Is-Smigħ – 1 SEK

IL-KONTENUT TAL-PAĠNA

Leġġendi Maltin b’taħriġ fil-ħila tas-Smigħ

Ħrafa Maltija b’taħriġ fil-ħila tas-Smigħ

Smigħ ta’ Novelli u tagħrif dwar Fra Mudest

Taħriġ tas-Smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali

L-Użu tal-Imperattiv fil-Qwiel (Martina Tabone)

Taħriġ tas-Smigħ fuq Riklam/Avviż/Intervista/Awtobijografija

Ħajjet il-Maltin fl-ImgħoddiTaħditiet (Doreen Coleiro)

Kanzunetti oriġinali 


IR-RIŻORSI

Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2017-2018 – Fehim mis-Smigħ

R1 K8 – Insegwi u nifhem il‑plott, il‑karattri u l‑isfond ta’ testi u rappreżentazzjonijiet bħal reċta, film, storja, dramm u l‑bqija.

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 5-6-7 / Rotta 1

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 5-6-7

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 5-6-7
 

R2 K8 – Insegwi u nifhem il-plott, il-karattri u l-isfond ta’ testi u rappreżentazzjonijiet bħal reċta, film, storja, dramm u l-bqija.

 
Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 6-7 / Rotta 2

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 6-7

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 6-7
 

R3 K7 – Nisma’ test letterarju u nagħraf il-plott, l-ambjent u l-karatteristiċi ewlenin tal-karattri prinċipali u sekondarji. 

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 7-8 / Rotta 3

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 7-8

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 7-8


Tradizzjonijiet u Leġġendi marbuta mal-Miġja ta’ San Pawl f’Malta

R3 K3 – Nisma’ b’attenzjoni u nifhem siltiet fattwali u fittizji; inwieġeb mistoqsijiet, diretti, inferenzjali u miftuħa, kemm bil-fomm kif ukoll bil-kitba fuqhom u nqabbilhom mal-esperjenzi tiegħi tal-ħajja.

San-Pawl-Nawfragu-Valletta

Tradizzjonijiet Pawlini dwar postijiet u leġġendi marbuta mal-Miġja ta’ San Pawl f’Malta. Jingħata tagħrif dwar San Pawl il-Baħar, il-Veċċja, Burmarrad, ir-Rabat, Birkirkara, in-Naxxar, Mġarr ix-Xini, Marsalforn u l-Imdina, u leġġendi marbuta ma’ dawn il-postijiet.

  Isma’ jew niżżel it-taħdita.

Karti tat-taħriġ tematiku marbuta ma’ din il-ġrajja (Paul Attard)

Leggendi Maltin SAN PAWL-Paul Attard


Ħrejjef u Leġġendi 

L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

Karti tat-taħriġ dwar il-leġġenda L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

l-eremita-ta-wied-il-ghasel-tahrig


L-Għarusa tal-Mosta

Karti tat-taħriġ dwar il-leġġenda L-Għarusa tal-Mosta

l-gharusa-tal-mosta


Il-Madonna taż-Żejt

R3 K7 – Nisma’ test letterarju u nagħraf il-plott, l-ambjent u l-karatteristiċi ewlenin tal-karattri prinċipali u sekondarji.

Il-Ħsad, id-Dris u t-Tħin

Filmat dwar il-proċess tal-Ħsad, id-Dris u t-Tħin tal-qamħ fl-imgħoddi fil-Gżejjer Maltin.

Karti tat-Taħriġ dwar il-leġġenda l-Madonna taż-Żejt u l-proċess tal-Ħsad, id-Dris u t-Tħin.

Il-Madonna taz-Zejt


 

Bugħażżu

R1 K8 Insegwi u nifhem il-plott, il-karattri u l-isfond ta’ testi u rappreżentazzjonijiet bħal reċta, film, storja, dramm u l-bqija.

Preżentazzjoni u Taħriġ Interattiva fuq il-ħrafa Bugħażżu (Amy Calleja)


 

Ix-Xita

Novella moqrija mill-awtur Charles Casha

R2 K7 Nisma’ test letterarju u nagħraf il-plott, l-ambjent u l-karatteristiċi ewlenin tal-karattri prinċipali u sekondarji. 

Fra Mudest

Filmat fuq Il-karattru ewlieni fl-istejjer ta’ Fra Mudest miktuba minn Charles Casha (Kelma Kelma)


 

Fra Mudest jagħlaq 50 Sena

Intervista mal-Awtur Charles Casha fl-okkażjoni tal-50 sena mill-ewwel storja ppubblikata ta’ Fra Mudest. (Net News) 

Taħriġ tas-Smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali

R2 K3 – Nisma’ u nsegwi testi informattivi u aħbarijiet, fosthom dawk li m’iniex midħla tagħhom, bħal dawk fuq l-ambjent, il-kultura, ġrajjiet kurrenti, bijografiji u kurżitajiet.

Niskopru n-Natura (Christabel Caruana u Rachel Sladden)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Niskopru n-Natura-Christabel u Rachel Sladden

Ir-Ramla l-Ħamra (Jake Debattista)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Ir-Ramla l-Hamra-Jake Debattista

L-Għasfur ta’ San Martin (Sarah Scicluna)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

L-Ghasfur ta San Martin-Sarah Scicluna

Il-Baħar madwar Għajn Tuffieħa (George Cassar)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Il-Bahar Madwar Ghajn Tuffieha-George Cassar

 


 

L-Użu tal-Imperattiv fil-Qwiel

R3 K5 Nagħraf li f’istruzzjonijiet, direzzjonijiet, preskrizzjonijiet u l-bqija, il-kittieba jinqdew bl-imperattiv u bi kliem li juri direzzjonijiet, fosthom l-avverbji, bħal ngħidu aħna, f’testi bħal riċetti, listi ta’ regolamenti, applikazzjonijiet, manwali, logħob diġitali, mappi informattivi, u l-bqija.

 

Preżentazzjoni Interattiva dwar l-użu tal-Imperativ fil-Qwiel. (Martina Tabone)Siltiet b’Taħriġ Interattiv fuq Riklam/Avviż/Intervista/Awtobijografija

Reklam ta’ Karozza – Nissan Micra – (Bernice Magro, Shanalise Bugeja, Daniela Mifsud)


 

Reklam tal-Aperturi – Preżentazzjoni bil-filmat u b’taħriġ interattiv. (Thea Farrugia)


 

Ġita Lejn Sqallija (Rotta 1) (Kimberly Monreal)

Preżentazzjoni bis-Smigħ – PPTX

L-Avviż – PDF

Taħriġ Interattiv 1 – Qabbel l-istampi mal-kliem

Taħriġ Interattiv 2 – Agħżel it-tweġiba t-tajba


 

Miriam Christine Borg dwar l-Album tagħha Dil-Mara u l-mużika bil-Malti

Intervista ma’ Miriam Christine Borg dwar l-Album tagħha Dil-Mara (meħuda mill-programm TVAM).

 

Taħriġ Interattiv (Agħżel ir-risposta t-tajba) fuq l-Intervista ma’ Miriam Christine Borg (Kimberly Cutajar)

Kwiżż Online fuq l-intervista ma’ Miriam Christine Borg. Dan it-taħriġ jinkludi l-filmat. (Kimberly Cutajar) 

Reklam ta’ Prodott Ġdid fis-Suq

Djalogu b’reklam ta’ prodott ġdid fis-suq b’taħriġ fuq il-qari tad-djalogu. (Franklyn Baldacchino)


 

Awtobijografija ta’ Dun Karm

Preżentazzjoni Interattiva bit-Taħriġ fuq l-Awtobijografija ta’ Dun Karm


 

Taħditiet dwar ħajjet il-Maltin fl-imgħoddi minn Doreen Coleiro, Uffiċjal Edukattiv tal-Malti.
  Il-ħotba

 

  In-namur u l-għerusija 

 

  It-tieġ Malti

 

It-tieġ MaltiSilta adattata għall-Istudenti ta’ Rotta 3

It-Tieġ Malti – Karti tat-Taħriġ – Rotta 3 

 

  It-toroq fl-imgħoddi

 

  Logħob Tradizzjonali

Filmat dwar il-Logħob tal-Imgħoddi

Taħriġ Interattiv (ActivInspire) fuq il-filmat (Michael Farrugia). 

Karti tat-Taħriġ fuq il-Logħob tradizzjonali. 

 

  Id-dris

 

  Tal-mitħna u l-furnar

 

Tal-mitħna u l-furnar – Silta adattata għall-istudenti ta’ Rotta 2 

Tal-mitħna u l-furnar – Karti tat-Taħriġ (Rotta 2)

 

  Il-landier

 

 Il-landier – Silta adattata għall-istudenti ta’ Rotta 2

Il-landier – Karti tat-Taħriġ (Rotta 2)

  

  L-ilbies tal-imgħoddi

Iċ-Ċulqana u l-Għonnella – Silta għas-Smigħ b’Taħriġ Interattiv (Michela Buhagiar u Lauren Grech)  

 

  Inċident fil-karnival tal-1823

 

 

 

 

  It-tradizzjoni tal-presepju

 

 

Speaker L-oriġini tal-Presepju

 

Speaker Il-presepji f’Malta

 

Il-Presepju f’Malta – Taħriġ Interattiv (Michela Buhagiar u Lauren Grech)

 

Speaker Tradizzjonijiet Maltin marbuta mal-Milied (Doreen Coleiro).
(Il-purċissjoni ta’ Ġesù Bambin, L-eqdem għanja tal-Milied bil-Malti, l-eqdem presepju f’Malta, il-prietka tat-tifel, l-ikel tal-Milied)

 

 

  Il-prietka tal-Milied

 

Speaker Il-pasturi tat-tafal (George Mifsud).
Intervista ma’ Ġużeppi Oliva, anzjan dilettant tal-pasturi tat-tafal.  

pasturi

 

Speaker Il-poeżija – Il-Ġulbiena (George Mifsud).

Gulbiena

R3 K4 – Nifhem u nsegwi l-ordni jew is-sekwenza li fiha jingħataw sett ta’ istruzzjonijet marbutin ma’ kuntesti tal-ħajja tiegħi ta’ kuljum, fosthom dawk li nisma’ fuq mezzi tal-midja, li jkun fihom vokabularju addattat għas-sitwazzjoni, ngħidu aħna istruzzjonijiet ta’ riċetta, ta’ kif inħaddem apparat elettroniku.

 

Speaker Riċetta ta’ Kejk tradizzjonali tal-Milied.
Christmas-cake

 

Speaker Tagħrif dwar Rudolph the red nosed reindeer u l-oriġini ta’ din il-ħrafa. (Doreen Coleiro).
Rudolph-the-Red-Nosed-Reindeer

 

 

Speaker Is-Siġra taċ-Ċirasa (Sarah MifsudSkola Sekondarja Żejtun, Kulleġġ San Tumas More).
Cirasa

 

R2 K7 – Nisma’ u nagħraf eżempji ta’ alliterazzjoni, rima, onomatopea, metafori sempliċi, personifikazzjoni u similitudnijiet f’testi mismugħa.

 

Speaker Poeżija ta’ Frans Mifsud mill-ktieb Minn San Stiefnu sal-Milied dwar Il-Milied it-Tajjeb.


 

Speaker Tradizzjonijiet Taljani tal-Milied

Panettone-Stollen


 

  Tradizzjonijiet marbuta mal-Ewwel tas-Sena


 

Il-Ħobża Maltija

R2 K4 – Filwaqt li nisma’ rakkont fattwali u fittizju, nislet id-dettalji importanti u ninnota xi tixbihat u aġġettivi li jżewqu r-rakkont u jħallu effett fuq l-udjenza.

 

Karta tat-Taħriġ fuq il-Ħobża Maltija (Joanne Camilleri)


 

 

L-Għana Malti – (FIMBank)

Karta tat-Taħriġ fuq l-Għana Malti (Joanne Camilleri)


 

Illum u Meta Trabbejt Jien

R2 K5 – Insegwi u nifhem intervisti filwaqt li nislet u nimmemorizza dettalji importanti minnhom.

Preżentazzjoni b’intervista ma’ Karmnu ż-Żebbuġi b’taħriġ interattiv (Rachelle Vassallo)


 

Kanzunetti Oriġinali

Dawra Tond

R1 K7 – Nisma’ u nsegwi kanzunetti u poeżiji, u nislet minnhom waħdi s‑suġġett u nqabblu u ninterpretah skont u mal‑esperjenzi tiegħi.

Dawra Tond, il-kanzunetta ta’ Malta fil-15-il edizzjoni tal-Junior Eurovision. Il-kantant Gianluca Cilia jkanta l-kanzunetta nofsha bl-Ingliż u nofsha bil-Malti. Il-kanzunetta tinkludi wkoll il-versi ta’ taħniniet popolari Maltin bħal Dawra Durella u Iż-Żunżana Ddur Iddur.

Dawra Tond

 


Kanzunetti oriġinali ta’ Walter Micallef

R2 K6 – Nisma’ u nsegwi kanzunetti filwaqt li nislet ħsibijiet u sentimenti li jkunu qed iwasslu.

 

Ix-Xemx Warajja


 

Kanzunetti oriġinali ta’ Walter Micallef

R3 K6 – Nisma’ u nsegwi kanzunetti filwaqt li nislet ħsibijiet u sentimenti li jkunu qed iwasslu.

Ix-Xewqa ta’ Kaktus