Il-Proża – 4 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

NOVELLI

IR-RUMANZ – Il-Ħarsa ta’ Rużann


 
NOVELLI

Aqrali xi ħaġa ġdida, qaltilha

Il-Koranta

Preżentazzjoni ta’  Doreen Coleiro.

Il-Koranta

Il-Koranta

Preżentazzjoni ta’ Doreen Coleiro.

Il-komponiment letterarju

Riflessjonijiet ta’ Dr. Adrian Grima

Il-Komponiment Letterarju_Adrian Grima

IR-RUMANZ – Il-Ħarsa ta’ Rużann ta’ Francis Ebejer

Preżentazzjoni ta’ Marco Galea.

Il-Harsa ta' Ruzann-Marco Galea

Preżentazzjoni dwar ir-rumanz Il-Ħarsa ta’ Rużann minn Marco Galea.

Preżentazzjoni Prezi dwar l-isfond storiku fir-rumanz Il-Ħarsa ta’ Rużann (Għalliema Maltin).

Taħriġ dwar il-Ħarsa ta’ Rużann
(Xogħol l-għalliema tal-Malti waqt l-INSET Settembru 2015)

Qabbel test ma’ avveniment PDF | DOC

Tahrig-Qabbel test ma avvenimentQabbel karattru ma’ avveniment storiku PDF | DOC

Tahrig-Qabbel karattru ma avveniment storiku

Poġġi f’ordni kronoloġika PDF | DOC

Tahrig-Poggi f’ordni kronologika-1

Mill-Bogħod Nett… Tal-Bidu Nett PDF
Dan huwa ktejjeb ta’ taħriġ bi tħejjija għal attività għall-istudenti tar-raba’ sena sekondarja, organizzata mid-Dipartiment tal-Malti fl-Iskola Sekondarja tal-Bniet tal-Imrieħel fil-Kulleġġ Santa Tereża. L-attività hija marbuta mar-rumanz ta’ Francis Ebejer “Il-Ħarsa ta’ Rużann”.
Il-proċess tal-attività jinsab spjegat fid-dettall fil-paġna tal-Malti ta’ Kulleġġ Santa Tereża.

Mill-boghod nett