Il-Proża – 4 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

NOVELLI

IR-RUMANZ – Il-Ħarsa ta’ Rużann


 


NOVELLI

Aqrali xi ħaġa ġdida, qaltilha

Il-Koranta

Preżentazzjoni ta’  Doreen Coleiro.

 


Il-Koranta

Preżentazzjoni (Doreen Coleiro)

Il-Koranta

 

Karti tat-Taħriġ (PDF / DOC) (Marlon Barbara)

Risposti għat-Taħriġ (Marlon Barbara)

 

 


 

Il-Komponiment Letterarju

Riflessjonijiet ta’ Dr. Adrian Grima

Il-Komponiment Letterarju_Adrian Grima


 
IR-RUMANZ – Il-Ħarsa ta’ Rużann ta’ Francis Ebejer

Preżentazzjoni ta’ Marco Galea.

Preżentazzjoni b’tagħrif bijografiku dwar l-awtur u informazzjoni kritiku dwar ir-rumanz Il-Ħarsa ta’ Rużann minn Marco Galea.

Il-Harsa ta' Ruzann-Marco Galea


 

Preżentazzjoni Prezi dwar l-isfond storiku fir-rumanz Il-Ħarsa ta’ Rużann (Għalliema Maltin).

Taħriġ dwar il-Ħarsa ta’ Rużann
(Xogħol l-għalliema tal-Malti waqt l-INSET Settembru 2015)

Qabbel test ma’ avveniment PDF | DOC

Tahrig-Qabbel test ma avvenimentQabbel karattru ma’ avveniment storiku PDF | DOC

Tahrig-Qabbel karattru ma avveniment storiku

Poġġi f’ordni kronoloġika PDF | DOC

Tahrig-Poggi f’ordni kronologika-1


 

Mill-Bogħod Nett… Tal-Bidu Nett PDF
Dan huwa ktejjeb ta’ ta


ħriġ bi tħejjija għal attività għall-istudenti tar-raba’ sena sekondarja, organizzata mid-Dipartiment tal-Malti fl-Iskola Sekondarja tal-Bniet tal-Imrieħel fil-Kulleġġ Santa Tereża. L-attività hija marbuta mar-rumanz ta’ Francis Ebejer “Il-Ħarsa ta’ Rużann”.
Il-proċess tal-attività jinsab spjegat fid-dettall fil-paġna tal-Malti ta’ Kulleġġ Santa Tereża.

Mill-boghod nett


 


Il-Bidu – Taħdita u Taħriġ dwar l-ewwel kapitlu tar-Rumanzett – Il-Ħarsa ta’ Rużann ta’ Francis Ebejer (Michelle Attard)

Isma’ t-taħdita dwar il-Bidu tar-rumanzett.

Imla l-vojt – Karta tat-Taħriġ fuq il-Bidu tar-rumanzett.  

Risposti tat-Taħriġ. 


 

Kapitlu 2 – Il-Ħarsa f’Għajnejn Karmenu (Michelle Attard)

Isma’ t-taħdita dwar il-Bidu tar-rumanzett.

Taħriġ (PDF / DOCX) fuq it-Tieni Kapitlu tal-Ħarsa ta’ Rużann. F’dan l-kapitlu niltaqgħu mat-tieni ġenerazzjoni fir-rumanzett, lit-tifel ta’ Rużann li jismu Karmenu. Se niltaqgħu wkoll mal-familja tiegħu, ma’ martu u ma’ wliedu.


 

Il-Ħarsa f’Għajnejn Marija

Veru jew Falz Taħriġ interattiv dwar il-kapitlu Il-Ħarsa f’Għajnejn Marija (Alessia Formosa)