Il-Vokabolarju – Il-KinderIl-vokabularju

Hekk Aħjar – Ġabra ta’ kliem u espressjonijiet Maltin għat-tfal tas-snin bikrin

Tagħrif fuq din il-pubblikazzjoni ssibu minn din iċ-ċirkulari.

 Preżentazzjonijiet/leħħiet  b’vokabularju marbut ma’ temi. (Gracelynn Mifsud)

Il-Ġugarelli

Gugarelli G Mifsud

Frott u Ħaxix

Frott u Haxix

Ħwejjeġ u Lbies

Hwejjeg u Lbies G Mifsud

L-Iskola

Vokabolarju Skola G Mifsud

Membri tal-Familja

Membri tal-familja G Mifsud

Mezzi ta’ Trasport

Trasport G Mifsud

Il-Ġranet tal-Ġimgħa

Granet G Mifsud

Ix-Xhur

Xhur G Mifsud


In-numri

Hawnhekk taħt issibu xi riżorsi biex tużawhom fil-kinder u fl-ewwel snin tal-primarja. Nixtiequ naraw li t-tfal kollha jkunu jafu jgħidu n-numri bil-Malti, kif jixraq. Għaldaqstant inħeġġukom biex trawmuhom jibdew jgħoddu bil-Malti sa minn età bikrija.

Numri mill-1 sat-3      Numri mill-4 sas-6      Numri mis-7 sal-10


 

Il-kuluri

 

Il-kuluri tagħna


 

Il-forom

Xogħol ta’ Josette Baldacchino fuq idea tal-għalliema tal-Kinder tal-iskola Primarja tal-Marsa, Kulleġġ San Ġorġ Preca.

Kuluri u Forom 3D (ActivInspire)  – Riżorsa interattiva dwar il-kuluri u forom 3D.

Forom 3dKuluri u Forom 2D (ActivInspire) – Riżorsa interattiva dwar kuluri u forom 2D.

Kuluri u forom
Il-forom (fis-singular)

Il-forom (fil-plural)

X’forma hi?

Il-forom 3D (fis-singular)

Il-forom 3D (fil-plural)

 


L-annimali

Riżorsi għall-bord interattiv dwar l-aktar annimali popolari mat-tfal – kemm dawk li nsibu madwarna, kif ukoll dawk li narawhom fuq it-televixin. Qegħdin maqsumin f’sillabi biex it-tfal jitgħallmu jaqrawhom sew.

L-annimali madwarna (femminil)

L-annimali madwarna (maskil)

Annimali oħrajn (femminil)

Annimali oħrajn (maskil)

Annimali żgħar


 

Aktar riżorsi

San Martin – Poeżija oriġinali ta’ Tania Cortis