Il-Qari – 6

IL-KOTBA SUPPLIMENTARI GĦALL-PRIMARJA

Lista ta’ kotba għall-qari supplimentari


Darbtejn Insiru Tfal – Charles Casha

Preżentazzjoni/filmat dwar il-ktieb umoristiku Darbtejn insiru tfal ta’ Charles Casha

 

Fra Mudest – Charles Casha

Preżentazzjoni/filmat informattiv dwar il-kotba ta’ Fra Mudest ta’ Charles Casha.

  • Fra Mudest
  • Mid-Dinja ta’ Fra Mudest
  • Aktar Praspar ta’ Fra Mudest
  • Mill-Ħorġa ta’ Fra Mudest
  • Fra Mudest – Stejjer Ġodda


 

Qrempuċu f’Art il-Ġobon
Qrempuċu f’Art il-Ġobon – Kummentarju dwar il-film animat

Qrempuċinu

Mustafar

Rosalinda

Messaġġ mill-Awtur – Trevor Żahra

Riżorsi tal-Qari

(Karti tat-taħriġ magħmula mis-Sur Paul Pulis, għalliem fl-Iskola Primarja ta’ Bormla)

Senduq Buffuri (aħmar)

Il-Bandiera Maltija (pp. 5-6)

Ġejja, ġejja Dinosawri (pp. 7-18)

Charlie Jagħmilha (pp. 19-25)


FEHIM MILL-QARI U L-KITBA

Eżerċizzji mmirati għall-fehim mill-qari u bħala eżempju jew spunt sabiex l-istudenti jaslu biex jiktbu kitbiet bħal avviżi, istruzzjonijiet, messaġġi u djalogi. Riżorsi mħejjija minn Josette Baldacchino.

  

Festi Pubblici u Nazzjonali f'Malta

 

Il-Mappa tar-rahal

 

Il-Pjaneti

 

Istruzzjonijiet ghal-loghba Simon jghid

 

Istruzzjonijiet ta' loghob tal-imghoddi

 

It-Tbassir tat-Temp

 

Kif ghandek tiehu hsieb igwana

 

L-Iljunfant Afrikan

 

Messaggi differenti

 

Programm ta' gita gewwa Barcellona

 

Riklam ghal skola tas-sajf

Skeda ta' programmi

 

Taqsira ta' ktieb

 

Vokabolarju

L-annimali u ż-żgħar tagħhom  – (Preżentazzjoni mis-Sa Mary Ebejer, mill-Iskola Primarja tal-Mosta)