Il-Poeżiji – 5

Poeżija

Ix-Xhur tas-Sena – Nikol Bezzina

Il-ħsieb tal-poeżija hu li t-tfal jitgħallmu l-ordni kronoloġika tax-xhur u magħhom jassoċjaw mumenti partikolari li huma stess jesperjenzaw.

Ix-Xhur tas-Sena

Ġabra ta’ poeżiji b’temi varji ta’ Cynthia Camilleri Cauchi.

Cynthia CC

Poeżiji oħra għat-tfal

It-Tromba ta’ Carmel G. Cauchi

Ilħna li Nħobb ta’ Carmel G. Cauchi