien in-Nannu


 
L-Iljuni

L-Iljuni


 
Ir-Rettili

Ir-Rettili


 
L-Amazon L-Amazon

 

Ir-Radju Ir-Radju

 

 

Il-Milied fl-Italja Il-Milied fl-Italja

 

 

Il-Kotba Il-Kotba

 

 

Id-Dghajsa ta Dennis Id-Dgħajsa ta’ Dennis

 

 

Annimali fil-periklu Annimali fil-Periklu


 

Taħriġ fuq il-ktieb Senduq Kuluri

Senduq Kuluri (vjola)
(Karti tat-taħriġ magħmula mis-Sur Paul Anthony Rapa, għalliem fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Lija, il-Kulleġġ Santa Tereża)
Ir-Rewwixta tan-Nani 
(p.6)

Jikkonfondu (p. 11)

Pepik – Ħrafa minn Praga (p. 13)

Ġaħan u l-Ikel (p. 21)

L-Arloġġ tad-Dar (p. 23)

Iż-Żunżana (p. 24)

Is-Sultan Kibritlu Għadma (p. 31)

It-Tifel, tifel (p. 37)

It-Tfajla Sabiħa (p. 43)

Nemex (p. 45)

L-Album tar-Ritratti (p. 53)

Kewkba (p. 56)

It-Tifla li Kienet Toħlom bir-Roti (p. 58)

In-Naħla Prinċipessa (p.63)

Imisshom (p. 80)

Senduq Buffuri (vjola)
(Karti tat-taħriġ magħmula mis-Sur Paul Anthony Rapa, għalliem fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Lija, il-Kulleġġ Santa Tereża)

Meta Ruġġier bagħtilna kartolina! (p. 5)

Invenzjoni ġdida (p. 13)

Mirjana, Mireja u Milena (p. 18)

Bertu jpinġini (p. 24)

Monument għal Ġorġ (p. 27)

Fil-Ġnien ta’ Maggie (p. 33)

Tgħid nixtri? (p. 41)

Il-Ħuġġieġa ta’ San Ġwann (p. 47)

Kollox kien beda minn teleskopju (p. 55)

Sal-Ġnien (p. 77)