Il-Qari – 4

Il-Werrej tal-Paġna

Lista ta’ kotba Supplimentari tal-Qari

Siltiet għall-Qari bit-Taħriġ

L-Ordni Alfabetika

Taħriġ il-Fehem

Riżorsi għall-Qari Interattiv


 

Il-Kotba Supplimentari għall-Primarja

Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja (Marzu 2021)

K5/6 – Siltiet għall-Qari bit-Taħriġ
Riżorsi mħejjija minn Josette Baldacchino

Il-Merill


 
Iż-Żrinġ


 

Ġirien Ġodda

Girien Godda


 
Ġurnata Speċjali

Gurnata Specjali


 
Ħarġa tal-Iskola

Harga tal-Iskola


 
Il-Mammiferi

Il-Mammiferi


 
Il-Quċċija

Il-Quccija


 
Is-Sajf ta’ Tfuliti

Is-Sajf ta Tfuliti


 
Is-Serata Annwali tal-Banda

Is-Serata Annwali tal-Banda


 
Is-Snien

Is-Snien


 
Iż-Żebra

Iz-Zebra


 

Vitamini għas-Saħħa Tagħna

Vitamini ghas-Sahha Taghna


 

K7 – L-Ordni Alfabetika

Kampjun ta’ Dizzjunarju bl-Istampi (Josette Baldacchino)


 
Kif infittex kelma fid-dizzjunarju (Josette Baldacchino)


 

L-Ordni Alfabetika – Taħriġ – (Josette Baldacchino)


 
Poġġi fl-Ordni Alfabetika – Taħriġ 1 (Josette Baldacchino)


 
Poġġi fl-Ordni Alfabetika – Taħriġ 2 (Josette Baldacchino)


 
Poġġi fl-Ordni Alfabetika – Taħriġ 3 (Josette Baldacchino)


 
Infittxu l-kliem fid-dizzjunarju – Logħba fi gruppi (Josette Baldacchino)


 
Taħriġ il-Fehem (mis-Sa Charmaine Borg)

Xandru

Sejrin Għawdex!


 

Riżorsi għall-Qari Interattiv

K1 – Xindi x-Xadin – Tweġibiet

(Kitba ta’ Michelle Zarb, disinji ta’ Sue Flask u stampat minn Gutenberg Press.)
xindixadin1


 
K1 – Għall-ATTIVITAJIET INTERATTIVI – Senduq Buffuri (Oranġjo):
Żur il-paġna Riżorsi Oħra – 4

Riżorsi Diġitali

Riżorsi Diġitali bil-Malti (L-applikazzjonijiet jistgħu jitniżżlu mill-Google Play permezz tat-tablet.  Jinsabu wkoll fit-tablet mogħti lill-istudenti tar-raba’ sena tal-iskola primarja.)


 

  • Żaqqinu jagħżel x’jiekolKtieb diġitali

Stampi mill-ktieb elettroniku Żaqqinu jagħżel x’jiekol.

Ikklikkja fuq il-kliem jew l-istampi biex tniżżel l-istampi.

Jew ikklikkja hawn biex tiżżel l-istampi kollha f’daqqa.

Banana

Ċikkulata

banana cikkulata

Ġobon

Ħelu

cheese helu

Ħuta

Ġelat

fish icecream

Ilma

Kejk

water cake

 

K1 – Riżorsi diġitali oħra bil-Malti

Rizorsi Digitali elearning


 


K8Ix-Xadini l-Ħelwin u l-Ħamsin Euro (Android)

Biex tuża apk file, trid tagħmel download ta’ dan il-file direttament fit-tablet. Wara ssib dan il-file fid-download folder tat-tablet u b’double click tinstalla l-apk file. Jaf jitolbok biex taċċetta l-installation mis-security settings.

Kitba u qari: Anton Falzon
Disinji: Albert Pace u Sue Flask fuq ideat ta’ Amanda Vella
Animazzjonijiet: Albert Pace
Produzzjoni: L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu