Il-Proża – 2 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

Rumanzi

In-Novelli – Arja Friska 2

Ir-Rumanz – Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta

 


Għal Analiżi Komprensiva tal-Proża – Nota (Ina Cutajar)

Analizi tal-Proza-Skola Medja

 


 

Rumanzi

L-Għoġol tad-Deheb

L-Għoġol tad-DehebKtejjeb ta’ Noti u Taħriġ immirat għal Rotta 1 (Raisa Abela)


 

Irvin Vella – Ktejjeb ta’ Noti u Taħriġ immirat għal Rotta 2 (Raisa Abela)


 

Toni Bajjada – Ktejjeb ta’ Noti u Taħriġ immirat għal Rotta 3 (Raisa Abela) 

In-Novelli

 Taħriġ fuq in-novelli obbligatorji għall-Eżami Annwali fl-antoloġija Arja Friska 2

Arja Friska 2 TahrigIt-taħriġ ta’ kull novella jista’ jitniżżel individwalment mis-sezzjoni tan-novelli aktar ‘l isfel f’din il-paġna. Xi novelli jinkludu wkol it-tweġibiet għat-taħriġ.


Taħriġ dwar uħud min-novelli fil-Ktieb Arja Friska 2 imħejji mill-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti.

Verżjoni DOCX / PDF

Arja Friska Arja Friska

L-Emigrant ta’ Lawrence Mizzi p. 64

Speaker Niżżel jew Isma’ din in-novella.

Taħriġ fuq in-novella:  PDF / DOCX

L-Emigrant

Fulu u Skartoċċ ta’ Paul P. Borg

Fulu u Skartoċċ ta’ Paul P. Borg (PDF)

Speaker Niżżel jew Isma’ din in-novella.

Komponiment kritiku tal-istudent Samuel Cachia

Fulu u skartocc-StudentKomponiment kritiku tal-istudent Claudio Chircop

Fulu u skartocc-Student 2

 

Jekk Ma Tarax Ma Temminx… ta’ Toni Caruana

Speaker Niżżel jew Isma’ din in-novella.

 

Id-dar minsija

Interpretazzjoni tan-novella Id-dar minsija minn Chanel Buttigieg.


Saver iridha ta’ Mosè ta’ Oliver Friggieri p.45

Speaker Niżżel jew Isma’ din in-novella.

Taħriġ fuq in-novella: PDF / DOCX

Saver iridha ta MoseRisposti għat-Taħriġ

Saver iridha ta' Mose-Risposti

Id-Dilemma ta’ Sara ta’ Nora Macelli

Id-Dilemma ta’ Sara ta’ Nora Macelli (PDF)

Interpretazzjoni tan-novella Id-dilemma ta’ Sara minn Tracy Ann Farrugia.

Speaker Niżżel jew Isma’ din in-novella.

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Tracy Ann Farrugia (MCAST).

Poster_TracyAnnFarrugia

Is-sajf tad-disgħa u tmenin ta’ Pierre Meilak

Interpretazzjoni tan-novella Is-sajf tad-disgħa u tmenin minn Karl Azzopardi.

L-Għolja tad-Deheb u tat-Teżori ta’ Ġorġ Pisani

L-Għolja tad-Deheb u tat-Teżori ta’ Ġorġ Pisani (PDF)

Speaker Niżżel jew Isma din il-leġġenda.

Adattament tal-leġġenda L-Għolja tad-Deheb u tat-Teżori ta’ Ġorġ Pisani.
Produzzjoni u Direzzjoni ta’ Yanika Muscat.

 

Wild Mifxul ta’ Lino Spiteri

Interpretazzjoni tan-novella Wild Mifxul minn Kimberely Dahman Fava.

Wild Mifxul ta’ Lino Spiteri (PDF)

Speaker Niżżel jew Isma‘ din in-novella.

 

Weġġaħ lil Missierek ta’ Vince Vella

Speaker Niżżel jew Isma’ din in-novella.

 

Wegħda mal-Erwieħ ta’ Lino Psaila p. 80

Speaker Niżżel jew Isma’ din in-novella: L-1 Parti u t-2 Parti.

Taħriġ fuq in-novella: PDF / DOCX

< img class=”border-image_blue aligncenter wp-image-15435 size-medium” style=”border: 4px solid #80BFFF; padding: 3px;” src=”https://malti.skola.edu.mt/wp-content/uploads/2015/09/Weghda-mal-Erwieh-300×177.png” alt=”Weghda mal-Erwieh” width=”300″ height=”177″ />

Ħbub tad-Deheb ta’ Trevor Żahra

SpeakerNiżżel jew Isma’ din in-novella: L-1 Parti u t-2 Parti.

 

Taħriġ dwar in-novella

Livell 5, 6 u 7 – PDF / DOCX
Hbub tad-Deheb Livell 5-7Livell 7 u 8PDF / DOCX

Hbub tad-Deheb Livell 7-8Risposti tat-taħriġ

Hbub tad-Deheb Risposti

Ir-Rumanz – Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta

Intervista mal-awtur Trevor Żahra.


Riżorsa għall-Bord Interattiv fuq il-ħames kapitlu tar-rumanz Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta minn Valentina Farrugia u Daniel Blundell.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti ser jiftakru dak li qraw, jpoġġu l-istorja f’sekwenza, u jifhmu t-test.

Deskrizzjoni tal-Attività: Fit-2 paġna l-istudenti jiftakru ftit x’ġara fil-parti tal-bidu tal-kapitlu, jiġifieri fil-ħolma. F’paġni 3 u 4 l-istudenti jaħsbu ftit x’għamel Toni pass wara pass biex fetaħ il-fuklar għall-ewwel darba. F’paġna 5 l-istudenti jiftakru u jaħsbu ftit ma’ liema karattri nisa ltqajna f’dan il-kapitlu. F’paġna 6 l-istudenti huma ppreżentati b’mistoqsija biex jorbtu dak li qraw mal-esperjenzi tagħhom mill-ħajja ta’ kuljum.

fuklar-5-p-1 fuklar-5-p-3 fuklar-5-p-4
fuklar-5-p-5 fuklar-5-p-2 fuklar-5-p-6

 Riżorsa għall-Bord Interattiv fuq is-seba’ kapitlu tar-rumanz Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta minn Karl Debono.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jirrevedu permezz ta’ stampi l-kapitli preċedenti. Jiddiskutu u jipotizzaw dwar kapitlu 7 permezz tal-istampi. Jirrevedu l-ewwel parti tal-kapitlu.

Deskrizzjoni tal-Attività: Fl-1 paġna l-istudenti jridu jiktbu n-numru tal-kapitlu li l-aktar jaqbel mal-istampi. F’paġna 3, 4 u 6 l-istudenti jridu jikxfu l-istampi moħbija waqt li jiddiskutu dwar kif l-istampi jirrelataw mal-istorja. F’paġna 5 l-istudenti huma ppreżentati b’eżerċizzju dwar karatteristiċi marbuta man-Nannu Tittu. Jingħataw rispons skont jekkit-tweġiba tkunx tajba jew ħażina.

 

 

Riżorsa għall-Bord Interattiv fuq id-disa’ kapitlu tar-rumanz Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta minn Kristy Borg.

Għan tal-Attività: L-istudenti jiġbru informazzjoni dwar tliet karattri f’dan il-kapitlu u jitgħallmu/jirrevedu definizzjonijiet ta’ kliem mill-istess kapitlu.

Deskrizzjoni tal-Attività: Fl-ewwel paġna l-istudenti jridu jimlew gradilja b’dettalji dwar karattri minn kapitlu 9. Fit-tieni paġna l-istudenti jintalbu joħorġu jiktbu t-tifsir ta’ kliem (xuxtu, għefiered, annu, purtella, tal-kolp, deni ta’ żiemel) li ltaqgħu miegħu fl-istess kapitlu.

Fuklar Kap 9_p1 Fuklar Kap 9_p2

 

Karti tat-Taħriġ imħejjija minn J. Camilleri u F. Camilleri

Fuklar Qadim