Ir-4 Sena Primarja

Il-Werrej tal-Paġna

Preżentazzjoni dwar L-Assessjar Kontinwu u Summattiv
Il-Kriterji tal-Assessjar tal-Malti
Għodda għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki talAssessjar Kontinwu 
L-Assessjar Kontinwu u l-Kriterji tal-Assessjar tal-Malti bħala Lingwa Barranija
Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi tal-Malti bħala Lingwa Barranija


 

Il-Kontenut tal-Paġna

Ir-4 Sena (Primarja) – Il-Kriterji għall-Assessjar mis-sena skolastika 2019-2020

Preżentazzjoni dwar l-Assessjar Kontinwu u Summattiv


 
Il-Kriterji tal-Assessjar – Ir-4 Sena Primarja (2019 – 2020) 

Għodda għaż-żamma tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu

 
Dokument (Excel Sheet) u gwida għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki talAssessjar Kontinwu tal-Malti. 

Dokument (Excel Sheet) għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki talAssessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija. 


 

Il-Malti bħala Lingwa Barranija

L-Assessjar Kontinwu u l-Kriterji tal-Malti bħala Lingwa Barranija


 

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi – Il-Malti bħala Lingwa Barranija

Il-linji gwida li fuqhom għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali.