Is-Smigħ – 1 SEK

IL-KONTENUT TAL-PAĠNA

Leġġendi Maltin b’eżerċizzji dwarhom intenzjonati għal taħriġ fil-ħila tas-Smigħ

Taħriġ tas-Smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali

Taħriġ tas-Smigħ fuq Riklam

Ħajjet il-Maltin fl-ImgħoddiTaħditiet (Doreen Coleiro)

Kanzunetti oriġinali (Walter Micallef)


IT-TQASSIM TAR-RIŻORSI SKONT IL-KISBA U R-ROTTA

Rotta 1

R1 K7 – Nisma’ u nsegwi kanzunetti u poeżiji, u nislet minnhom waħdi s‑suġġett u nqabblu u ninterpretah skont u mal‑esperjenzi tiegħi.

 

Dawra Tond, il-kanzunetta ta’ Malta fil-15-il edizzjoni tal-Junior Eurovision. Il-kantant Gianluca Cilia jkanta l-kanzunetta nofsha bl-Ingliż u nofsha bil-Malti. Il-kanzunetta tinkludi wkoll il-versi ta’ taħniniet popolari Maltin bħal Dawra Durella u Iż-Żunżana Ddur Iddur.

Dawra Tond


R1 K8 – Insegwi u nifhem il‑plott, il‑karattri u l‑isfond ta’ testi u rappreżentazzjonijiet bħal reċta, film, storja, dramm u l‑bqija.

Eżamijiet Fehim mis-Smigħ – Nofs is-Sena 2017-2018

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 5-6-7/Rotta 1

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 5-6-7

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 5-6-7


Rotta 2

R2 K3 – Nisma’ u nsegwi testi informattivi u aħbarijiet, fosthom dawk li m’iniex midħla tagħhom, bħal dawk fuq l-ambjent, il-kultura, ġrajjiet kurrenti, bijografiji u kurżitajiet.

 

Taħriġ tas-Smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali

Niskopru n-Natura (Christabel Caruana u Rachel Sladden)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Niskopru n-Natura-Christabel u Rachel Sladden

Ir-Ramla l-Ħamra (Jake Debattista)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Ir-Ramla l-Hamra-Jake Debattista

L-Għasfur ta’ San Martin (Sarah Scicluna)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

L-Ghasfur ta San Martin-Sarah Scicluna

Il-Baħar madwar Għajn Tuffieħa (George Cassar)

Riżorsa maħduma fuq silta meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Il-Bahar Madwar Ghajn Tuffieha-George Cassar


Siltiet b’Taħriġ Interattiv fuq Riklam

Riklam ta’ Karozza – Nissan Micra – (Bernice Magro, Shanalise Bugeja, Daniela Mifsud)


 


Taħditiet dwar ħajjet il-Maltin fl-imgħoddi minn Doreen Coleiro, Uffiċjal Edukattiv tal-Malti.
  Il-ħotba

 

  Id-dris

 

  Il-mitħna u l-furnar

 

  Il-landier

 

  In-namur u l-għerusija 

 

  It-tieġ

 

  It-toroq fl-imgħoddi

 

  Logħob tal-antik

 

  L-ilbies tal-imgħoddi

Iċ-Ċulqana u l-Għonnella – Silta għas-Smigħ b’Taħriġ Interattiv (Michela Buhagiar u Lauren Grech)  

 

  It-tradizzjoni tal-presepju

 

  Il-prietka tal-Milied

 

Speaker L-oriġini tal-Presepju

 

Speaker Il-presepji f’Malta

 

Il-Presepju f’Malta – Taħriġ Interattiv (Michela Buhagiar u Lauren Grech)

 

Speaker Tradizzjonijiet Maltin marbuta mal-Milied (Doreen Coleiro).
(Il-purċissjoni ta’ Ġesù Bambin, L-eqdem għanja tal-Milied bil-Malti, l-eqdem presepju f’Malta, il-prietka tat-tifel, l-ikel tal-Milied)

 

Speaker Il-pasturi tat-tafal (George Mifsud).
Intervista ma’ Ġużeppi Oliva, anzjan dilettant tal-pasturi tat-tafal.  

pasturi

 

Speaker Il-poeżija – Il-Ġulbiena (George Mifsud).

Gulbiena

 

Speaker Tradizzjonijiet Taljani tal-Milied

Panettone-Stollen

 

Speaker Tagħrif dwar Rudolph the red nosed reindeer u l-oriġini ta’ din il-ħrafa. (Doreen Coleiro).
Rudolph-the-Red-Nosed-Reindeer

 

  Tradizzjonijiet marbuta mal-Ewwel tas-Sena

 

Speaker Is-Siġra taċ-Ċirasa (Sarah MifsudSkola Sekondarja Żejtun, Kulleġġ San Tumas More).
Cirasa

 


R2 K4 – Filwaqt li nisma’ rakkont fattwali u fittizju, nislet id-dettalji importanti u ninnota xi tixbihat u aġġettivi li jżewqu r-rakkont u jħallu effett fuq l-udjenza.

 

Il-Ħobża MaltijaR2 K6 – Nisma’ u nsegwi kanzunetti filwaqt li nislet ħsibijiet u sentimenti li jkunu qed iwasslu.

Kanzunetti oriġinali ta’ Walter Micallef

Ix-Xemx Warajja


 

R2 K7 – Nisma’ u nagħraf eżempji ta’ alliterazzjoni, rima, onomatopea, metafori sempliċi, personifikazzjoni u similitudnijiet f’testi mismugħa.

 

Speaker Poeżija ta’ Frans Mifsud mill-ktieb Minn San Stiefnu sal-Milied dwar Il-Milied it-Tajjeb.


R2 K8 – Insegwi u nifhem il-plott, il-karattri u l-isfond ta’ testi u rappreżentazzjonijiet bħal reċta, film, storja, dramm u l-bqija.

 

Eżamijiet Fehim mis-Smigħ – Nofs is-Sena 2017-2018

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 6-7/Rotta 2

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 6-7

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 6-7
 

L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

Karti tat-taħriġ dwar il-leġġenda L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

l-eremita-ta-wied-il-ghasel-tahrig

L-Għarusa tal-Mosta

Karti tat-taħriġ dwar il-leġġenda L-Għarusa tal-Mosta

l-gharusa-tal-mosta


Rotta 3


R3 K3 – Nisma’ b’attenzjoni u nifhem siltiet fattwali u fittizji; inwieġeb mistoqsijiet, diretti, inferenzjali u miftuħa, kemm bil-fomm kif ukoll bil-kitba fuqhom u nqabbilhom mal-esperjenzi tiegħi tal-ħajja.

Tradizzjonijiet u Leġġendi marbuta mal-Miġja ta’ San Pawl f’Malta.

 

San-Pawl-Nawfragu-Valletta

Tradizzjonijiet Pawlini dwar postijiet u leġġendi marbuta mal-Miġja ta’ San Pawl f’Malta. Jingħata tagħrif dwar San Pawl il-Baħar, il-Veċċja, Burmarrad, ir-Rabat, Birkirkara, in-Naxxar, Mġarr ix-Xini, Marsalforn u l-Imdina, u leġġendi marbuta ma’ dawn il-postijiet.

  Isma’ jew niżżel it-taħdita.

Karti tat-taħriġ tematiku marbuta ma’ din il-ġrajja (Paul Attard)

Leggendi Maltin SAN PAWL-Paul Attard


 

  Inċident fil-karnival tal-1823


Eżamijiet Fehim mis-Smigħ – Nofs is-Sena 2017-2018

Isma’ l-Qari tal-Karta tas-Smigħ Livell 7-8/Rotta 3

Il-Karta tal-Istudenti – Livell 7-8

Il-Karta tal-Għalliem – Livell 7-8

 

L-Għana Malti – (FIMBank)


R3 K4 – Nifhem u nsegwi l-ordni jew is-sekwenza li fiha jingħataw sett ta’ istruzzjonijet marbutin ma’ kuntesti tal-ħajja tiegħi ta’ kuljum, fosthom dawk li nisma’ fuq mezzi tal-midja, li jkun fihom vokabularju addattat għas-sitwazzjoni, ngħidu aħna istruzzjonijiet ta’ riċetta, ta’ kif inħaddem apparat elettroniku.

 

Speaker Riċetta ta’ Kejk tradizzjonali tal-Milied.
Christmas-cakeR3 K6 – Nisma’ u nsegwi kanzunetti filwaqt li nislet ħsibijiet u sentimenti li jkunu qed iwasslu.

Kanzunetti oriġinali ta’ Walter Micallef

Ix-Xewqa ta’ Kaktus


R3 K7 – Nisma’ test letterarju u nagħraf il-plott, l-ambjent u l-karatteristiċi ewlenin tal-karattri prinċipali u sekondarji.

Il-Madonna taż-Żejt

Il-Ħsad, id-Dris u t-Tħin
Filmat dwar il-proċess tal-Ħsad, id-Dris u t-Tħin tal-qamħ fl-imgħoddi fil-Gżejjer Maltin.

Karti tat-Taħriġ dwar il-leġġenda l-Madonna taż-Żejt u l-proċess tal-Ħsad, id-Dris u t-Tħin.

Il-Madonna taz-Zejt